Se impun restricții în localitățile Siliștea, Adamclisi, Cogealac și Fântânele, ca urmare a creșterii incidenței

0
425
Oameni
Foto-arhivă

Astăzi, în cadrul CJSU, a fost votată hotărârea nr. 140. Aceasta prevede constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 7,5/1.000 de locuitori pentru U.A.T. Siliștea, respectiv constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 6/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori pentru U.A.T.-urile Adamclisi, Cogealac și Fântânele.

Măsurile de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 932/2021, actualizată, se aplică pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 07.10.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Pentru celelalte U.A.T.-uri din județul Constanța se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din hotărârile CJSU nr. 136/02.10.2021 (județul Constanța), nr. 137/04.10.2021 (Bărăganu și Mihail Kogălniceanu) și nr. 138/05.10.2021 (Constanța, Agigea, Valu lui Traian și Techirghiol).

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:

Art. 1 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 7,5/1000 de locuitori a U.A.T. Siliștea.

Art. 2 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 6/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori a U.A.T.-urilor Adamclisi, Cogealac și Fântânele.

Art. 3 – Pentru celelalte U.A.T.-uri din județul Constanțase mențineîncadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din Hotărârile CJSU nr. 136/02.10.2021, nr. 137/04.10.2021 și nr. 138/05.10.2021 și se voraplicamăsuri respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 932/2021, actualizată, până la finalizarea perioadelor stabilite în respectivele Hotărâri CJSU.

Art. 4 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) ale U.A.T.-urilor Siliștea, Adamclisi, Cogealac și Fântânele vor adopta Hotărâri (conform încadrării de la Art. 1 și Art. 2) pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 932/2021, actualizată.

Art. 5 – În U.A.T.-urile din județul Constanța se menține obligatorie purtarea măștii de protecție în spații publice deschise, oriunde se formează aglomerări de persoane, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare (oboare, zone de așteptare – peroane, spații exterioare aparținând instituțiilor și autorităților publice etc.).

Art. 6 – În condițiile Art. 5, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, prin grija primăriilor, pot propune spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța orice alte spații/zone cu potențial de aglomerare pe raza U.A.T.-urilor din județul Constanța, unde se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art. 7 – Măsurile prevăzute la Art. 4 se aplică astfel:

Art. 7.1 – Pentru U.A.T.-urile prevăzute la Art. 1 și Art. 2, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 07.10.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia;

Art. 7.2 – Pentru U.A.T.-urile prevăzute la Art. 3, până la finalizarea perioadelor stabilite în Hotărârile CJSU nr. 136/02.10.2021, nr. 137/04.10.2021 și nr. 138/05.10.2021, urmând a fi reevaluate la finalul acestora.

Art. 8 – Primăriile Siliștea, Adamclisi, Cogealac și Fântânele vor comunica până în data de 07.10.2021, ora 14.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, hotărârile adoptate de CLSU pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe raza U.A.T.-urilor, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 932/2021, actualizată.

Art. 9 – În îndeplinirea art. 4 din prezenta hotărâre, CLSU ale U.A.T.-urilor Siliștea, Adamclisi, Cogealac și Fântânele vor dispune, prin grija primăriilor, informarea populației și a operatorilor economici privind obligațiile ce le revin în respectarea prevederilor H.G. nr. 932/2021 actualizată și informarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, asupra măsurilor dispuse, conform machetei:

                                                                                                                                                       MACHETA

Perioada informării Tipul informării Locația unde a fost diseminată informația Număr persoane/ Operatori economici care au primit informarea
  Ex: afișe, flyer etc.    

Art. 10 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județ și tuturor factorilor interesați.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

SILVIU-IULIAN COȘA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.