Ședință extraordinară a Consiliului Local Tulcea pentru clarificarea situației unor terenuri din municipiu

0
89
Ședință Consiliu Local Municipal Tulcea. FOTO Primăria Tulcea

Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie a convocat consilierii locali în ședință extraordinară în data de 15 octombrie. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte privind clarificarea situației unor terenuri din municipiu, dar și cel al proiectului de realizare a drumurilor ocolitoare a municipiului, în parteneriat cu CNAIR.

Proiectul ordinii de zi este următorul:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adiţional.
  1. inițiator Dragoș SIMION, Consilier local
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentantilor unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți.
  1. nițiator George ȘINGHI, Consilier local
 3. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea asupra imobilului teren în suprafață de 882 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea, strada Balizei F.N., înscris în Cartea Funciară cu numărul 38508, număr cadastral 38508.
  1. inițiator George ȘINGHI, Consilier local
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu număr cadastral 49316, carte funciară nr. 49316 și a terenului în suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr cadastral 49348, carte funciară nr. 49348.
  1. inițiator George ȘINGHI, Consilier local
 5. Proiect de hotărâre privind alipirea terenului în suprafață de 882 mp, situat în Tulcea, str. Balizei FN, identificat cu număr cadastral 38508, carte funciară nr. 38508, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, cu terenul în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu număr cadastral 49316, carte funciară nr. 49316, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea și cu terenul în suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr cadastral 49348, carte funciară nr. 49348, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea.
  1. inițiator George ȘINGHI, Consilier local
 6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Tulcea a terenului, în suprafață de 324 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulceam situat în Tulcea, str. Alunișului, lângă Depozitul de bunuri și manuale școlare aflat în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, din Tulcea, str. Alunișului nr. 7, pentru curte aferentă acestui imobil
  1. inițiator George ȘINGHI, Consilier local
 7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI, MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST ETAPA I”.
  1. inițiator George ȘINGHI, Consilier local
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER, MUNICIPIUL TULCEA”.
  1. inițiator George ȘINGHI, Consilier local
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea ca partener, alături de Compania Națională de Autostrăzi şi Infrastructură Rutieră S.A., pentru pregătirea obiectivului de investiții “Proiectare (SF, PT, DTAC) pentru Drumuri de legătură cu conexiune la Drumul Expres Constanța – Tulcea – Brăila” și a Protocolului de colaborare.
  1. inițiator George ȘINGHI, Consilier local

C.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.