Tulcenii vor avea un nou regulament pentru picnic. Se votează în ședința de Consiliu Local

0
206
Lacul Ciuperca din municipiul Tulcea. FOTO Cătălin SCHIPOR

Consilierii locali ai municipiului Tulcea se întrunesc pe 29 iulie în ședință ordinară pentru a supune la vot un număr de 27 de proiecte de hotărâri. Multe dintre ele au ca obiect inventarierea unor terenuri din municipiu. De asemenea, se votează și regulamentul de picnic din zona lacului Ciuperca și programul transportului public în comun.

Ședința este programată pentru data de 29 iulie, începând cu ora 13.00, în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”.

Proiectul ordinii de zi este următorul:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 30 iunie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2021.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

3. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în

stare de insolvabilitate.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

4. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Clubul Sportiv Municipal

Danubiu Tulcea în vederea realizării proiectului “Susținerea performanței în boxul feminin tulcean 2021”.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu societatea Art Focus Internațional S.R.L. în vederea producției unui film publicitar de scurt metraj de promovare a Municipiului Tulcea.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări

Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea organizării Târgului de creații de autor „Iarmaroc Design Fair”.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

8. Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tulcea pentru activități nonprofit de interes local.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

9. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil Parcare publică – str. Piața Independenței nr. 1- Casa Sindicatelor, înregistrată la poziția 1096 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4671 mp la 4541 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției 679 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de învățământ Liceul de artă ”George Georgescu”, str. Babadag nr. 138, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 682 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de învățământ Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale, str. I.L. Caragiale nr. 20, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 686 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”, str. Libertății nr. 76, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

13. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă str. Mahmudiei F.N., înregistrată la poziția 955 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1879,50 mp la 2055 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

14. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței bunului imobil Teren str. Spitalului (Secția de Întreținere și Administrare Patrimoniu – S.I.D.P.), înregistrată la poziția 793 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 19787 mp la suprafață totală măsurată a imobilului de 18759 mp, din care suprafață construită de 1091 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

15. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 121,00 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Bacului FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, a imobilului situat în municipiul Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL II m B 05965, identificat cu numărul cadastral 2234, cartea funciară nr. 30728, format din teren în suprafață de 872,00 mp și construcție în suprafață de 729,00 mp, identificată cu numărul cadastral 2234-C1, având destinația de sediu administrativ S+P+1 și darea acestuia în administrarea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, parter şi concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, parter în favoarea doamnei Ene Frosina.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 2270 mp, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 200 şi constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra acestui teren către societatea KLINGON DINAMIC S.R.L.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

20. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului de sport în suprafață de 800,00 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 7, aflat în administrarea Liceului Teoretic “Grigore Moisil”, în vederea amenajării unui teren sintetic de sport.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 145/27.05.2021 privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent Drumului DR 328 în suprafaţă de 1580 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și atribuirea denumirii ”strada Podului” Drumului DR 328.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de „Picnic“ din cadrul zonei “Parc Lac Ciuperca” din Municipiul Tulcea.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea Municipiului Tulcea.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019.

– inițiator Simion DRAGOȘ, Consilier local

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act aditional.

– inițiator Simion DRAGOȘ, Consilier local

26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Flash Lighting Services S.A. prin Act adițional.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

27. Proiect de hotărâre privind instituirea unei retrageri minime obligatorii de 23,50 metri a construcțiilor noi față de axul actual al străzii Barajului.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.