VIDEO. UPDATE. Ultima ședință din 2020 a consilierilor locali: trei ore de discuții, 29 de proiecte votate, inclusiv taxe, impozite, supraimpozite, indemnizații…

0
655

Luni, 28.12.2020, ora 13.00, a început ședința ordinară din luna decembrie a Consiliului Local Municipal Constanța. Pe ordinea de zi sunt înscrise 26 de proiecte de hotărâri, iar pe cea suplimentară, trei. Sunt prezenți, unii on-line, 26 de aleși locali din cei 27 în total: este absent consilierul local P.N.L. Daniel Gigi Tatu.

Ultima ședință a Consiliu Local Constanța din anul 2020 a început cu un moment de reculegere în memoria directorului Muzeului de Artă, Doina Păuleanu.

Consilierii locali au fost colindați și de un grup de cinci colindători din partea Arhiepiscopiei Tomisului.

Ordinea de zi și cea suplimentară au fost aprobate cu 26 de voturi pentru fiecare.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 27.11.2020;

Proiect aprobat cu 26 de voturi pentru.

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 15.12.2020;

Proiect aprobat cu 26 de voturi pentru.

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 21.12.2020;

Proiect aprobat cu 26 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021; iniţiator: primar Vergil Chițac

„Codul Fiscal ne obligă să aprobăm structura taxelor pentru 2021 cu cel puțin trei zile înainte de finalizarea exercițiului actual. Taxele locale reprezintă aproximativ 50% din bugetul de venituri al Constanței.

Codul Administrativ ne obligă să indexăm toate taxele cu indicele de inflație pe 2019, de 3,8%, deci toate taxele s-au indexat cu 3,8%.

În plus, am introdus o taxă de ocupare a domeniului public de către trotinete electrice cu 1 leu/mp/zi. Mai mult, ni s-a cerut să aprobăm comercializarea de activități, altele decât cele nealimentare.

Trebuie să știți că pe B-dul Tomis, de la Miga la Lupoaică, sunt cel puțin zece spații comerciale care nu sunt închiriate de foarte mult timp. Pentru că proprietarii nu vor să coboare prețurile, vor să se îmbogățească peste noapte. Așa că vrem să îi obligăm să le aducă la prețul pieței. De aceea am decis să le supraimpozităm dacă nu le țin deschise mai mult de unsprezece luni pe an. În aparență, deși pare o măsură nepopulară, această măsură vine în sprijinul mediului de afaceri, deoarece dacă funcționează, acolo se vor desfășura activități economice, vor fi noi angajați etc.

Nivelul estimat al veniturilor suplimentare aduse de aceste noi taxe este de 1,5 milioane de lei, în contextul în care bugetul total de venituri este 242 de milioane de lei. Deci ele nu au un impact semnificativ asupra bugetului, dar este important mesajul pe care îl transmitem“, a precizat primarul Vergil Chițac.

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a avut un amendament, solicitând ca taxele și impozitele să fie menționate la nivelul anului 2020, să nu fie supraimpozitați cei care dețin spații comerciale și nu le închiriază, considerând că, în acestă perioadă, nu este nevoie de mesaje de coerciție financiară.

Amendamentul a fost respins, astfel că impozitele pentru spațiile neînchiriate se majorează cu 50% din 2021 – 8 voturi pentru, 18 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 8 voturi împotrivă și 18 voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L.; iniţiator: primar Vergil Chițac

Se propune diminuarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L. cu 159.920.120 de lei, repezentând contravaloarea plăților efectuate în perioada 2014 – 2017, pentru reabilitarea străzilor din municipiul Constanța. Acesta fusese majorat în 2014, pentru a se putea plăti lucrările de reabilitare a străzilor realizate până la acel moment de Shapir Structures S.R.L., reprezentată de Avraham Morgenstern.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și actualizarea H.C.L. nr. 359/1996 privind aprobarea Statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Având în vedere că obiectul de activitate al societății a devenit complex, că volumul lucrărilor și serviciilor aflate în administrare s-a diversificat, faptul că acum societatea emite avize, autorizații, racorduri la branșamente, ridică vehiculele abandonate, trebuie completat Art. 6 Obiectul de activitate cu alte activități secundare, chiar și cu servicii de capturare a câinilor fără stăpân.

„Dăm astfel posibilitatea acestei societăți comerciale aflate sub tutela Consiliului Local să își diversifice activitățile, în scopul de a-și realiza indicatorii financiari din contractul de delegare. Pe de altă parte, lărgim gama serviciilor și a activităților pe care le poate desfășura Confort Urban și ne mărim și autonomia, în sensul în care anumite servicii care acum sunt externalizate, să le putem efectua și noi.

Nu de alta dar suntem la un moment dat în situația unui șantaj. Ne confruntăm cu astfel de situații când anumite societăți comerciale care au câștigat contracte de furnizarea serviciilor, să întrerupă unilateral contractul și atunci noi nu putem, în mod operativ, ca Primărie, să efectuăm aceste servicii către populație.

În același timp, este măsură de a veghea la calitatea serviciilor care le oferă societățile comerciale care au câștigat legal, prin licitație, contractele de prestări servicii“, a declarat primarul Vergil Chițac.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020; iniţiator: primar Vergil Chițac

În acest fel s-a distribuit la capitolul Cheltuieli al bugetului decontul făcut de Primăria Constanța de 4,4 milioane de lei.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din H.C.L. nr. 390/2020 pentru aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II“; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Dianei nr. 1, actuala Gheorghe Dumitrașcu, proprietatea S.C. Vega Turism S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac

Este vorba de celebra clădire Casă cu lei, pentru care s-a întocmit fișa de evaluare a clădirii de către Poliția Locală în 21.05.2019 (procent de degradare de 58,69%), firma care deține imobilul a fost somată, dar aceasta nu a realizat lucrări de reparații, așa că s-a propus supraimpozitarea Casei cu lei conform categoriei 3 de impozitare.

Conform primarului Vergil Chițac, se va constitui un grup de lucru care, anul viitor, va identifica resurse financiare pentru care proprietarii de clădiri istorice degradate să le primească, pentru reabilitarea lor.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, stațiunea ”Mamaia”-discotecă, piscină și castel, proprietatea S.C. Light System S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 7, proprietatea S.C. Consal Trade S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 84, proprietatea doamnei Nibi Ana Brândușa, doamnei Rădulescu Adriana, doamnei Ciobanu Florentina, doamnei Nibi Mioara, doamnei Stűhler Mirela Nicoleta, domnului Rădulescu Cristian, domnului Sobieschi Petru, domnului Sobieschi Cătălin Petru și domnului Sobieschi Florin Teodor, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac

Este vorba de celebra clădire de patrimoniu Hanul Balcan.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 9, proprietatea S.C. DGN-ROMAG S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac

Este vorba de clădirea de patrimoniu Hotelul Intim.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

La acest moment, există trei locuințe disponibile pentru tineri și vor fi repartizate. Andreea Iulia Saula va primi o locuință ANL de 4 persoane, de aproape 48mp, în str Zefirului, Georgiana Chițu va primi o locuință de 2 persoane, de 36,47mp, iar Alina Cristiana Panait, o locuință de 3 persoane, de 41mp.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A.E.D.P.P. Constanța, anexa nr. 1 la HCL nr. 24/2020; iniţiator: primar Vergil Chițac

Având în vedere atribuțiile stabilite de autoritatea tutelară, Consiliul Local, în sarcina R.A.E.D.P.P. și în actul constitutiv, se impune suplimentarea obiectului de activitate cu activități secundare.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

În conformitate cu Codul Administrativ, indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori extraordinare ale Consiliului Local și ale Comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a primarului.

Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a Consiliului Local și la cel puțin o ședință a Comisiei de specialitate, în fiecare lună.

Stere Hira a propus să rămână în vigoare același cuantum care a fost și până acum, adică 10% din indemnizația primarului. Ceilalți lideri de grup ai consilierilor locali nu au avut nicio propunere.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru, indemnizația lunară pentru fiecare consilier local constănțean rămânând la 1.000 de lei net.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

În contractul de delegare a serviciului public de transport călători către CT Bus pentru 2021, primarul Constanței propune ca doi parametri importanți să fie:

  • Profitul rezonabil – 0,5%
  • Costul unitar per kilometru pentru 1 ianuarie – 31 octombrie 2021 – 9,51 lei/km

În contractul inițial, rata profitului a fost de 4,28%, avându-se în vedere că CT Bus avea datorii, ce trebuiau plătite din profit. În prezent, CT Bus nu mai are datorii, chiar le-a plătit în avans (o greșală, susține primarul Vergil Chițac). În plus, costul unitar per kilometru nu trebuie majorat, susține edilul-șef, pentru că nu s-a schimbat nimic în structura sa față de anul 2020.

Culmea, Primăria Constanța plătește 80% din fondurile consumate de CT Bus, iar societatea încheie anul 2020 cu profit de 12 milioane de lei, pentru care plătește 2 milioane de lei impozit la stat.

„Deci pleacă bani de la noi, ajung la ei, care fac profit, și se întorc la stat. Suntem într-o situație nu neeconomică, aberantă, nici nu se pune problema dacă este economică sau nu. Motiv pentru care trebuie să rămânem, să fim onești, cu un profit cât mai mic. Pentru că obiectivul aceste societăți nu este neapărat să producă profit, ci să desfășoare servicii de transport de calitate pentru locuitorii Constanței“, a explicat Vergil Chițac.

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a propus un amendament, deoarece consideră că dacă edilul-șef greșește fundamental.

„Există o directivă europeană care ne dă un plafon maximal pentru marja de profit. Cred că greșiți fundamental, domnul primar. Dacă managementul CT Bus dacă prezintă un plan de management și de investiții pentru a moderniza și eficientiza infrastructura CT Bus și acești bani s-ar reinvesti acolo, compania nu ar mai avea profit, deci nu am mai avea ce să impozităm. E nevoie de modernizarea CT Bus, trebuie investiți banii care rămân în acest sens, deci nu va mai avea profit și nici impozit“, a cerut Costin Răsăuțeanu.

Primarul Chițac a replicat că exact asta propune: în momentul în care se micșorează profitul, CT Bus are voie să cheltuiască mai mulți bani spre dezvoltare. „Cheltuielile sunt clare: resurse umane, cheltuieli materiale, tot ce înseamnă, de la tonere începând, și dezvoltare, partea de capital. De aceea eu am cerut să micșorăm profitul, ca să facem investiții. Dumneavoastră vi se pare normal ca CT Bus să rămână cu un profit de 12 milioane de lei și noi să nu avem în municipiul Constanța stații moderne de autobuz? Nu le-am dat eu posibilitatea să le facă, de ce au rămas cu profit de 12 milioane de lei?!“, a întrebat Verghil Chițac.

Culmea, stațiile de autobuz nu se află nici până acum în proprietatea CT Bus. Din punct de vedere al primarului Constanței, acest lucru demonstrează că societatea de transport nu este interesată să obțină venituri și din alte surse decât bugetul local.

„Cum să vină călătorii la tine dacă stau în ploaie și nu au unde să se adăpostească? Nu pot să vină să călătorească cu CT Bus. Dacă tu primești 80% din bani de la Consiliul Local, de ce te-ai mai chinui să îți dezvolți toată plaja de venituri?“, a spus Chițac.

Amendamentul consilierului Costin Răsăuțeanu nu a fost aprobat – 18 voturi împotrivă și 8 voturi pentru.

Proiectul de hotărâre inițiat de Vergil Chițac a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 8 împotrivă.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii direcțiilor strategice de acțiune cuprinse în „Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al municipiului Constanța (P.A.E.D.)“, pentru perioada 2020 – 2023; iniţiator: primar Vergil Chițac

„Avem un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă valabil între 2016 și decembrie 2020, bază a finanțării tuturor proiectelor pe care vrem să le facem în zona asta, în special cele pe fonduri europene. Obiectivul fundamental a fost reducerea cu 20% a emisiiilor de dioxid de carbon până în 2020. Să îmi fie cu iertare, dar nu cred că a verificat nimeni dacă acest obiectiv a fost atins sau nu, din păcate, pentru că ne raportăm la niște obiective cuantificabile și trebuie să ținem cont de ele. (…) S-a făcut prea puțin până acum și vă rog să aprobați, tocmai pentru că s-au făcut puține proiecte în sensul ăsta și pentru că aceste direcții de acțiune sunt valabile și rămân valabile și acum, să extindem acest Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă pentru încă trei ani de zile. Planul a fost aprobat la nivelul Uniunii Europene, este avizat și dacă veți considera să fiți de acord cu extinderea lui în forma asta, repet el este actual și va fi actual și în următorii trei ani, va trebui din nou să cerem avizul UE și va fi documentul strategic la care ne vom raporta atunci când vom aplica pentru proiecte finanțate din bani europeni, pentru prezervarea mediului și a reducerii emisiei de noxe, în special de dioxid de carbon“, a explicat primarul Vergil Chițac.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și interes local „Amenajare str. Amsterdam – tronsonul cuprins între B-dul Tomis și str. Madrid – și intersecție sens giratoriu cu iluminare B-dul Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia“; iniţiator: primar Vergil Chițac

În urma studiului de trafic, s-a recomandat realizarea unui sens giratoriu cu două benzi la intersecție B-dul Tomis cu str. Amsterdam, pentru o fluență mai mare a traficului.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea demersului juridic de anulare a H.C.L. nr. 268/2020 privind aprobarea ieșirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Chiliei nr. 27; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Consilierii locali au votat transmiterea în folosință gratuită a două imobile către Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, cantina socială din Palazu și terenul de 2.322mp.

Anul viitor, Primăria Constanța vrea să transforme cantina socială din Palazu Mare – str. Tineretului nr. 23 – într-o creșă (actualii beneficiari ai cantinei vor fi relocați la celelalte cantine sociale din oraș), pentru 30 de micuți.

„În zona Palazu și în zona Tomis Plus nu există o creșă, de aceea vrem să transformăm cantina socială, iar terenul aferent acesteia, care aparține Primăriei, să fie folosit pentru amenajarea de sere, pentru antreprenoriat social. Mai ales că la creșă peste 80% din meniul care se servește este bio și vor putea folosi legumele din sere“, a explicat viceprimarul P.N.L. Ionuț Rusu.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Mandatul fostului Consiliu de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța s-a încheiat, așa că este necesar alegerea a doi noi membri din partea Consiliului Local Constanța și a încă unui membru, supleant.

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța este compus din președinte (reprezentanul Primăriei Constanța), un membru reprezentat la Facultății de Medicină a Universității „Ovidius“ din Constanța, un membru de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța și doi membri consilieri locali.

Consilierii locali P.N.L. au propus-o pe colega Adriana Câmpeanu, cei U.S.R.-P.L.U.S. pe expertul contabil Oana Șoacăte, iar aleșii P.S.D. pe medicul Liviu Merdinian, în calitate de supleant.

Adriana Câmpeanu a primit 21 de voturi pentru, Oana Șoacăte 20 de voturi pentru, iar Liviu Merdinian 21 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru, astfel că noii membri ai Consiliului Local Constanța în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța sunt: Adriana Câmpeanu, Oana Șoacăte și Liviu Merdinian (membru supleant).

24. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local; iniţiator: primar Vergil Chițac

Deoarece președintele Comisiei este directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Emil Mereuță, iar acesta a fost suspendat, se propune înlocuirea lui cu Monica Poptire, care acum este împuternicită să conducă D.G.A.S. Constanța.

Propunerea Monicăi Poptire în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local a fost aprobată cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 177/2020 cu un membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății ”CT BUS SA” Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

CT Bus solicită numirea unui nou membru în Consiliul său de Administrație, deoarece pe data de 4 ianuarie a.c. încetează mandatul lui Adrian Bizineche și nu există motive pentru prelungirea acestuia la șase luni.

Propunerea U.S.R.-P.L.U.S. este Adrian Gorcea, care are peste 30 de ani de experiență în IT, iar în prezent este directorul executiv al unei firme din domeniul auto.

Consilierii P.N.L. și P.S.D. nu au avut propuneri.

Adrian Gorcea a primit 22 de voturi pentru și trei împotrivă.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Consiliului de administrație numit prin H.C.L. nr. 302/2019 și numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța nu are un plan de administrare, de aceea edilul-șef propune revocarea actualului Consiliu de Administrație al regiei.

„Consiliul de Administrație a fost numit pe Ordonanța 109, privind guvernarea corporatistă. Potrivit ei, Consiliul de Administrație trebuie ca, în termen de 30 de zile de la numirea sa, să facă o propunere privind componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Planul ăsta care trebuie făcut în 30 de zile de la numirea Consiliului de Administrație, în 5 zile se comunica autorității tutelare, Consiliul Local. Din momentul ăla se intra într-un modul de negociere.

Consiliul de Administrație care elaborase planul intra în negociere cu Consiliul Local, privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Dacă după 30 de zile nu se ajungea la o înțelegere, se intra într-un modul de negociere de încă 30 de zile. Dacă după aceea nu se ajungea la nicio înțelegere, Consiliul de Administrație era revocat, fără ca vreunul dintre membrii Consiliului de Administrație să fie îndreptățit la plata unor daune interese.

Logica este foarte clară. Nu se poate merge înainte fără un plan de administrare. Noi suntem acum în situația în care R.A.D.E.P.P. de aproape doi ani funcționează fără un plan de administrare.

Aici e vorba de legalitate. Cum să fii membru în Consiliul de Administrație, ce administrezi, dacă nu ai un plan de administrare? Propunerea mea este de intrare în legalitate“, a explicat primarul Vergil Chițac.

Cei doi membri supleanți ai actualului Consiliului de Administrație al R.A.D.E.P.P. și-au dat acordul să facă parte din noul C.A., așa că aleșii locali trebuie să mai aleagă doar alți doi membri provizorii.

Actualul C.A. al R.A.D.E.P.P. a fost revocat cu 18 voturi pentru și șapte împotrivă.

Consilierii U.S.R.-P.L.U.S. au propus-o pe Ioana Beșteliu pentru noul C.A., absolventă a Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București și a unui master în audit financiar, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și consultant fiscal, cu peste 15 ani de activitate în domeniul financiar-contabil.

Consilierii P.N.L. l-au propus pe Stere Hira.

Consilierii P.S.D. nu au avut nicio propunere.

Ioana Beșteliu a primit 19 voturi pentru, iar Stere Hira 23 de voturi pentru.

Ceilalți doi membri ai noului Consiliu de Administrație al R.A.D.E.P.P. Constanța sunt Ionel Damian și Ionuț Fîntînă.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

Ordinea suplimentară:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”; inițiator: primar Vergil Chițac

„Proiectul a stat în evaluare la minister circa un an de zile, este finanțat, la faza Documentației de atribuire a lucrărilor de intervenție făcută și suntem la faza de Proiect tehnic. Deoarece a stat atât de mult în evaluare, proiectul trebuie modificat, apărând o diferență de valoare de 250.000 de lei, datorată acestei întârzieri, într-un an modificându-se prețurile și lucrările pe categorii“, a explicat primarul Vergil Chițac.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, aprobarea încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa in vederea semnarii contractului având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică; inițiator: primar Vergil Chițac

„Nu am făcut altceva decât să continuăm o procedură începută în aprilie a.c., privind achiziția serviciilor de asistență și reprezentare în instanță, judiciare, în domeniul contencios-administrativ, care nu se compară cu civilul și penalul. A fost o procedură concurențială pe care trebuia să o finalizăm, mai ales că avem multe dosare în zona asta și se încheiau contractele care erau în derulare cu avocați, pe contencios administrativ. Deci am avut nevoie rapidă, să urgentăm această procedură concurențială“, a precizat primarul Constanței.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind „Desfășurarea campaniei de sterilizare a câinilor de rasă comună de pe raza municipiului Constanța și aprobarea protocolului de colaborare dintre municipiul Constanța și Asociația Animal Society”. inițiator: viceprimar Ionuț Rusu

Având în vedere necesitatea identificării soluției optime pentru stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor fără stăpân în municipiul Constanța, s-a concluzionat că este necesară demararea unei ample campanii de sterilizare a acestora. Este necesară încheierea unui protocol de colaborare între U.A.T. Municipiul Constanța și Asociația Animal Society (fosta Vier Photen), precum și stabilirea unor măsuri privind desfășurarea campaniei de sterilizare a câinilor de rasă comună de pe raza municipiului Constanța.

În urma întâlnirilor cu reprezentanții asociațiilor de protecție a animalelor, Asociația Animal Society ne-a comunicat intenția de a ne sprijini în acest demers. Asociația ne va ajuta nu numai în campania de sterilizare a câinilor, dar va veni cu un cod de bune practici astfel încât această campanie va fi derulată în mai multe etape în 2021“, a explicat viceprimarul Ionuț Rusu.

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a avut câteva comentarii deoarece consideră că nu se respectă legea.

Înțelegem importanța demersului, dar vrem să tragem un semnal de alarmă cu privire la chestiunea juridică care ar trebui să guverneze acest protocol. În protocol nu este trecută nicio valoare. Înțeleg că se va plăti mâncarea, cazarea, cheltuieli care presupun plata din bani publici, din banii bugetului local. Cred că acest protocol trebuie să sufere niște modificări, pentru că nu poți prinde într-un protocol de colaborare o plată anume, trebuie să se facă o achiziție publică pe Legea 98. Poate fi prins în protocol acest tip de colaborare, dar fără a se prinde obligativitatea noastră să facem plăți către un O.N.G.

Se pot face plăți către un O.N.G. dacă e de utilitate publică, trebuie să respectăm legea și să facem niște pași procedurali, pentru a nu avea probleme cu decontarea unor bani, Curte de Conturi etc.“, a spus Răsăuțeanu.

Ionuț Rusu a explicat că acest protocol a fost studiat în prealabil de Serviciul Juridic și au existat o serie de întâlniri cu reprezentanții Asociației, „astfel încât acest protocol este, practic, opera mai multor comunicări între noi și ei, astfel încât să fim în perfectă legalitate“.

Și consilierul juridic al Primăriei Constanța, Luana Turbureanu a reiterat acest lucru, considerând că acest draft de protocol este legal. „Pe partea de cheltuieli trebuie să vedem ce va vrea această asociație, pentru că nu sunt încă stabilite lunile în care vor veni. În funcție de necesitățile lor, vom vedea ce trebuie să cuprindem și în planul de achiziții și în buget“, a spus aceasta.

Ceea ce facem noi acum, face respectiva asociație în mai multe municipii. Același tip de contract l-au perfectat și cu alte municipii“, a intervenit primarul Vergil Chițac, care a fost completat de Ionuț Rusu: „acest proiect este deja pus în operă în mai multe orașe din jurul Constanței și nu numai, inclusiv în țară, pe baza aceluiași protocol pe care acum noi îl votăm. O.N.G.-ul face această sterilizare, această predare de know-how, tot ceee ce pun ei la dispoziție în mod gratuit, iar noi vom pune doar cazarea și masa pe timpul cât ei vor fi prezenți și vor face aceste acțiuni“.

Cu toate acestea, Costin Răsăuțeanu a continuat să atragă atenția asupra faptului că nu sunt respectate procedurile de achiziție publică: „Când vii cu Serviciul Public și alegi o entitate, că este ea O.N.G. sau societate comercială, trebuie să respecți legea și anume să te duci printr-o procedură de achiziție publică. Nu poți să alegi o entitate că are un moț undeva în frunte. Eu ridic această problemă: cum ați ales acest O.N.G. și dacă l-ați ales printr-un protocol nu este nicio problemă, dar dacă în protocol ați prins cheltuiala de bani publici, nu este în regulă. Pentru că banii publici se cheltuie printr-o singură modalitate: respectând legea, Legea 98 sau alte legi care guvernează asociațiile și fundațiile de utilitate publică“.

Alegerea acestei asociații s-a făcut după un proces complex, astfel încât noi să beneficiem de cele mai bune servicii ale acestei asociații. Cât despre legalitate, noi acum votăm un protocol, urmând ca celelalte achiziții să se facă conform legii, astfel încât să nu întâmpinăm niciun fel de problemă legală“, a concluzionat viceprimarul Ionuț Rusu.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 de voturi pentru și cinci împotrivă.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.