VIDEO. Discuții în contradictoriu încă de la începutul ședinței consilierilor locali

0
319

Primarul Vergil Chițac a convocat Consiliul local al Municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 26 martie 2021, ora 14.30. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Pe ordinea de zi au fost înscrise 22 de proiecte de hotărâre, alte două fiind adăugate pe ordinea suplimentară. În debutul ședinței a fost retras proiectul nr. 7 privind înființarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Constanța și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

La ședință sunt prezenți toți cei 27 de consilieri locali.

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu solicită retragerea proiectului nr. 3 deoarece procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.02.2021 nu ar fi editat asemenea celorlalte procese-verbale și nu ar prezenta clar și corect discuțiile din cadrul ședinței.

Secretarul general al municipiului Constanța a declarat că procesul-verbal reprezintă o sinteză a discuțiilor din ședința Consiliului Local și a solicitat alesului local să depună o adresă în atenția sa dacă acesta nu ar prezenta concret discuțiile și care sunt obiecțiunile sale.

Amendamentul consilierului local P.S.D. nu a fost aprobat, proiectul nr. 3 rămânând pe ordinea de zi.

Acesta a solicitat și retragerea proiectului nr. 19, deoarece Regulamentul privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța are nevoie de o analiză mai profundă, fiind incluse anumite prevederi care nu ar respecta legea.

Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Vergil, a solicitat ca acesta să nu fie scos de pe ordinea de zi.

Președintele ședinței C.L. Constanța, Mirela Garip a acceptat, fără să solicite votul aleșilor locali.

Astfel, Ordinea de zi a fost aprobată de consilierii locali doar fără proiectul de hotărâre nr. 7.

A fost aprobată și Ordinea de zi suplimentară.

Ordinea de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.01.2021

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru, 1 împotrivă și 1 abținere.

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.02.2021

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.02.2021

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 432/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021, la nivelul U.A.T. Constanța, în urma cererilor unităților de învățământ au rezultat 44 de burse de performanță, 11.509 burse de merit, 492 burse de studiu și 3.767 burse de ajutor social.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, la nivelul U.A.T. Constanța, în urma cererilor unităților de învățământ au rezultat 51 de burse de performanță (1.000 de lei/lună), 16.051 burse de merit (100 de lei/lună), 724 burse de studiu (250 de lei/lună) și 3.858 burse de ajutor social (250 de lei/lună).

Reprezentantul Consiliului Județean al Elevilor Constanța, Silviu Morcan, cere majorarea tuturor burselor cu 100 de lei, ca urmare a fondurilor suplimentare incluse de Guvern în bugetul de stat, în acest sens.

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a solicitat majorarea cuantumului burselor, deoarece Guvernul a alocat sume suplimentare pentru plata burselor aferente semestrului II. Astfel, el cere ca bursa de merit să fie de 200 de lei, bursa socială de 350 de lei, bursa de studiu de 350 de lei, bursa de performanță de 1.100 de lei.

Primarul Vergil Chițac nu este de acord cu acest amendament, pentru că acest proiect de hotărâre a fost creat după evaluarea bugetului local, pentru a nu se sacrifica investițiile necesare pentru dezvoltarea orașului. Edilul-șef a arătat că la Cluj bursele sunt mult mai mici, deși bugetul său este dublu față de cel al Constanței. El cere consilierilor locali să nu voteze emoțional.

Primarul va trimite echipe de audit la școli pentru a verifica dacă numărul burselor solicitate de unitățile de învățământ este corect și se respectă prevederile legale cu privire la acordarea acestora.

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a revenit și solicită majorarea cuantumului burselor deoarece Constanța este mult mai afectată de COVID-19 decât Clujul, Constanța fiind un oraș turistic și domeniul HoReCa fiind grav afectat, iar familiile constănțene au nevoie de mai mult ajutor.

Amendamentul grupului de consilieri locali P.S.D. Constanța a fost respins cu 8 voturi pentru, 18 împotrivă și 1 abținere.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru și 8 abțineri.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestui Parteneriat

Primăria a primit solicitarea Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România de a încheia un acord de parteneriat, iar Vergil Chițac solicită aprobarea acestuia mai ales că există Legea Zonelor Metropolitane încă din 2017.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind înființarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Constanța și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL.

Confort Urban este administratorul drumurilor publice din Constanța. În contextul activității sale, se impune periodic, datorită diversificării situațiilor, ca tarifele pe care le percepe să fie modificate, a susținut Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța

Primarul Vergil Chițac vrea să internalizeze prestarea unor servicii publice, cum ar fi capturarea câinilor fără stăpân de pe străzi, fiind nevoie, astfel, de modificarea statutului Confort Urban.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța”

Reabilitarea Bulevardului Mamaia este un obiectiv al Primăriei Constanța, lucrările urmând a fi realizate de Confort Urban. Primarul Vergil Chițac vrea ca acestea să fie, deja, finalizate în acest an.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Persoanele care au vârste mai mici de 38 de ani li se pot repartiza locuințe ANL. În fiecare an, lista de priorități se modifică, din varii motive: unii solicitanți depășesc 38 de ani, se eliberează unele locuințe ANL etc.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare

Această modificare este necesară datorită noii calități a fostului consilier local Stere Hira la Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Consilierii locali P.N.L. l-au propus pe Ateș Casimceali pentru a face parte din Comisia de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din cadrul R.A.E.D.P.P., în locul lui Stere Hira, iar cei de la U.S.R.-P.L.U.S. și P.S.D. nu au avut propuneri.

Propunerea a fost aprobată cu 27 de voturi pentru, ca și proiectul de hotărâre.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al RAEDPP Constanța

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall)

Consilierii locali P.S.D. l-au propus pe Cristian Mihăilescu ca membru în această comisie, cei de la U.S.R.-P.L.U.S. pe Florin Cocargeanu și aleșii P.N.L. nu au avut nicio propunere.

Ionuț Rusu a primit 26 de voturi pentru a fi președintele Comisiei de renegociere (la propunerea primarului Vergil Chițac), Cristian Mihăilescu 25 de voturi pentru a fi membru în această comisie, iar Florin Cocargeanu 26 de voturi pentru.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanța 2021-2031

Consilierii locali P.N.L. au propus-o pe Adriana Cîmpeanu ca membru în această comisie, cei de la U.S.R.-P.L.U.S. pe Cerasela Badea, iar P.S.D. pe Liviu Merdinian.

Dr. Cîmpeanu a primit 27 de voturi pentru, ca și Cerasela Badea, iar dr. Merdinian, 26 de voturi pentru.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona str. Crișului

Au fost parcurse toate etapele procedurale privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice delimitate geografic în acest perimetru, iar trei străzi vor avea următoarele denumiri: Intrarea Rodnei, Intrarea Pădurea Craiului și Intrarea Codru.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 128/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian

Primarul a solicitat prelungirea valabilității P.U.D.-ului necesar pentru construirea unei locuințe pe Strada Siretului de către Florian Itoafă.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru și 8 abțineri.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Administrația locală are obligația de a întreține spațiile verzi și deoarece aceste activități se pot executa de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, primarul solicită aprobarea proiectului de hotărâre.

Potrivit edilului-șef, conform Registrului Spațiilor Verzi în Constanța există în prezent 537 hectare de spații verzi și 47 hectare de teren degradat, așa că este mult de muncă.

Comisia nr. 3 a Consiliului Local a avut un amendament: beneficiarii Legii 416 să acționeze și pentru întreținerea Parcului Tăbăcărie. Acesta a fost aprobat de către aleșii locali.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2021

Acest plan înaintat de Direcția Generală de Asistență Socială acoperă pe tot anul 2021 toate acțiunile sociale aprobate și finanțate din bugetul local, a explicat Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Consilierii locali P.N.L. au propus-o pe Adriana Cîmpeanu, cei de la U.S.R.-P.L.U.S. și de la P.S.D. nu au avut propuneri.

Propunerea a primit 26 de voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”

În contextul crizei sanitare, s-a invit oportunitatea de extindere a Spitalului de Boli Infecțioase și să fie creat un spital modular cu fonduri europene, în curtea acestuia, a susținut primarul Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al CT BUS S.A. Constanța

În urma demisiei a doi membri din C.A. al CT Bus este necesară numirea, de C.L. Constanța, a doi membri provizorii, până se va face selecția.

Propunerea P.N.L. a fost Sorin Petrică Țuțuianu (inginer mecanic, șef Reprezentanța Constanța a R.A.R.), consilierii locali U.S.R.-P.L.U.S. l-au propus pe Alexandru Sorin Dănilă (absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân, șef mecanic, comandant cu experiență), iar P.S.D. nu a avut propuneri.

Ambele propuneri au fost aprobate cu 26 de voturi pentru, ca și proiectul de hotărâre în integralitatea lui.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.