VIDEO. Primarul Vergil Chițac adoptă pe propria semnătură proiectul „Adoptă un spațiu verde“, deși consilierii locali se opun

0
451

Consiliul Local Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară miercuri, 30 iunie a.c., la ora 14.00. Aceasta se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință.

În debutul ședinței Consiliului Local, au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre nr. 1, 7 și 32, și cele de pe ordinea suplimentară. Cele două proiecte vor fi reintroduse pe ordinea de zi într-o ședință viitoare, după completarea documentației cu un audit energetic, deoarece s-au identificat surse de finanțare europeană prin A.D.R. Brăila, care va gestiona POR 2021 – 2017.

Au fost prezenți toți cei 26 de consilieri locali aflați în funcție la acest moment.

Ordinea de zi:

1. Depunerea jurământului de către consilierul Nicolae Constantin

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, deoarece nu a fost comunicată încheierea de validare a mandatului acestuia de către Judecătoria Constanța.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanţa din data de 28.05.2021

Procesul-verbal a fost aprobat.

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanţa din data de 03.06.2021

Procesul verbal a fost aprobat.

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanţa din data de 09.06.2021;

Procesul-verbal a fost aprobat.

5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanţa din data de 11.06.2021

Procesul-verbal a fost aprobat.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Primarul Vergil Chiţac, inițiatorul proiectului de hotărâre, a propus un amendament: „Propun modificarea unor anexe. Când s-a făcut proiectul de buget nu s-a ştiut că unele materile pe care trebuie să le cumpărăm sunt mijloace fixe, n-am putut anticipa, acum facem rectificarea cuvenită, le-am trecut la mijloace fixe şi le regăsim pe lista obiectelor de investiţii“.

Amendamentul a aprobat.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Primarul Vergil Chiţac, inițiatorul proiectului de hotărâre, a propus un amendament: „Propun modificarea anexei la contractul de Gestiune Servicii Publice şi anume semănarea gazonului pe suprafeţe orizontale: se va modifica preţul pe metru pătrat la 154,4 lei. A fost eliminată udarea manuală a suprafeţelor semănanate“.

Amendamentul a fost aprobat.

Proiectul a fost adoptat.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța“

Proiectul a fost adoptat.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța

Proiectul a fost adoptat.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 99/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța

Proiectul a fost adoptat.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța“

Proiectul a fost adoptat.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare

Proiectul a fost adoptat.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între UAT Municipiul Constanța și persoanele juridice interesate (asociații, fundații, instituții, ong-uri, agenți economici) și a Ghidului privind activitatea de întreținere spații verzi, în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității constănțene „Adoptă un spațiu verde!

Din cauza acestui proiect, s-au iscat mai multe controverse între consilierii locali U.S.R., P.N.L. și P.S.D.

Cu 10 voturi pentru, 7 împotrivă și 9 abțineri, proiectul nu a fost adoptat.

Cu toate acestea, primarul Vergil Chițac se opune acestui rezultat și a declarat că, potrivit art. 291 din Codul administrativ, „care dă voie primarului să accepte donații până la 500.000 de lei, voi face o dispoziție de primar prin care de îndată acest proiect să fie adoptat. Nu are decât oricine să atace în instanță acest proiect, veți vedea că este legal“.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil sediu administrativ, str. Industrială nr. 2A+2, investitor Iridex Group Salubrizare S.R.L.

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism P.U.Z. aprobată prin H.C.L. nr. 40/2011

17. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „strada Mareșal Ion Antonescu“, situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Veterani Constanța Sud – Cumpăna, în „strada Comandor Constantin «Bibi» Costăchescu“

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Extindere rețea electrică de interes public cartier Veterani – sector 1.1, municipiul Constanța“ și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse

Proiectul a fost adoptat.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din asociația Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța și anularea plății cotizației anuale aferente

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a dorit să explice că, „la sfârșitul anului 2018, s-a semnat un acord prin care s-a constituit această axă de dezvoltare. Obiectivul său este dezvoltarea durabilă a unităților administrative, dar și a întregilor zone limitrofe acesteia. De aceea, la înființarea acestei axe s-a ținut cont de un raport al Băncii Mondiale, în acord cu strategia de dezvoltare teritorială a României.

Astăzi, când vorbim, avem deja un proiect în implementare Erasmus. De asemenea, în iulie 2020 s-a depus un nou proiect pentru a îmbunătăți și încuraja proiectele de participare, iar în martie 2021 altul, pe POCA, pentru dezvoltarea axei. Deci această axă poată ajuta la dezvoltarea orașului.

Propunerea mea este să votăm împotriva acestei retrageri din axă, pentru că este un demers făcut alături de niște experți și acceptat de Comisia Europeană“.

Problema, susține Vergil Chițac, este că nu se observă nimic concretizat: „Dacă aceste proiecte ar fi în desfășurare, am ști și noi aici. Și atunci de ce cheltuim 124.000 în ultimul an?“

Edilul-șef susține că și Curtea de Conturi a pus problema acestei asocieri, care este până acum beneficiul pentru municipiul Constanța.

Cu 18 voturi pentru și 8 împotrivă, proiectul a fost adoptat.

20. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului „Port Tomis“ din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a propus un amendament astfel încât motivația preluării Portului Tomis să includă, pe lângă reabilitare, și dotarea, modernizarea și extinderea imobilului, astfel încât să poată fi accesate fonduri europene.

Cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Consilierii U.S.R. consideră că proiectul nu a fost adoptat, deoarece nu s-a întrunit majoritatea calificată.

Primarul Vergil Chițac i-a îndemnat să mai citească Codul administrativ.

21. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie“ din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Constanța; inițiator primar Vergil Chițac

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a propus același amendament și în cazul acestui proiect de hotărâre.

Cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Consilierii U.S.R. consideră că proiectul nu a fost adoptat, deoarece nu s-a întrunit majoritatea calificată.

Primarul Vergil Chițac i-a îndemnat să mai citească Codul administrativ.

22. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța

Cu 9 voturi pentru, 9 împotrivă și 8 abțineri, proiectul nu a fost adoptat.

23. Proiect de hotǎrâre privind completarea H.C.L. nr. 179/2021 privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuvetă Lac Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent;

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

24. Proiect de hotǎrâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța str. Aristide Karatzali nr. 13 în vederea înscrierii în cartea funciară;

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

25. Proiect de hotǎrâre pentru aprobarea revocării H.C.L. nr. 371/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L.;

Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

26. Proiect de hotǎrâre privind completarea anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

27. Proiect de hotǎrâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 14

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

28. Proiect de hotǎrâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

29. Proiectul de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor art. 1 alin. 4 și art. 4 din H.C.L. nr. 359/2018, privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Cu 17 de voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost adoptat.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța, cu modificările ulterioare

Consilierul local U.S.R. Dumitru Caragheorghe susține că motivarea proiectului este bazată pe argumente și motivații ilegale, astfel că acesta este atacabil în instanță și se poate pierde, deci veniturile angajaților din Primărie nu sunt securizate, iar aceștia vor putea pierde bani în viitor, în urma unei decizii a unei instanțe judecătorești.

Cu 17 de voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri, proiectul a fost adoptat.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de vizitare muzeu, de fotografiere și filmare pentru Muzeul de Artă Populară Constanța; inițiator: primarul Vergil Chițac

Proiect retras de pe ordinea de zi, deoarece aceste taxe trebuie instituie prin Codul Fiscal și nu prin Legea finanțelor publice. Acesta va trebui introdus pe ordinea de zi la sfârșitul anului și va avea efecte după 1 ianuarie 2022.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

34. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității H.C.L. nr. 323/1999 privind completarea H.C.L. nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul Municipiului Constanța

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

35. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța

Propunerea U.S.R. este Gabriel Ciobanu. Aceasta a primit 25 de voturi pentru și 1 împotrivă.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

36. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța

Propunerea P.N.L. este Stere Hira, iar cea a U.S.R. Adina Petre. Consilierii P.S.D. nu au avut nicio propunere. Stere Hira a primit 24 de voturi pentru, iar Adina Petre 23.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

37. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 74/2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021 – 2031; inițiatori: grupul consilierilor P.N.L.

Grupul consilierilor P.N.L. l-a propus pe Ionuț Rusu, ca reprezentant al Consiliului Local în comisia de elaborare a strategiei, deoarece Adriana Câmpeanu nu mai este consilier local. Acesta a primit 25 de voturi pentru.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

38. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene

Propunea P.N.L. este Ateș Casimceali, iar cea a U.S.R., Romeo Stavăr. Casimceali a obținut 17 voturi pentru, iar Stavăr 11.

Proiectul de hotărâre cu desemnarea lui Ateș Casimceali drept reprezentant al C.L. Constanța în Rețeaua europeană a consilierilor regionali și locali ai U.E. a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă.

39. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; inițiator: primarul Vergil Chițac

Consilierii locali P.N.L. nu au avut nicio propunere, iar aleșii U.S.R. l-au propus pe Cătălin Iacob. Consilierii P.S.D. nu au avut o propunere. Cătălin Iacob a primit 26 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre cu desemnarea consilierului local U.S.R. Cătălin Iacob drept președinte de ședință a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 122556/18.06.2021, emis de Comisia Tehnico-Economică pentru imobilul situat în Constanța, B-dul Tomis nr. 56; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 121905/18.06.2021, emis de Comisia Tehnico-Economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Mercur nr. 10; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „Soluție tehnică de interconectare a sistemelor video locale ale unităților școlare la dispeceratul Poliției Locale, incluzând și documentația tehnico-economică (soluție tehnică / fișe tehnice / devize de preț) pentru furnizare și montaj echipamente, servicii și lucrări necesare realizării interconectării“; Inițiator: primar Vergil Chițac

Proiectul a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.