VIDEO. Recent ieșită din insolvență, RAJDP Constanța va avea un profit de peste un milion de lei

0
210

Consilierii judeţeni s-au reunit miercuri, 22 decembrie 2021, în şedinţă extraordinară. Au fost dezbătute şi votate cele 14 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi şi singurul proiect înscris pe lista suplimentară.

Primul proiect aflat pe ordinea de zi a avut ca temă de discuție trecerea unui bun imobil, din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia. Solicitarea, formulată de Primăria Municipiului Medgidia, constă în preluarea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu“ în domeniul public al Municipalităţii şi redarea acestuia circuitului cultural şi arheologic dobrogean. Proiectului de hotărâre i-a fost adus un amendament din partea consilierului judeţean Răzvan Filipescu, acela de menţinere a destinaţiei imobilului. În urma dezbaterii şi includerii amendamentului, proiectul a fost aprobat cu un număr de 31 voturi pentru.

Tot miercuri, consilierii judeţeni au votat modificarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pe anul 2021. În funcție de evoluția stării de degradare a drumurilor județene, pot apărea modificări în structura programului de lucrări, astfel că, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări, apar necesități de majorare sau, după caz, diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul.

Aprobarea contului de execuție al bugetului județului Constanța, pe trimestrul IV al anului 2021, a făcut obiectul unui alt proiect de hotărâre. Astfel, veniturile totale realizate de Consiliul Județean Constanța sunt în sumă totală de 348.800.271,60 lei, iar cheltuielile efectuate se ridică la suma de 296.618.880 de lei, rezultând un excedent de 52.181.391,60 lei.

Având în vedere necesitatea asigurării fondurilor necesare derulării execuţiei bugetare, tot în şedinţa de astăzi, consilierii judeţeni au aprobat şi rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța pe anul 2021. Astfel, nivelul total al veniturilor a fost suplimentat cu suma de 14.656.662 de lei, în timp ce cheltuielile au fost diminuate cu suma de 1.063.697, comparativ cu ultima rectificare bugetară aprobată.

Alte rectificări bugetare s-au aprobat şi în cazul a patru instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa. Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost suplimentat cu suma de 6.500.000 de lei, influenţă ce s-a datorat alocării unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Pentru buna funcționare a instituției de cultură Teatrul de Stat Constanța, s-a impus rectificarea bugetului acesteia, prin suplimentarea cu suma de 214.700 de lei, de la 7.946.550 la 8.161.250 de lei. În cazul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare“, veniturile şi cheltuielile au fost majorate cu suma de 354.000 de lei, bugetul rectificat ajungând la o valoare totală de 3.761.515 lei.

În ceea ce priveşte Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, ieşită recent din insolvenţă, veniturile totale prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2021 sunt în valoare de 53.166.400 de lei, iar cheltuielile au fost dimensionate, în funcţie de nivelul veniturilor programate a fi realizate, şi au o valoare totală de 51.857.200 de lei. La capitolul investiții, a fost prevăzut un buget în sumă de 3.193.030 de lei, acesta constând în lucrări de reparații și amenajări la sediile proprii, precum și achiziții de mijloace fixe. Ţinând cont de toate acestea, profitul pe anul 2021 este previzionat în sumă de 1.252.000 lei.

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de administrator special al RAJDP Constanţa, al lui Dan Iulian Marin, ca urmare a închiderii procedurii de insolvenţă, au fost propuşi şi votaţi administratori provizorii: Aurelian Acsinte, Răzvan Zagon, Adrian Labeş, Marian Şerbănescu şi Doru Sauciuc.

Pe ordinea de zi s-a aflat şi proiectul privitor la aprobarea achiziției unor servicii de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța și ale Consiliului Județean Constanța. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 27 de voturi pentru.

Un ultim proiect, înscris pe ordinea suplimentară a şedinţei, a fost cel cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al Andradei Dordea, ca urmare a demisiei acesteia. În urma votului exprimat, locul consilierului judeţean a fost vacantat.

Ședința de miercuri s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți un număr de 34 de consilieri județeni.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.