VIDEO. UPDATE. Consiliul Local Constanța nu a aprobat majorarea prețului gigacaloriei, nici bugetul participativ și nici amplasarea de echipamente sportive în parcuri

1
609

Consilierii locali municipali constănţeni au fost convocaţi joi, 30 septembrie a.c., în şedinţă. Aceasta se desfășoară în sistem on-line.

La ședința ordinară a Consiliului Local Constanța participă 26 de consilieri locali, absentând Romeo Stavăr-Vergea.

Proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2021;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.09.2021;

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 17.09.2021;

4. Informare privind deplasarea externă a domnului primar Vergil Chițac la Varna, Bulgaria, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

5. Informare privind deplasarea externă a domnului primar Vergil Chițac la Salonic, Grecia, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

6. Raport asupra situației gestionării bunurilor conform art. 289 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Bunurile din patrimoniul Municipiului Constanța însumează peste 11 miliarde de lei, dintre care bunuri fixe în domeniul privat de peste 7 miliarde de lei.

7. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 228/2021 privind modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța începând cu data de 01.09.2021; iniţiator: primar Vergil Chițac

„La acest tarif s-a ajuns după numeroase studii și rapoarte externe și s-au luat în calcul marile pierderi de pe rețea și recunoaștem pertinența calcului, făcând observația că acest lucru ar fi trebuit anunțat populației cu cel puțin doi ani în urmă, doar că problemele și prețul real al gigacaloriei s-au ascuns sub preș“, a declarat consilierul local USR Dumitru Caragheorghe.

Și viceprimarul Ionuț Rusu a susținut că acesta este, de fapt, prețul real al gigacaloriei, din cauza pierderilor, „care ar fi trebuit asumat de foarte multă vreme, de vechile administrației, dar s-a ascuns din cauze populiste“.

„Am auzit și mă așteptam să se dea vina pe greau moștenire, pe PSD, care e de vină pentru tot. Pierderea cea mai mare este, însă, că am fost condamnați să fim guvernați de PNL și USR. De ce nu amintiți că și prețul la energie, la gaze, la combustibil a luat-o razna în timpul guvernării dumneavoastră? De ce USR și PNL nu ați votat proiectul de lege al PSD pentru plafonarea prețului la energie? Deci e clar că PSD va vota împotriva acestui preț propus“, a susținut consilierul local PSD Costin Răsăuțeanu.

Primarul Vergil Chițac a declarat, însă, că prețul gigacaloriei nu are legătură cu preț actual la energie, ci cu pierderile de pe rețea, care nu au fost luate în calcul până acum și de aceea CET este în faliment, ca și RADET. CET are 87 de milioane de lei datorii curente deoarece prețul de 500 de lei a fost susținut artificial de administrațiile PSD, a mai spus edilul-șef.

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 11 voturi pentru, 8 împotrivă și 7 abțineri.

În urma rezultatului votului, primarul Chițac a declarat că se constată că în Consiliul Local Constanța nu mai există majoritate.

Viceprimarul Ionuț Rusu a precizat că voturile populiste ale colegilor care nu au aprobat acest proiect de hotărâre vor face foarte mult rău constănțenilor.

Dumitru Caragheorghe a susținut că lucrurile se pot rezolva atâta timp cât se respectă deciziile luate de comun acord de către consilierii locali USR și PNL, și nu se propun în ședințe alte lucruri.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/26.02.2021; iniţiator: primar Vergil Chițac

Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local a avizat negativ acest proiect.

Consilierul local Dumitru Caragheorghe a atras atenția că acest proiect nu mai poate fi votat de vreme ce nu a fost adoptat proiectul anterior.

Primarul Vergil Chițac nu a dorit, însă, să îl retragă de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 11 voturi pentru, 9 împotrivă și 8 abțineri.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local a avizat negativ acest proiect.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 9 abțineri.

„Deci s-a aprobat un proiect de buget care depinde de proiectele de hotărâre anterioare care nu au fost adoptate“, a ținut să menționeze Dumitru Caragheorghe.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 4/2021 privind aprobarea înființării Societății Termoficare Constanța SRL în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanţa”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 457/2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de trasport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reședințe de județ; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 395/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța’’, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 396/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Primarul Vergil Chițac a avut un amendament, deoarece se strecurase o greșală în proiectul de hotărâre privind valoarea fondurilor asigurate de la bugetul de stat și bugetul local.

Amendamentul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru și 1 abținere.

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 397/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 232/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 233/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 privind  aprobarea Programului „RESPECT”; iniţiator: viceprimar Ionuț Rusu

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate pentru ”AMENAJARE PARCURI URBANE PUBLICE NOI DE MARI DIMENSIUNI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA (unul de CCA 40-50 HA și unul de CCA 20 HA) în vederea extinderii suprafețelor de spații verzi din municipiul Constanța, protejarea și gestionarea durabilă a acestora, în scopul creșterii standardelor de viață ale constănțenilor și al conformării la obligația de a asigura suprafața minimă de spațiu verde /locuitor”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța în societate cu răspundere limitată funcționând în baza Legii nr. 31/1990 a societaților; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus Henri Coandă – str. Ștefaniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 131/2021 pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 1, revizia 2”  și Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1” pentru perioada 2021-2040; iniţiator: primar Vergil Chițac

Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local a avizat negativ acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri.

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1” pentru perioada 2021-2040; iniţiator: primar Vergil Chițac

Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local a avizat negativ acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru și 2 abțineri.

28. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 39/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire 2 imobile: 2S+P+2E+T – parcare și 2S +P+8-10E- Birouri și Parcare, bd. Tomis, zona bl. TAV4, teren în suprafață totală de 1948 mp, dintre care 1208 mp aparținând domeniului privat al municipiului Constanța și 740 mp aflați în proprietatea Seaview Media SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

Secretarul general al municipiului Constanța a anunțat, întâi, că proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 18 voturi pentru și 8 împotrivă. Apoi a revenit și a spus că acesta a fost, de fapt, adoptat.

29. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 168/2009 privind aprobarea Planului urbanistic zonal – construire locuință D+P+2E, str. B.P. Hașdeu nr. 17bis, teren în suprafață de 120 mp, proprietate SC Velvet Art SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 de voturi pentru și 7 împotrivă.

30. Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 82/1998 privind aprobarea documentației PUD – amenajare și extindere sediu C.E.C., b-dul I.Gh. Duca nr. 18 – Constanța și revocarea în tot a HCL nr. 663/1999 privind modificarea hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 82/1998 (PUD –  amenajare și extindere sediu C.E.C., b-dul I.Gh. Duca nr. 18 – Constanța); iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 de voturi pentru și 8 împotrivă.

31. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 741/2008 privind modificarea HCLM nr. 66/1997 privind aprobare PUD-McDonald’s drive, zona Delfinariu, teren în suprafață de 2164 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, concesionat SC McDonald’s România SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ciulpan Nicolae, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

33. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Vilvoi Nicolae, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

34. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a  imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța Parcela VN 304/1, lot 2 și Parcela VN 304/2 în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

36. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 186964/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului autentificat sub nr. 5244/19.11.2011; iniţiator: primar Vergil Chițac

Consilierii locali USR nu vor vota pentru acest raport de evaluare care, odată adoptat, va ajuta la obținerea de documentații urbanistice necesare pentru proiecte imobiliare care nu sunt benefice pentru dezvoltarea orașului Constanța.

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat cu 9 de voturi pentru, 8 abțineri și 9 voturi împotrivă.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 186973/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel Doina, ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 și nr. 80/10.02.2017, adiționate; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat cu 9 de voturi pentru și 17 voturi împotrivă.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a beneficiului contractului de închiriere pentru imobilele (spații comerciale/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Liderul consilierilor locali PNL, Ionuț Rusu, s-a autopropus ca membru titular, și ca membru supleant pe Adriana Arghirescu.

Liderul consilierilor locali USR, Dumitru Caragheorghe, a propus ca membru titular pe Mihai Ochiuleț, iar ca membru supleant pe Romeo Stavăr Vergea.

Liderul consilierilor locali PSD, Costin Răsăuțeanu, nu a avut propuneri.

Ionuț Rusu a primit 24 de voturi pentru, Adriana Arghirescu 25, Mihai Ochiuleț 24, iar Romeo Stavăr Vergea 25 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin licitație publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Liderul consilierilor locali PNL a propus ca membri titulari pe Cristian Omocea, Ateș Casimceali și Mihaela Andrei, iar ca membri supleanți pe Costin Avătavului și Teodor Popa.

Liderul consilierilor locali USR a propus ca membri titulari pe Florin Cocargeanu și Iulian Călin, iar ca membri supleanți pe Cristiana Popescu, Mihai Ochiuleț și Romeo Stavăr Vergea.

Liderul consilierilor locali PSD nu a avut propuneri.

Cristian Omocea a primit 26 de voturi pentru, Costin Avătavului 26, Ateș Casimceali 25 de voturi pentru, Teodor Popa 26, Mihaela Andrei 25, Romeo Stavăr Vergea 26, Florin Cocargeanu tot 26 de voturi pentru, Cristiana Popescu 25, Iulian Călin 26 și Mihai Ochiuleț 26 de voturi pentru.

Pentru funcția de președinte al comisiei, a fost propus Cristian Omocea, celelalte partide neavând propuneri. Aceasta a primit 26 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

41. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Liderul consilierilor locali PNL l-a propus pe actualul membru, Sorin Țuțuianu, iar cel al USR, pe avocatul Ștefan Bitoleanu.

Sorin Țuțuianu a obținut 24 de voturi pentru, iar Ștefan Bitoleanu 26 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

42. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021-2031, cu modificările și completările ulterioare; iniţiatori: grup consilieri PNL

Aisel Ismail a primit 25 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

43. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. iniţiator: primar Vergil Chițac

Viceprimarul Ionuț Rusu l-a propus pe Costin Avătavului, care a mai fost președinte de ședință a Consiliului Local Constanța.

Acesta a primit 25 de voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; inițiator: primar Vergil Chițac

Dumitru Caragheorghe a atras atenția că, în ședința Comisie de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, Marcela Frigioiu, directorul executiv al Direcției Financiare din cadrul Primăriei Constanța, a dat asigurări că mutarea fondurilor de la unele investiții la altele nu reprezintă faptul că respectivele investiții care rămân fără banii necesari nu vor mai continua, aceasta fiind doar o renunțare temporară.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Constanța; initiatori: grup consilieri USR-PLUS

„Dacă această idee era una corectă, nu una demagogică și populistă, de ce nu ați propus un buget mai mare pentru proiectele propuse de cetățeni, ci doar 5 milioane de lei, și cum ați stabilit acest plafon? Sunteți la putere de un an, aveți viceprimar, de ce nu veniți cu proiecte reale de investiții?

Este o propune mincinoasă ca să dea bine, de vreme ce aveți toată pârghiile pentru a discuta cu cetățenii și a iniția proiectele pe care aceștia și le doresc, așa cum și legea ne obligă: să consultăm cetățenii cu privire la investițiile și cheltuielile din bugetul local“, a declarat consilierul local PSD Costin Răsăuțeanu.

Alesul local USR Dumitru Caragheorghe a considerat discursul de mai sus unul ipocrit de vreme ce și în 2018 USR a înaintat acest proiect și nu a fost luat în considerare. „Este de dorit ca în viitor acest plafon să crească, odată cu creșterea bugetului local“, a completat Caragheorghe.

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, cu 9 voturi pentru și 16 abțineri.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității amplasării de echipamente pentru exerciții fizice, inclusiv de tip calisthenics, în parcurile din municipiul Constanța, domeniul public al acestuia; initiator: consilier Florin-Cătălin Iacob

Viceprimarul Ionuț Rusu a anunțat că membrii grupului PNL se abțin de la acest proiect deocamdată, pentru că le este teamă că cetățenii nu vor putea face exerciții fizice în parcuri atâta timp cât vom îngheța în casă.

„Exercițiile fizice în aer liber fac bine la sănătate, ajută chiar și pentru astfel de situații pe care le generați“, a replicat Dumitru Caragheorghe.

„Aveți un viceprimar, ceea ce propuneți dumneavoastră, să veniți cu un proiect în Consiliul Local să votăm noi oportunitatea și necesitatea echipamentelor sportive este ca și cum ne întrebați dacă suntem de acord că vara este cald.

Cred că astfel de proiecte se pot implementa printr-un referat, printr-o achiziție, printr-o licitație, te apuci de treabă și le montezi. Nu e nevoie de un proiect de hotărâre. Dar eu înțeleg exercițiul ăsta de imagine, să vadă lumea că sunteți preocupați. Din păcate, este fals și nu vă ajută“, a spus Costin Răsăuțeanu.

Dumitru Caragheorghe i-a replicat acestuia că „un astfel de proiect poate fi acoperit inclusiv prin fondurie europene, existând axe prioritare de investiții, deci refuzul de a accepta un astfel de proiect la vot înseamnă de fapt și refuzul de a atrage fonduri europene. Iată încă un exemplu clarificator despre cei care se opun atragerii de investiții“.

Inițiatorul proiectului, Cătălin Iacob, a explicat că a considerat necesar acest proiect de hotărâre deoarece a purtat discuții cu aparatul de specialitate al primarului încă din primăvară și a realizat că această investiție are nevoie de o susținere largă.

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, cu 8 voturi pentru și 17 abțineri.

Ordinea de zi suplimentară 2:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022, în municipiul Constanța; inițiator: primar Vergil Chițac

„Propunerea mea este ca prețul local pentru populație să fie de 300 de lei/gigacalorie. În acest fel, efortul Primăriei este de 146 de milioane de lei, pentru a acoperi restul de 750 de lei, până la prețul de 1.035 de lei“, a declarat primarul Vergil Chițac.

„Acest tarif local de 1.035 de lei nu include prețul utilităților, ci pierderile din rețea, înțelegem. Dar atunci probabil constănțenii se întreabă de ce să îl suporte câtă vreme prețul nu este majorat din cauza prețurilor actuale ale utilităților?

De aceea noi propunem ca prețul local pentru populație să rămână la 250 de lei/gigacalorie“, a spus Dumitru Caragheorghe.

După votul proiectului de hotărâre nr. 8, consilierul local Dumitru Caragheorghe a atras atenția că acest proiect nu mai poate fi votat de vreme ce nu a fost adoptat proiectul nr. 8.

Primarul Vergil Chițac nu a dorit, însă, să îl retragă de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 10 voturi pentru, 9 împotrivă și 7 abțineri.


V.I.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.