Comuna Agigea intră în carantină de vineri seară

0
4742
Localitatea Agigea. FOTO Cătălin SCHIPOR

Joi, 21 octombrie a.c., în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, a fost votată Hotărârea numărul 151. Aceasta prevede propunerea instituirii măsurii de carantină zonală a comunei Agigea.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța a propus, joi, instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 22.10.2021, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Agigea.

Propunerea va fi aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Va fi strict interzisă intrarea/ieșirea în/din localitate prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice, de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din Agigea și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța sau Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, după caz.

Circulația și staționarea persoanelor în spațiile publice din zona carantinată vor fi interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Pentru intervalul orar 05.00 – 20.00, în Agigea se va interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 • Deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut cel puțin zece zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sangvină;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • îngrijirea sau administrarea unei proprietăți;
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • participarea la programe sau proceduri în unități sanitare și/sau centre de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
 • eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 • alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • participarea la activități religioase;
 • deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2

În intervalul orar 20.00 – 05.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei va fi permisă numai pentru motivele:

 • deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut cel puțin zece zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2

În Agigea se vor institui următoarele măsuri suplimentare:

 • slujbele religioase se desfășoară cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne;
 • slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4mp pentru fiecare participant și cu respectarea regulilor de protecție sanitară.
 • accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafață minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
 • se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne.
 • se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor asemenea grupuri.
 • se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.
 • activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți.
 • se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în spații publice închise și deschise.

În plus, în Agigea se vor interzice următoarele activități:

 • organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
 • activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 • organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 • organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem ”take-away” (la pachet) și/sau catering;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri.
 • toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.

Se va limita programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.

În plus, se va limita numărul de persoane în incinta magazinelor la maxumum 30% din capacitate cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică.

În/din comuna Agigea este permisă intrarea/ieșirea pentru:

 • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și al resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 • persoanele care nu locuiesc în localitate, dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona carantinată (în domeniile: economic, apărare și ordine publică, securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de urgență, administrație publică locală, asistență și protecție socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentație publică, comunicații și transporturi);
 • persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;
 • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
 • deplasarea copiilor/elevilor/studenților la cursuri în afara zonei carantinate;
 • îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi în altă localitate;
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de către angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității.

Pentru persoanele aflate în tranzit prin Agigea, se vor institui următoarele măsuri obligatorii:

 • se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în aceasta.
 • prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Politie al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.