Consilierii locali municipali, convocaţi în şedinţă. Iată ordinea de zi!

0
572
Ședință a Consiliului Local Constanța

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în  şedinţă ordinară, în data de 28 decembrie 2020, ora 13.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa. Iată ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 27.11.2020;
  2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 15.12.2020;
  3. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 21.12.2020;
  4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

     -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării capitalului social al SC Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

         -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și actualizarea HCL nr. 359/1996 privind aprobarea Statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2020;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

8. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din HCL nr. 390/2020 pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Consiliului de administrație numit prin HCL nr. 302/2019 și numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Dianei nr. 1, actuala Gheorghe Dumitrașcu, proprietatea SC Vega Turism SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, stațiunea ”Mamaia”-discotecă  piscină și castel, proprietatea SC Light System SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

         iniţiator: primar Vergil Chițac

         -avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 5

12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 7, proprietatea SC Consal Trade SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

         iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

13.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 84, proprietatea doamnei Nibi Ana Brândușa, doamnei Rădulescu Adriana, doamnei Ciobanu Florentina, doamnei Nibi Mioara, doamnei Stűhler Mirela Nicoleta, domnului Rădulescu Cristian, domnului Sobieschi Petru, domnului Sobieschi Cătălin Petru și domnului Sobieschi Florin Teodor, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

         iniţiator: primar Vergil Chițac

         -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 9, proprietatea SC DGN-ROMAG SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

17. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al RAEDPP Constanța, anexa nr. 1 la HCL nr. 24/2020;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului Constanța;

      iniţiator: primar Vergil Chițac

      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii direcțiilor strategice de acțiune cuprinse în ”Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al municipiului Constanța (PAED)”, pentru perioada 2020-2023;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și interes local ”Amenajare str. Amsterdam – tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid – și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea demersului juridic de anulare a HCL nr. 268/2020 privind aprobarea ieșirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Chiliei nr. 27;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

23. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

25. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de evaluare și  selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

26. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 177/2020 cu un membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății ”CT BUS SA” Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.