DNA scoate posturi vacante la concurs

0
853
Sediul DNA Constanța. FOTO Cătălin SCHIPOR

Direcția Națională Anticorupție organizează la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Vodă, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare.

Sunt șase posturi la nivel central și 14 posturi la nivel teritorial, câte unul în cadrul fiecărui serviciu teritorial: ST Alba Iulia, ST Bacău, ST Brasov, ST Cluj, ST Constanta, ST Craiova, ST Galati, ST Iași, ST Oradea, ST Pitești, ST Ploiești, ST Suceava, ST Târgu Mureș, ST Timișoara.

La concurs pot participa grefierii de la curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de apel, potrivit dispozițiilor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.72/21.01.2016 si Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1499/22.11.2016.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:
1. Proba scrisă, constând în verificarea cunoștințelor teoretice din tematica și bibliografia, anexate;
2. Proba practică, constând în verificarea cunoștințelor de operare pe calculator.

Potrivit art. 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru definitivarea în funcție, promovarea în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.181/2007, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiilor Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.72/21.01.2016 si nr.1499/22.11.2016, poate participa la concurs personalul auxiliar de specialitate care îndeplinește următoarele condiții:

a) are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier la curtea de apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel, termenul de 3 ani calculându-se de la data deciziei de numire în funcția de grefier la curtea de apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel;
b) are calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani;
c) nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare din cadrul Direcției Nationale Anticoruptie, de la sediul din str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București, până cel târziu la data de 11 octombrie 2021, ora 16,00 și trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) cerere de înscriere;
b) raport prin care se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 11 din regulament, întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea;
c) curriculum vitae;
d) orice alte acte considerate relevante.

C.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.