Instanţa dă dreptatea Curţii de Conturi: Primăria Cogealac trebuie să recupereze prejudiciul produs pe vremea primarului Alexa

0
1374
Gheorghe Alexa

Magistrații Tribunalului Constanța au respins acțiunea Primăriei Cogealac, îndreptată împotriva raportului Curții de Conturi, care prevedea recuperarea unui prejudiciu considerabil, rezultat în urma unui management defectuos, de pe vremea fostului primar Gheorghe Alexa.

Judecătorii au respins cererea de anulare a deciziei Curții de Conturi, privind recuperarea unui prejudiciu ce depășește suma de 100 de mii de lei, stabilit în urma unui raport, ca urmare a controlului desfășurat în perioada 24.10.2019-29-11.2019.

Acțiunea în instanță, privind anularea deciziei Curții privind recuperarea prejudiciului, a fost depusă încă din luna aprilie a anului trecut, la Tribunal, în care Primăria și Consiliul Local Cogealac, alături de primar, figurează ca reclamanți, împotriva Curții de Conturi. Numai că, la finalul dezbaterilor pe fondul cauzei, instanța a respins acțiunea ca nefondată:

Solutia pe scurt: Respinge acțiunea formulată de reclamanții Comuna Cogealac, prin Primar, Primăria Comunei Cogealac, prin Primar, Consiliul Local al Comunei Cogealac, prin Primar şi Primarul Comunei Cogealac, în contradictoriu cu pârâtele Curtea de Conturi a Romaniei și Camera de Conturi a Județului Constanța, ca nefondată. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, recurs ce va fi depus la Tribunalul Constanta. Pronunţată, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 19.05.2021”.

Prin urmare, reclamanții pot face recurs, întrucât sentința civilă nu este definitivă.

Așa cum arătam mai sus,în raportul contestat de administraţia locală se face referire la modul defectuos de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, cât şi deficiențe la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiareConform inspectorilor Curţii de Conturi, în contabilitate figurează stornări efectuate fără a avea la bază documente justificative; neinventarierea și neclarificarea soldurilor prezentate în balanța de verificare de la 31.12.2018; creanțe prescrise și nescăzute din evidență în valoare de 169.044 lei; garanție de bună execuție de 10.500 lei neînregistrată în contabilitate; prezentarea în bilanțul contabil de date eronate cu privire la creanțele curente și necurente în valoare de 55.624 lei; încadrarea eronată în contul de execuție-cheltuieli a unor cheltuieli cu dobânzile ca fiind cheltuieli de capital, amortizarea mijloace fixe necalculată.

În continuare vă prezentăm punctual doar o parte din deficiențele constatate în urma controlului:

 • În anul 2018 nu au fost supuse la termen spre analiză și aprobare în lunile: aprilie, iulie, octombrie și decembrie, execuțiile bugetare trimestriale, cu scopul de redimensionare a cheltuielilor, în funcție de gradul de colectare a veniturilor.
 • Au fost identificate deficienţe la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare: stornări efectuate fără a avea la bază documente justificative; neinventarierea şi neclarificarea soldurilor prezentate în balanţa de verificare de la 31.12.2018; creanţe prescrise şi nescăzute din evidenţă în valoare de 169.044 lei; prezentarea în bilanţul contabil de date eronate cu privire la creanţele curente şl necurente in valoare de 55.624 lei; încadrarea eronată a unor cheltuieli cu dobânzile ca fiind cheltuieli de capital, amortizarea mijloacelor fixe necalculată, garanție de bună-execuție de 10.500 de lei neînregistrată în contabilitate.
 • Neconcordanţă între evidenţa fiscală şi cea contabilă a  creanţelor din impozite şi taxe locale. Au fost identificate creanțe bugetare (impozite, taxe, concesiuni şi amenzi, accesorii – n.r.) în valoare de 558.918 lei, neînregistrate în evidența financiar-contabilă a UAT Cogealac.
 • Necorelarea informaţiilor din registrul agricol cu cele din evidenţa fiscală, în ce priveşte contractele de inchiriere a păşunilor. Astfel, creanţe din chirie păşune şi taxă teren, în valoare de 1.746 lei aferente anului 2018, au fost menţinute în mod nejustificat în evidenţa fiscală.
 • La Liceul Tehnologic Cogealac s-a constatat neînregistrarea în evidenţa contabilă a unui teren de 10 hectare în valoare de 238 mii lei aflat în proprietatea acestuia precum şi nerespectarea normelor contabile la evidenţierea drepturilor salariale.
 • Neorganizarea controlului intern managerial, cu consecinţe asupra efectuării de operaţiuni de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor cu nerespectarea legislaţiei în vigoare.
 • Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea de impozit în sumă de 4.228 lei aferent clădirilor a căror autorizaţie de construire a expirat şi pentru care ori s-au finalizat lucrările de construcţie, ori acestea au elementele constitutive ale unei clădiri
 • Nerealizarea de venituri în sumă de 2.652 lei reprezentând redevenţă şi taxă pe clădiri şi pe teren pentru imobile proprietate publica a comunei închiriate şi date în folosinţă. Nerecuperarea de cheltuieli cu utilităţile aferente imobilelor închiriate, în sumă de 1.047 lei.
 • Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea impozitelor pe mijloace de transport lente, în sumă de 2.506 lei.
 • Nestabilirea de taxe pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi de alimentaţie  publică, precum şi de taxe de afişaj în valoare totală de 928 lei.
 • Liceul Tehnologic Cogealac nu a declarat la serviciul de impozite şi taxe al comunei terenul dat în arendă, in vederea stabilirii de impozit pe teren extravilan arabil în valoare estimată de354 lei.
 • Ne calcularea şi nevirarea la bugetul de stat în perioada 2015- 2019 a contribuţiei datorate la fondul de handicap, în sumă de 187.356 lei.

Motivul pentru care s-a ajuns în instanțe îl reprezintă faptul că entitatea vizată, respectiv Primăria Cogealac și principalul ordonator de credite, în speță, primarul, au avut termen de soluționare a acestor deficiențe luna iunie a anului trecut, ceea ce nu s-a întâmplat. În speță au fost aplicate inclusiv amenzi din partea Curții de Conturi.

Daniel ALBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.