Lansarea proiectului „CREŞTEREA COMPETIVITĂŢII FIRMEI S.C. EMCO STAR S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE NECESARE REALIZĂRII UNEI UNITĂŢI DE PRODUCŢIE SPECIFICE DISPOZITIVELOR DE CONEXIUNE PENTRU FIRE ŞI CABLURI ELECTRICE”

0
29

EMCO STAR S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „CREŞTEREA COMPETIVITĂŢII FIRMEI S.C. EMCO STAR S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE NECESARE REALIZĂRII UNEI UNITĂŢI DE PRODUCŢIE SPECIFICE DISPOZITIVELOR DE CONEXIUNE PENTRUFIRE ŞI CABLURI ELECTRICE”, cod MySMIS 131705, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici șimijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 A:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului este de 344.066,56 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 231.305,23 lei. Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei EMCO STAR SRL și câștigarea unei poziții pe piața regională generatăde codul CAEN 2733 –”Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice” prin dotarea noului punct de lucru cu echipamente performante, ca urmare a implementării prezentului proiect, concomitent cu dezvoltarea capitalului uman din cadrul companiei. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

•Diversificarea activitățiila nivel de firmă prin introducerea a șase produse noi, specifice domeniuluide activitate 2733 –”Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice șielectronice”.

•Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului, fațăde nivelul înregistratîn ultimul an fiscal încheiat și menținere aacestuia pe toată perioada de durabilitate, precum și asigurarea egalitățiide șanse prin angajarea unei persoane dintr-o categoriede persoane defavorizate: (a)nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni; (b)are vârstacuprinsă între 15 si 24 de ani; (c)are vârsta de peste 50 de ani. www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

•Creșterea eficienței energetice prin achiziționareade instalații care folosesc surse de energie regenerabilă. Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv de la data 02.07.2019 până la data 31.08.2021. Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: Municipiul Constanța, Bulevardul I. C. BRĂTIANU nr. 250, BIROURI CLĂDIRE C3/D, județul Constanța, cod poștal 900320, România, telefon: 0720535137, fax:-, e-mail: office@emcostar.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.