Nicușor Constantinescu și-a jucat și ultima carte în dosarul perdelelor forestiere

0
1144
Nicusor Constantinescu - sursa foto: DIGI 24

În ciuda insistențelor, fostul  președinte al Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, nu a reușit să scape de o pedeapsă destul de mare, primită într-unul din cele mai grele dosare care îl vizează în mod direct: dosarul ”perdelelor forestiere”. Judecătorii Înaltei Curți s-au pronunțat definitiv și nu mai există nici o altă cale de atac.

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție s-au pronunțat, zilele trecute, cu privire la contestația în anulare formulată de fostul președinte al CJC, Nicușor Constantinescu, în dosarul în care este acuzat de: constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, spălare de bani și alte fapte similare.

În luna iulie 2019, în urma judecării apelului, magistrații instanței supreme  l-au condamnat pe Constantinescu la o pedeapsă de 10 ani de detenție. Hotărârea a fost definitivă, dar fostul președinte al CJC a uzat de o cale extraordinară de atac: a formulat contestație în anulare.

Pe data de 15b octombrie a.c., instanța i-a respins și această ultimă speranță: ”Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare declarată de contestatorul Constantinescu Nicuşor Daniel împotriva deciziei nr. 239/A din data de 11 iulie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, pronunţată în dosarul nr. 6854/2/2014. Obligă contestatorul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 octombrie 2020”.

Practic, aceasta a fost ultima carte.

Activitatea infracțională

În perioada 2010 – 24.03.2014, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, R.A.J.D.P. Constanţa şi Gâmbuţeanu Adrian George au constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat şi o parte din restul inculpaţilor, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni îndreptate împotriva intereselor economice ale Consiliului Judeţean Constanţa.   Inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, determinând un prejudiciu în dauna Consiliului judeţean Constanţa în valoare de 30.782.039 lei, în sensul în care:  

 a. În perioada 14 mai 2012 – 11 septembrie 2012, a făcut plăţi nelegale către Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Constanţa, în cadrul proiectului de interes public judeţean „Caravana estivală a judeţului Constanţa”, în cuantum de 1.239.987,60 lei. În acest caz, efectuarea plăţilor s-a realizat, în multe situaţii, fără ca lucrările achitate să aibă vreo legătură cu obiectivele proiectului (realizarea de perdele forestiere, reabilitare terenuri degradate, conservare biodiversitate naturală, dezvoltarea turismului ecvestru etc), fără a fi respectate prevederile din H.C.J. nr. 148/2010 şi ale Protocolului de colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii, respectiv RA ROMSILVA, R.A.J.D.P. Constanţa şi SC R.A.J.A. SA şi fără să existe documentaţiile tehnico-economice legale, devize de ofertă şi procese verbale de recepţie care să ateste realitatea lucrărilor executate în cele 31 de localităţi, conformitatea acestora cu cerinţele tehnico-economice şi fără date şi informaţii privind coordonatele cadastrale aferente lucrărilor realizate. Exemple: În urma cercetării la faţa locului, s-a stabilit că pe parcelele 165 şi 189, ambele în comuna Saraiul, unde se afirma că fuseseră înfiinţate perdele de protecţie, nu existau asemenea lucrări. Pe parcela 165 au fost identificate urmele unei culturi care nu vegetase niciodată, iar pe parcela 189 nu au fost identificate nici măcar urme ale unei asemenea perdele. În realitate, pomii au fost plantaţi în curtea bisericii din comuna Siliştea de către elevi şi de beneficiarii ajutoarelor sociale şi nu de către angajaţii R.A.J.D.P. Constanţa.  

 În oraşul Hârşova, în primăvara anului 2011, s-au primit de la Consiliul Judeţean Constanţa 10.000 de puieţi de salcâm (şi nu 27.000 astfel cum se arată în memoriu) care au fost plantaţi de populaţia oraşului (şi nu de către angajaţii R.A.J.D.P. Constanţa) În anul 2012, comunei Ciobanu i-au fost livraţi, de către Consiliul Judeţean Constanţa, 1500 de pomi fructiferi care au fost plantaţi în curtea şcolii din localitate, precum şi 25.000 de puieţi de salcâm.   Dintre aceştia din urmă, aproximativ 14.000 de bucăţi au fost încredinţaţi unor persoane fizice care i-au plantat pe terenurile lor, iar restul au fost plantaţi pe drumul dintre Hârşova şi comuna Ciobanu. Aceştia din urmă au fost mâncaţi de animale sau au fost defrişaţi în toamna anului 2012, împreună cu ceilalţi copaci de pe marginea drumului.  

b. În perioada 23 iulie 2012 – 07 noiembrie 2012, în cadrul Programului judeţean de cercetare şi refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi, a efectuat, prin trei ordine de plată, plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum de 773.519,09 lei. Caracterul nelegal al plăţilor succesive, efectuate în perioada respectivă de Consiliul Judeţean Constanţa, către R.A.J.D.P. Constanţa, derivă atât din absenţa oricăror documente justificative (în sensul legislaţiei specifice aplicabile în materie), care să ateste realitatea lucrărilor facturate şi achitate, cât şi din nerespectarea flagrantă a condiţiilor, obligaţiilor şi obiectivelor programului în cadrul căruia au fost făcute plăţile analizate, impuse prin H.C.J.C nr. 300/2010.

c. În perioada 21 aprilie 2011 – 11 septembrie 2012, a efectuat, prin mai multe acte, plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum total de 1.675.847,95 lei, în legătură cu lucrările de împădurire efectuate pe raza comunei Independenţa, jud. Constanţa. Caracterul nelegal al plăţilor succesive, efectuate în această perioadă de Consiliul Judeţean Constanţa, către R.A.J.D.P. Constanţa, rezultă, pe de o parte, din nerespectarea condiţiilor impuse de Hotărârile de Consiliu Judeţean şi dispoziţiile Legii nr.46/2008, privind programele şi proiectele legate de împăduriri şi înfiinţarea de perdele de protecţie iar, pe de altă parte, din lipsa documentelor justificative impuse de lege pentru corecta efectuare a plăţilor respective.

d. În perioada 2010 – 2012, a efectuat plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum de 20.254.603,36 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări de împădurire, fără a fi îndeplinite condiţiile impuse prin H.C.J. Constanţa nr.310/2009 şi H.C.J. Constanţa nr.402/2009 şi fără a exista documente justificative întocmite în condiţiile legii. La baza achitării presupuselor lucrări de împăduriri efectuate pe raza jud. Constanţa, de la bugetul U.A.T.J. Constanţa către R.A.J.D.P. Constanţa, au stat mai multe documente contabile emise de inculpaţii Coman Victor Aurelian şi Popa Daniel Dan, administratori ai SC Rom Coman SRL. În data de 16 iulie 2013, inculpaţii Coman Victor Aurelian şi Popa Daniel Dan au cesionat în mod fictiv părţile sociale ale SC Rom Coman SRL către o persoană de condiţie socială modestă, analfabet, cu scopul de a se sustrage de la urmărirea penală.

e. În perioada 10.09.2012 – 24.03.2014, a încălcat dispoziţiile legale care interzic plata în avans, din fonduri publice, pentru achiziţia de imobile, precum şi pe cele ale prevederilor procesului verbal de negociere. Mai mult, inculpatul a modificat natura actului juridic încheiat cu SC Stop SRL, administrată de inculpatul Zelca Costică, din contract de vânzare cumpărare în antecontract de vânzare cumpărare, data la care Consiliul Judeţean Constanţa urma să dobândească dreptul de folosinţă asupra a 25 de apartamente şi a făcut plăţi nelegale către societatea comercială amintită în cuantum de 5.187.156,29 lei. Un alt beneficiu important de care s-a bucurat SC Stop SRL, de pe urma activităţii ilicite a inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel, a fost amânarea cu 5 ani a momentului la care ar fi trebuit să achite impozitul pe profit şi taxa pe valoare adăugată, corespunzătoare valorii tuturor celor 25 de apartamente.

f. În perioada 2010 – 2012, a făcut plăţi nelegale către SC Domeniul Public şi Privat Judeţean Constanţa, în cuantum total de 1.650.925,04 lei. Această sumă de bani reprezenta contravaloarea închirierii a unui număr de 11 autoturisme, cu încălcarea prevederilor legale care impuneau limitarea consumului de carburanţi şi a numărului de autoturisme pentru toate instituţiile publice, inclusiv pentru consiliile judeţene (la un număr de şase autoturisme cu un consum lunar pe autoturism de 150 litri benzină/motorină) şi interdicţia închirierii de autoturisme de către toate instituţiile publice.   La data de 17 iulie 2009, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a dobândit Portul Izvoarele, în numele Consiliului Judeţean Constanţa, printr-un contract de vânzare-cumpărare, autentificat la biroul inculpatei Darie Ruxandra Luminiţa, ambii cunoscând că bunul tranzacţionat provenea din săvârşirea unei infracţiuni de abuz în serviciu comisă de către primarul comunei Lipniţa, inculpatul Onescu Florin Georgel şi de către secretarul acestei unităţi administrativ teritoriale, inculpata Geileanu Nela. La data de 28 septembrie 2007, inculpaţii Onescu Florin Georgel şi Geileanu Nela şi-au încălcat atribuţiile de serviciu prin includerea nelegală a Portului Izvoarele în categoria bunurilor care aparţineau domeniului privat al comunei, deşi acesta aparţine, potrivit legii, domeniului public al statului, fiind inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil.   Astfel, a fost provocat un prejudiciu statului român în cuantum de 1.269.486,85 lei.    La comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a fost ajutat de ceilalţi inculpaţi, cu funcţii de conducere în cadrul U.A.T.J. Constanţa, care şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, după cum urmează: – Tăicuţu Felicia, nu a urmărit legalitatea cheltuielilor angajate de la bugetul U.A.T.J., în cadrul programelor arătate, împrejurări care au dus la plata nelegală a sumelor de bani amintite, către R.A.J.D.P. Constanţa. – Cenuşă Titi, Simion Lucian şi Vlăducă Constantin nu au verificat respectarea şi aplicarea corectă a tehnologiilor de execuţie, a contractelor şi normelor tehnice în vigoare şi au admis la plată lucrări corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. – Gâmbuţeanu Adrian George a emis facturile care au condus la plata nelegală a sumelor de bani de către U.A.T.J. Constanţa către R.A.J.D.P. Constanţa.  – Ţiţimeaua Ionuţ a încălcat dispoziţiile legale care interzic plata în avans din fonduri publice pentru achiziţia de imobile, prevederile procesului verbal de negociere şi a modificat natura actului juridic încheiat cu SC Stop SRL, contribuind astfel la efectuarea de plăţi nelegale către societatea comercială amintită. – Pârvu Tudorel şi Gavrilă Dima Bogdan Teoniu i-au ajutat pe inculpaţii Constantinescu Nicuşor Daniel şi Tăicuţu Felicia să comită infracţiunea de abuz în serviciu reţinută în sarcina lor, prin semnarea unor acte adiţionale, în legătură cu contractul de închiriere al celor 11 autoturisme. În perioada 01.09.2011 – 03.03.2014, inculpaţii Popa Daniel Dan şi Coman Victor Aurelian, în calitate de administratori ai SC Rom Coman SRL, au omis să evidenţieze în documentele financiar contabile ale societăţii venituri obţinute din relaţiile comerciale avute cu R.A.J.D.P. Constanţa, în cuantum de 23.786.168,62 lei, au evidenţiat în actele contabile ale SC Rom Coman SRL, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv cheltuieli cu plata zilierilor, dividende fictive, retrageri de la bancomat, plăţi către entităţi afiliate fără documente justificate, în cuantum total de 20.182.023,62 lei şi au executat evidenţe contabile duble, folosind înscrisuri, respectiv Registre de evidenţă a zilierilor şi „borderouri de plată muncitori zilieri”, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 7.672.957,62 lei, echivalent a 1.710.918,82 euro.

Daniel ALBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.