OMV Petrom vrea să-și devieze o conductă de țiței pe teritorii protejate din Biosfera “Delta Dunării”

0
551
FOTO ARBDD

Devierea unei conducte de țiței ce aparține OMV Petrom SA naște dispute în instanță. Asta pentru că respectiva conductă ar trebui să fie mutată pe teritoriul Biosferei ”Delta Dunării” precum și a două situri Natura 2000, arii protejate la nivel european. Partea proastă este că, potrivit datelor din dosarele ajunse în instanță, unele autorități au permis acest lucru, în favoarea companiei petroliere.

În fapt, consilierul local Costel Ignat, din cadrul Consiliului local al Comunei Corbu, acuză că Agenția pentru Protecția Mediului și Primăria Comunei Corbu au facilitat devierea unei conducte de transport țiței în regim de urgență, în beneficiul OMV Petrom pe teritorii protejate. Mai exact, Agenția pentru Protecția Mediului a autorizat această deviere, în timp ce Primăria Corbu a emis autorizația de construire/deviere pentru conducta de țiței respectivă.

Astfel, pe rolul Tribunalului Constanța au fost înregistrate două dosare, prin care reclamantul Costel Ignat, prin biroul de avocatură ”Bucur Ana Maria”, a formulat, pe Secția Contencios administrativ, două cereri de suspendare a celor două acte, respectiv autorizația emisă de primărie și cea de la Mediu.

 Extras din plângerile prealabile depuse în instanță

Redăm în continuare fragmente din documentele depuse la instanță, cu motivele care stau la baza acestora.

Cu privire la autorizația Agenției pentru Protecția Mediului: ”În susținerea plângerii prealabile, am învederat că actul administrativ contestat (autorizația Agenției pentru Protecția Mediului – n.r.) este nelegal raportat la următoarele argumente:

 Terenurile pentru care s-a acordat dreptul de folosință în favoarea SC OMV PETROM S.A. în vederea executării lucrărilor de construire “DEVIERE CONDUCTA DE TRANSPORT ȚIȚEI PFCP-TM (ÎN REGIM DE URGENȚĂ), se situează pe teritoriul Rezervației Biosferei <<Delta Dunării>>  precum și a două situri Natură 2000, arii protejate la nivel European, respectiv ROSCI 0065 Delta Dunării, ROSPA 0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoe.

 Astfel, atât conducta asupra căreia s-au autorizat prin actul administrativ contestat, efectuarea de lucrări de izolare, golire, curățare și blindare și care a fost realizată în anul 1986, cât și noua conductă ce urmează a se edifica prin devierea celei existente, se află amplasate integral în interiorul zonei declarate situri Natură 2000, anterior precizate.

(…)   Astfel, în raport de dispozițiile legale privitoare la protecția mediului, rezultă că lucrările de construire pe terenuri reprezentând situri NATURĂ 2000 se pot realiza în condiții cu totul speciale și expres prevăzute de lege, care presupun o procedura de evaluare temeinică a impactului asupra mediului.

 (…)  În acest context, în concret, în condițiile în care, terenurile cu privire la care a fost emis actul administrativ contestat, fac parte din siturile NATURĂ 2000, respectiv ROSCI 0065 Delta Dunării, ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul “Razim-Sinoe” și Rezervația Biosferă “Delta Dunării”, ce adăpostesc specii prioritare, apreciem că, în mod evident, autorizarea executării lucrărilor de construire, în măsură în care se aprecia că acestea sunt lucrări de natură celor indicate în art. 28 alin.9 din OUG nr. 57/2007, era imperios necesară solicitarea obținerii de la autoritatea competență în materie, a avizului NATURĂ 2000”.

De precizat că Tribunalul Constanța a respins, pe fond, cererea de suspendare a actului administrativ, pe data de 17 august a.c. Hotărârea nu a fost definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel.

 Referitor la autorizația de construire, emisă de Primăria Corbu.

Împotriva actului administrativ reprezentat de Autorizația de construire nr. 45/20.09.2019am înțeles a formula, în condiţiile art. 7 din Legea 554/2004, plângere prealabilă solicitând revocarea acestuia. În susținerea plângerii prealabile, am învederat că actul administrativ contestat este nelegal raportat la următoarele argumente:

Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, la solicitarea titularului unui drept real al imobilului (…)

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Corbu nr. 66/03.09.20219 s-a aprobat “acordarea dreptului de folosință, atât prin contract de închiriere cât și prin contract de instituire a dreptului de servitute legală cu titlu oneros, asupra unor terenuri din domeniul privat al Comunei Corbu detaliate în tabelele din Anexă 1 și Anexă 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, în favoarea SC OMV PETROM S.A. în vederea realizării investiției “Redirecționare conducta de transport țiței de la Platforma Centrală de Producție la Terminalul Midia”. Aceste terenuri, anterior, au fost inventariate în domeniul public al unității administrativ teritoriale. (…) Dispozițiile art. 361 alin.2 din codul administrativ sunt în sensul: “Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean.

Obligativitatea autorității publice locale deliberative de urmare a procedurii prevăzute de lege în ceea ce privește trecerea unui bun din domeniul public al autorității administrativ teritoriale în domeniul privat al acesteia, precum și lipsa acestei proceduri cu privire la terenurile prevăzute în anexele la HCL nr. 66/2019, au fost notificate Consiliului Local al Comunei Corbu, inclusiv de către Instituția Prefectului Județului Constanța, prin adresa nr. 11132/04.12.2019. 

Chiar și în situația în care se va invocă că dreptul de servitute legală al OMV PETROM S.A., în calitatea să de titular al licenței de exploatare petrolieră, rezultă ope legis, indiferent de natură juridică (publică sau privată) a terenului pe care se instituie acesta servitute, nu trebuie omis faptul că nulitatea absolută nu este susceptibilă de confirmare, astfel că, lipsa unei hotărâri de trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privat, sancționată, astfel cum am arătat cu nulitatea absolută, paralizează validitatea actelor juridice de instituire a dreptului de servitute, acte care au stat la baza însăși a adoptării actului administrativ contestat, respectiv autorizația de construire 45/20.09.2019”.

Altfel spus, sunt întrunite condițiile legale privind nulitatea absolută a autorizației de construire, emisă de Primăria Corbu. Toate aceste aspecte se regăsesc în dosarul 3637/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța și care are termen vineri, 4 septembrie. De precizat că cele expuse mai sus sunt doar o parte din motivele invocate în plângerile formulate.

Despre ce se va decide în instanță, vom reveni cu detalii.

Daniel ALBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.