Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa angajează îngrijitor la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

0
60

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii gimnaziale;
 • identificarea sarcinilor și planificarea activităților zilnice și a timpului de muncă;
 • persoană serioasă, stabilă emoțional, cu o conduită morală ireproșabilă, cu flexibilitate în gândire, cu spirit de ordine și disciplină;
 • responsabilitate în rezolvarea problemelor, corectitudine, rezistență la stres și capacitate de lucru în echipă.
 • Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 martie 2021, ora 16.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 29 martie 2021, ora 10.00: proba practică – la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, Str. Frumoasă nr. 8;
 • 01 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Str. Smârdan nr. 10C, camera 39, telefon 0241/618.449, int. 1.

A.V.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.