Primăria Eforie a încasat impozite și taxe fără o hotărâre a Consiliului Local

0
1246

Camera de Conturi Constanța a controlat activitatea Primăriei Orașului Eforie din 2019 și a constatat abateri de 351.000 de lei, din care prejudicii de 116.000 de lei.

În perioada 02.03 – 24.04.2020, Camera de Conturi Constanța a realizat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale Orașul Eforie.

Inspectorii au descoperit mai multe abateri, printre care și acordarea nelegală a unui credit în valoare de 200.000 de lei, către Efo Urban S.R.L. (societatea Consiliului Local Eforie), în anul 2018, contrar prevederilor stabilite prin Statutul B.N.R. și a regulilor de organizare, autorizare și supraveghere a instituțiilor de credit din România.

De asemenea, Primăria a încasat impozite și taxe pe clădiri și terenuri, în perioada 2017 – 2019, fără a exista o hotărâre de Consiliu Local pentru stabilirea nivelului taxelor și impozitelor anuale, contrar prevederilor Codului Fiscal. În același timp, a fost încadrat și calculat eronat impozitul pe un teren, la altă categorie decât curți construcții, cu consecința diminuării cu 2.459 de lei a veniturilor de încasat de către U.A.T.O. Eforie. În acest caz, s-a procedat la clarificarea situației cadastrale, la reîncadrarea terenului în categoria curți construcții, stabilirea diferențelor de încasat, emiterea deciziei de impunere și a înștiințării de plată a contribuabilului.

Primăria a acordat nelegal și majorări salariale în valoare de 115.681 de lei, personalului care prestează activitate în proiecte finanțate din fonduri europene, cu depășirea nivelul indemnizației lunare pentru funcția de viceprimar. Astfel, s-a demarat recuperarea majorărilor salariale acordate nelegal personalului care prestează activitate în proiecte finanțate din fonduri europene, peste nivelul indemnizației lunare pentru funcția de viceprimar;

Inspectorii Camerei de Conturi Constanța au constatat și nerespectarea principiului eficienței în utilizarea fondurilor publice și gestionarea patrimoniului public al U.A.T.O. Eforie, ca urmare a neasigurării condițiilor necesare finalizării execuției a două clădiri de locuințe colective, al căror grad de execuție este de 95%.

Nu a fost respectată legislația la achiziția serviciilor de salvare acvatică (salvamar) și de prim-ajutor

Unii polițiști locali din Eforie nu au respectat, în 2019, dispozițiilor legale la încasările în numerar. Astfel, sumele încasate în numerar în baza chitanțelor întocmite manual de funcționarii Serviciului Poliție Locală Eforie au fost depuse cu întârziere în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor respective sau în conturile de disponibilități, după caz, deschise la unitățile Trezoreriei și nu imediat în prima zi lucrătoare de la încasare. S-au calculat penalități de întârziere de 599 de lei, recuperate integral în timpul auditului.

U.A.T.O. Eforie nu a putut desfășura activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul serviciului public înființat și delegat Efo Urban S.R.L., deoarece până la data auditului activitatea nu a fost autorizată Direcția Sanitară Veterinară. Astfel, s-a aplicat modalitatea prevăzută de lege care viza realizarea acestei activități prin încredințare sau concesiune, către un operator din categoria persoanelor juridice specializate.

Inspectorii Camerei de Conturi susțin și că nu au fost respectate prevederile Legii achizițiilor publice la derularea procedurii de achiziție de servicii de salvare acvatică (salvamar) și servicii de prim-ajutor.

Iar la nivelul Primăriei nu este întocmită o procedură care să stabilească, principiile, regulile generale și specifice definite în Legea achizițiilor publice, cu privire la definirea necesității și oportunității încheierii unor contracte de servicii juridice, în cazuri temeinic justificate, modalitatea și competența privind aprobarea contractării acestor servicii juridice, regulile de publicitate și transparență, criteriile de atribuire a serviciilor, incompatibilitățile și alte condiții cuprinse în reglementările aplicabile instituțiilor publice.

În ce privește salubrizarea localității, în luna ianuarie 2019, prin hotărâre de Consiliu Local, s-a instituit taxa specială „taxa de habitat“, fără a se ține seama de studiul de fundamentare realizat și de prevederile legale care obligă unitățile administrativ-teritoriale să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, instrumentul economic „plătește pentru cât arunci“, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate, saci de colectare personalizați.

Echipa de audit a exprimat o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, deoarece cu excepția celor menționate mai sus, situațiile financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a U.A.T.O. Eforie la data de 31 decembrie 2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.