S-a modificat Legea spațiilor verzi: noi reguli pentru Primărie și pentru investitorii imobiliari

0
881

Senatorii au aprobat noua formă a Legii 582/2018, propunerea legislativă de modificare a Legii 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. Aceasta fusese adoptată în octombrie 2020, dar în urma unor petiții și solicitări, președintele Klaus Iohannis nu a promulgat-o și a trimis-o la reexaminare.

Legea pentru reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților introduce mai multe reguli noi cu privire la acestea. În plus, elimină posibilitatea schimbării destinației terenurilor proprietate privată care au funcțiunea de spațiu verde, pentru a permite edificarea unor construcții. Deci terenurile încadrate în categoria spațiilor verzi care au fost retrocedate, atribuite sau care au trecut în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice nu își mai pot schimba destinația. Proprietarii și administratorii spațiilor verzi au obligația să nu permită ocuparea acestora decât de către construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare etc.

Cât despre înstrăinarea, de acum înainte, inclusiv prin retrocedare, precum și atribuirea folosinței terenurilor amenajate sau prevăzute ca spații verzi aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrative-teritoriale, în favoarea persoanelor fizice sau juridice, în alt mod decât printr-un contract de administrare care stabilește păstrarea neschimbată a destinației, clasei și categoriei spațiului verde nici nu poate fi vorba. Spațile verzi vor putea fi date doar în folosință gratuită persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfașoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice, cu condiția respectării prezentei legi.

Mai mult, proprietarii terenurilor care au destinația de spațiu verde trebuie să garanteze accesul permanent și gratuit al publicului la acestea, în schimbul unei compensații bănești plătite de către primării, echivalentă cu valoarea folosinței terenurilor respective. În situația în care aceștia nu respectă noua prevedere legislativă, se demarează procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publică.

Terenurile abandonate din Constanța trebuie să devină spații verzi, de urgență

Altă noutate este că primăriile au obligația să introducă, de urgență, alte terenuri în categoria spațiilor verzi, de îndată ce au constatat cu certitudine existența în intravilan a unor terenuri ce au altă destinație sau sunt abandonate. Adică, suprafețele de teren aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale care au altă categorie de folosință și altă destinație decât aceea de spațiu verde vor fi introduse cu prioritate, prin lucrări de amenajare, în categoria spațiilor verzi, se arată în lege.

De asemenea, primăriile, administratorii și proprietarii privați ai spațiilor verzi au obligația să asigure elaborarea auditului suprafeței, calității și accesibilității acestora, a strategiei și a planului de acțiune privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi, a Registrului local al spațiilor verzi, a planului anual de gestionare a vegetației, precum și a fișelor de intervenție asupra vegetației în caz de urgență.

Atenție! Primăriile au obligația să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2022, auditul și să elaboreze, pe baza acestuia, strategia de conservarea și dezvoltarea a spațiilor verzi existe, precum și Registrul, altfel agențile județene pentru protecția mediului nu vor mai elibera acorduri de mediu privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, pentru acele proiecte care afectează în orice fel spațiile verzi, cu excepția celor finanțate din fonduri europene.

Strategia se va aproba de către primării dupa avizarea acesteia de către autoritatea județeană pentru protecția mediului și este implementată prin planul de acțiune privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi. Strategia se actualizează la un interval de zece ani.

Devine obligatoriu procentul de 30% în toată țara!

Cu privire la proiectele imobiliare, pentru municipiul Constanța legea nu schimbă mare lucru, deoarece aceasta prevede că transformarea zonelor cu altă destinație, din intravilanul existent sau prin extinderea intravilanului, în zone funcționale rezidențiale, comerciale, industrial sau mixte, în scopul executăii de lucrări de construcții se poate realiza doar în baza unei documentații de urbanism, cu obligația asigurării unei suprafețe amenajate cu spații verzi, cu acces public, de minimum 30% din suprafața terenului a cărui destinație s-a modificat astfel. Acest procent era deja obligatoriu în municipiul Constanța, doar că investitorii fentează această prevedere prin amenajarea a unei mici suprafațe de spațiu verde la sol, iar restul prin jardiniere pe balcone, terase verzi pe acoperiș, dale înierbate în parcare etc. Și, bineînțeles, acestea nu sunt întreținute.

Cu privire la noua lege adoptată, senatorul U.S.R.-P.L.U.S. de Constanța, Remus Negoi, a declarat: „în plenul Senatului, am votat legea pentru reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Orașul nu înseamnă doar betoane, blocuri și mall-uri, iar spaţiile verzi sunt extrem de importante pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru  reducerea poluării. Pe lângă acest aspect, spaţiile cu vegetaţie aduc multe alte beneficii asupra calităţiii vieţii: previn eroziunea solului, îmbunătăţesc absorbţia apelor pluviale şi împiedică supraîncălzirea zonelor cu suprafeţe întinse de beton şi asfalt.

Potrivit actului normativ votat în Senat, posibilitatea ca încadrarea zonelor verzi, trecute în proprietate privată, să fie schimbată pentru a permite construcții, a fost eliminată. În plus, apare obligația de a asigura spații verzi în cadrul unor noi proiecte, rezidențiale sau comerciale. Lucrările de construcție se vor putea realiza doar în baza unei documentații de urbanism, obligatorie fiind asigurarea unei suprafețe amenajate cu spații verzi, cu acces public, de minimum 30% din suprafața terenului modificat. Am oprit astfel expansiunea necontrolată a dezvoltatorilor imobiliari, care construiesc haotic în oraşe, bloc lângă bloc, pentru a-şi maximiza profitul“.

Forma reexaminată a legii a fost trimisă Camerei Deputaților, care este cameră decizională, după care va putea fi promulgată de președintele Iohannis.   

Valentin ISPAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.