Se depun candidaturile pentru funcția de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

0
209
Stol de flamingo în Delta Dunării. FOTO ARBDD

Candidaturile pentru funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) pot fi depuse începând de vineri, 19 martie, iar data finală este 1 aprilie, au anunțat reprezentanții Alianţei USR PLUS. Evaluarea CV-urilor va fi făcută de către echipele Stein & Partner și Hart Consulting.

Candidații pot depune candidaturile începând de vineri, 19 martie, și până pe data de 1 aprilie, la adresa de email deltavie@steinandpartner.com. Pașii următori în procesul de recrutare și selecție a Guvernatorului ARBDD, de către echipele Stein & Partner și Hart Consulting:

• 19 martie – 6 aprilie 2021: toți candidații eligibili conform grilei de evaluare standard vor fi contactați direct și programați pentru interviu.

• 1 – 12 aprilie 2021: desfășurarea interviurilor cu candidații care au aplicat.

Interviurile vor fi de două tipuri:

– Interviuri structurale – susținute de echipa Stein&Partner

– Interviuri bazate pe competențele prezentate în fișa postului, susținute de echipa Hart Consulting

• 13 – 19 aprilie 2021: aplicarea testului Hogan de către Hart Consulting pentru candidații care au trecut deja de etapa de interviu

• 20 – 26 aprilie 2021: pregătirea listei scurte cu candidații cărora le-au fost identificate competențele necesare pentru rol și care s-au calificat pentru etapa următoare în urma evaluarii Hogan.

• 26 aprilie 2021: Prezentarea listei scurte către reprezentații Alianței USR PLUS Re-contactarea tuturor candidaților care au fost implicați în etapa de interviuri și transmiterea feedback-ului în urma procesului de selecție (selectat/ neselectat).

Fișa postului conține descrierea proiectului, a mandatului Guvernatorului ARBDD și descrierea profilului ideal al candidatului:

– coordonează echipa ARBDD pentru transformarea instituţiei într-o organizaţie „agilă şi eficientă”;
– reprezintă ARBDD în relaţia cu autoritatea centrală de protecţie a mediului şi cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele juridice şi fizice, precum şi în justiţie;
– se consultă cu comunităţile locale şi cu organizaţiile şi asociaţiile din Delta Dunării pentru a dezvolta programe supuse spre aprobare Consiliului Ştiinţific şi Colegiului Executiv;
– monitorizează gradul de realizare a obiectivelor propuse la nivelul ARBDD;
– propune modificarea sau îmbunătăţirea activităţii, a statutului de funcţii şi a structurii de personal, numeşte persoane în funcţii de conducere din cadrul Administraţiei Rezervaţiei;
– propune îmbunătăţirea dotării ARBDD;
– analizează şi urmăreşte activitatea de contractare, finanţare şi realizare a lucrărilor;
– analizează şi propune organelor competente modificarea nivelurilor taxelor şi tarifelor percepute, potrivit legii, de ARBDD;
– stabileşte modul de utilizare a mijloacelor de transport.

Candidaţii trebuie să aibă studii superioare şi experienţă dovedită într-o poziţie de conducere de minim zece ani. De asemenea, trebuie să aibă experienţă de lucru în managementul de proiect şi cunoştinţe de utilizare a instrumentelor specifice, să fie activişti de mediu cu preocupări reale în prezervarea şi protejarea acestuia şi să cunoască limba engleză.

Direcţiile fundamentale identificate în platforma „Delta Vie”, în urma consultării a peste 50 de reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, administraţiei locale, comunităţii locale, comunităţii ştiinţifice şi mediului de afaceri, vizează:

– păstrarea unui echilibru între conservare, utilizarea resurselor naturale şi dezvoltare;
– menţinerea şi refacerea ecosistemelor naturale şi a funcţiilor lor;
– introducerea de regulamente pentru adoptarea soluţiilor de infrastructură „verde” cu impact cât mai mic de mediu şi cu punerea în valoare a peisajului cultural;
– extinderea sezonului turistic la minim nouă luni, tranziţia către turismul lent şi creşterea timpului de şedere a turiştilor;
– introducerea unei politici „zero deşeuri” şi „zero plastic” în Delta Dunării şi Marea Neagră în perimetrul RBDD;
– digitalizarea serviciilor oferite de către ARBDD pentru comunităţi şi turişti precum şi integrarea digitală cu serviciile administraţiei locale şi centrale;
– implementarea unui plan de mobilitate bazat pe analiza capacităţii de suport şi stimularea tranziţiei la transport ecologic pentru dezvoltare sustenabilă.

C.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.