Se impun noi restricţii, ca urmare a creşterii numărului de infectări cu SARS-CoV-2!

0
2293
Test COVID-19

Având în vedere situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire în Europa și implicațiile majore determinatede intrarea pe teritoriul național a unui număr mare de persoane din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, luând în considerare creșterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate, cu preponderență în anumite zone sau localități, care determină o presiune permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ –teritoriale și a sistemului sanitar, Comitetul Naționalpentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 (1) Se aprobă lista țărilor/zonelorde risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelorcare sosesc în România din acestea, în vigoare începând cudata de 07.10.2020, prevăzută în anexă:

2(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de3 zile (72 de ore)și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.

(3) Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicatprevăzute la alin. (1) și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

Art. 2 Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința înlocalitateaunde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.

Art. 3(1) Comitetele judeţene/al Municipiului Bucureștipentru situaţii de urgenţă au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data emiterii prezentei hotărârii, în vederea analizării detaliate a situației epidemiologice de la nivelul fiecărei localității și dispunerii de urgență a măsurilor pentru diminuarea impactului riscului conform prevederilor legale aprobate prin hotărârile Guvernului și cele ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

(2)În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor la nivel județean ori a unei sau mai multor localități depășește 1,5/1.000 de locuitori, ulterior măsurilor adoptate conform prevederilor alin. (1), comitetele judeţene/al Municipiului Bucureștipentru situaţii de urgenţă au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data depășirii pragului mai sus menționat.

Art. 4 Se propune ca persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna septembrie 2020, pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a membrilor consiliilor locale și județene, să poată depune jurământul prevăzut în Ordonanțade Urgenţăa Guvernuluinr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ, fără prezența fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când persoana în cauză se află în izolare sau carantină, în condițiile legii.

Art. 5 Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economicicare îșidesfășoară activitatea în localitățile unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de1,5/1.000 de locuitori, au obligația analizării modului de desfășurarea a activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se recomandă decalarea programului de lucru.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acest

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.