Terenurile din Tulcea pe care se află garajele ce urmează a fi demolate se inventariază în domeniul privat al municipiului

0
636
Ședință Consiliu Local Municipal Tulcea. FOTO Primăria Tulcea

Consilierii locali ai municipiului Tulcea se întrunesc în ședința ordinară a lunii aprilie. Pe ordinea de zi din data de 28 aprilie se află proiecte privind impozitele și taxele locale, indexate cu rata de inflație, dar și inventarierea terenurilor pe care se află construcții provizorii cu destinație garaje, acestea urmând a fi demolate.


ORDINEA DE ZI cuprinde:

 • modificarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv (HCL nr. 293/20.12.2010);
 • modificarea HCL nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021;
 • indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6%;
 • acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale de către organul fiscal local;
 • modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020 – 2021;
 • asocierea Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” în vederea realizării proiectului “Concursul Național de Pictură Alexandru Ciucurencu”;
 • asocierea Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus VI”;
 • asocierea Municipiului Tulcea cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Tulcea în vederea realizării proiectului „Tabăra de Pictură Eugeniu Barău”;
 • aprobarea proiectului «Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal»;
 • revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 149/30.06.2011 privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu prilejul împlinirii a 50 ani de căsătorie;
 • modificarea unor suprafețe de teren aferente străzilor Coziei, Iluziei, George Georgescu, Balizei, Azimut, Amiezii, Meduzei, Izvorului, Nicolae Bălcescu, Aleea Cristina, Gazelei, Ion Nenițescu, Mizei, Plugarilor, Uverturii, Vezuviu din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 • modificarea suprafeței de teren aferentă Lacului ”CIUPERCA” , conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 275.406,81 mp la 269.938 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 • inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent străzii „Erou Mihai Serian” în suprafață de 1527 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 • inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcţiilor provizorii cu destinația de garaje;
 • desființarea construcţiilor cu caracter provizoriu având funcţiunea de “garaje” executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea;
 • modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adițional;
 • aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea;
 • înființarea Consiliului consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea;
 • modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea.

ORDINEA DE ZI

PROIECTELE DE HOTĂRÂRI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.