Un PNL-ist a contestat în instanță candidatura lui Cîțu la conducerea partidului

0
538
Premierul Florin Cîțu. FOTO Cătălin SCHIPOR

Dumitrescu Alexandru, membru PNL din Bucureşti a depus în cursul zilei de 8 septembrie la Tribunalul București, o chemare la judecată a Partidului Național Liberal pentru contestarea candidaturii lui Florin Cîțu la conducerea partidului.

În documentul depus la instanță se menționează:

chem în judecată pe pârâtul Partidul Național Liberal, cu sediul în București, Aleea Modrogan
nr.1, Sector 1, reprezentat legal prin Ludovic Orban în calitate de președinte, pentru

CONSTATAREA NULITĂȚII URMĂTOARELOR ACTE JURIDICE
Decizia Biroului Politic Național (“BPN”) al Partidului National Liberal (“PNL”) nr.40 din
data de 18.08.2021 prin care s-a acordat o derogare de la regula instituta de art.118
alin.2 lit.a1 domnului Florin Vasile Cîțu, Deciziei Comisiei de Organizare a Congresului (“COCON”) al PNL emisă ulterior datei de 20 august 2021 prin care a fost admisă candidatura dlui Florin Vasile Citu pentru funcția de președinte al PNL la alegerile organizate în data de 25 septembrie a.c., pentru următoarele MOTIVE
În fapt, în data de 20 august 2021, dl. Florin Vasile Cîțu a depus la COCON moțiunea “România
Liberală” care contine si candidatura sa pentru funcția de președinte al PNL la alegerile din data de 25 septembrie 2021.
Orice membru care aspiră la funcția de președinte al PNL trebuie conform statutul partidului să
îndeplinească următorul set de condiții apodictice concomitent pentru validarea candidaturii sale de către COCON, prevăzute la art.118 alin.2 lit.a, respectiv:
a. are o vechime în partid de cel puţin 5 ani;
b. depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un
proiect de moţiune;
c. constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;
d. are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului Statut;
e.proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CON, conform prevederilor
prezentului Statut.
Din declarațiile dlui Florin Vasile Cîțu, acordate presei cu ocazia depunerii candidaturii în data
de 20.08.2021, reiese ca data la care dumnealui a depus adeziunea de membru PNL a fost 10
eptembrie 2016. Avand in vedere ca simpla depunere a adeziunii nu înseamnă obținerea
automată a calității de membru după cum vom arăta în cele ce urmează, retinem ca dl. Florin
Vasile Cîțu nu are vechimea necesara pentru a candida pentru functia de presedinte al
PNL.
De altfel, în copia procesului-verbal al ședinței Biroului Politic Sector 5 București (“BPS5”) din data de 24 octombrie 2016, numele dlui. Florin Vasile Cîțu apare langa mențiunea “se va înscrie la noi”, nefiind inclus in lista de “înscrieri” prezentată la începutul procesului verbal.
Având în vedere că dispozițiile statutare care stabilesc condițiile în care o persoană devine
membru PNL, la art.16 din Statutul PNL, “Calitatea de membru al PNL se dobândește ca
urmare a deciziei BPL, validate de BPJ, pe baza unei adeziuni formulate în scris de către
candidat, a unei fișe personale și a unei declaraţii pe propria răspundere că îndeplinește
condiţiile de înscriere prevăzute în Statut, depuse la sediul organizaţiei locale pe raza căreia
candidatul își are domiciliul, reședinţa sau locul de muncă, la alegerea sa. Adeziunea, fișa
personală și declaraţia pe propria răspundere se pot depune și electronic, în conformitate cu
procedura prevăzută în ROLJ și afișată pe site-ul PNL.” și, raportandu-ne la procesul-verbal al
BPS5, conchidem că la data de 24 octombrie 2016, Florin Vasile Citu nu era încă membru al
PNL. În atare situatie, nici condiția de vechime de 5 ani nu este îndeplinită raportîndu-ne la
data depunerii motiunii de către dl. Cîțu la COCON pentru validare, respectiv de 20 august
2021, nefiind îndepliniți cei 5 ani de vechime obligatorii prevăzute de statut.
Acceptarea candidaturii dlui. Florin Vasile Cîtu a fost făcută posibilă prin Decizia nr.4 a BPN al
PNL din data de 18.08.2021 care precizeaza că “se acordă dlui Florin Cîțu derogare de vechime
pentru a candida la Congresul PNL.” (n.n. Congresul ce va avea loc în data de 25 septembrie
2021). Aceasta derogare acordata este nelegală și nestatutară, Biroul Politic Național al PNL
neavând capacitatea atribuții în sensul derogări membrilor pentru candidaturi. O asemenea
atribuție o are, conform Statutului PNL, în mod exclusiv Biroul executiv (“BEx”), astfel cum este
prevăzut la art. 117 din Statutul PNL, “art.117 În situaţii excepţionale, BEx poate aproba
derogări de la vechimea prevăzută în regulamentul privind cariera politică. Un membru care a
beneficiat, la un moment dat, de o derogare, beneficiază în continuare de această derogare,
chiar dacă termenul de valabilitate a derogării a expirat.”
De altfel, în alte condiții derogarea de la prevederile statutare sau modificarea acestora mai
poate fi făcută sau decisă doar de Congresul PNL, în conformitate cu art. 61 alin.2 din Statut, si
anume; “Congresul PNL este unica instanţă care stabilește linia politică generală a partidului,
alege Moţiunea, președinţii CA și CNRC și adoptă și modifică Statutul”.
În considerarea celor mai sus aratate, atât Decizia BPN nr.4/18.08.2021 prin care a fost
acordată derogare la candidatura pentru poziția de președinte al PNL, dlui. Florin Vasile Cîțu cât
și decizia COCON de acceptare a candidaturii acestuia sunt lovite de nulitate absolută fiind
întrunit scenariul prevazut de art.216 Cod civil.
În temeiul art. 216 privind nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice din Codul Civil, “Hotărârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc şedinţa, după caz.”

Tot în cadrul aceluiași articol se menționează faptul că “(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată.”
Având în vedere că subsemnatul sunt membru activ al PNL și acționez în cadrul Filialei
Sectorului 1, arăt că din perspectiva interesului sunt îndreptățit sa formulez prezenta acțiune,
fiind întrunite condițiile existenței interesului procesual, acesta fiind determinat, legitim,
personal, născut si actual.

În concluzie, respectuos vă solicit ca prin hotărârea pe care o veți pronunța să anulați Decizia
Biroului Politic Național (“BPN”) al Partidului National Liberal (“PNL”) nr.4 din data de
18.08.2021 și Decizia Comisiei de Organizare a Congresului (“COCON”) al PNL emisă ulterior
datei de 20 august 2021 prin care a fost admisă candidatura dlui Florin Vasile Cîțu pentru funcția de președinte al PNL la alegerile organizate în cadrul Congresului PNL din data de 25
septembrie a.c.

În probațiune pentru susținerea acțiunii formulate vă solicit admiterea probei cu înscrisuri.
Înteleg, de asemenea, sa solicit cheltuieli de judecată.

În drept, art.216 Cod civil, prevederile Statut PNL si alte temeiurile legale incidente prezentei
cereri de chemare în judecată.
08 septembrie 2021
Cu deosebita stima,
Av. Alexandru Dumitrescu
Membru PNL“

C.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.