Vasile Delicoti vrea ca ședințele de Consiliu Local să fie înregistrate doar de Primărie, iar materialele video să fie șterse după aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare

0
1269

Consilierii locali din comuna Poarta Albă sunt convocați în ședință ordinară vineri, 29 ianuarie a.c. Pe ordinea de zi a acesteia se află și două proiecte de hotărâre, inițiate de primarul Delicoti, ce vizează interzicerea înregistrării ședințelor de către persoane neautorizate și un regulament de înregistrare audio/video a acestora, potrivit căruia ele vor fi înregistrate doar de către reprezentanții Primăriei, iar materialele video vor fi șterse după aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare, de către aleșii locali.

Primarul Vasile Delicoti a convocat Consiliul Local Comunal Poarta Albă în ședință ordinară, vineri, 29.01.2021, ora 13.00, la Centrul pentru Tineret din localitate. Pe ordinea de zi se află 15 proiecte de hotărâre, toate inițiate de edilul-șef, printre care și cel puțin două care vor provoca dezbateri aprinse, ținând cont și de ultimele certuri din întrunirile aleșilor locali din Poarta Albă.

Astfel, la punctul 13 se regăsește un Proiect de hotărâre privind interzicerea înregistrării audio/video neautorizată a ședințelor Consiliului Local al comunei Poarta Albă. Delicoti consideră că acest lucru este necesar pentru a se putea respecta Legea nr. 363/28.12.2018, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente.

„Ținând cont că problematica discutată în cadrul ședințelor nu se referă doar la activități privind organizarea administrativă a localității, dar și cazuri/spețe individuale, care vizează persoane fizice concrete, care pot dezvălui anumite aspecte ale vieții private cum ar fi situația materială sau categorii speciale de date, spre exemplu privind starea de sănătate (…) propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind interzicerea înregistrării audio/video a ședințelor Consiliului Local al comunei Poarta Albă de către persoane neautorizate“, susține primarul Vasile Delicoti în referatul de aprobare al proiectului.

La punctul 14 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a consilierilor locali din Poarta Albă se află Proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării autorizate audio/video și arhivarea acestora, a ședințelor Consiliului Local al comunei Poarta Albă. În cadrul proiectului de hotărâre, edilul-șef propune aprobarea unui regulament privind aceste înregistrări.

Conform regulamentului propus, acțiunea de înregistrare audio/video a ședințelor de consiliu local are drept scop doar contribuirea la redactarea proceselor-verbale ale întâlnirilor aleșilor locali întocmai celor întâmplate, pentru a fi menționate toate problemele dezbătute și opiniile exprimate. Înregistrarea se va realiza doar de către reprezentanții Primăriei, iar în cazul defectării echipamentelor, ședința va continua doar după obținerea votului majorității consilierilor locali, la propunerea președintelui de ședință.

Înregistrarea audio/video se va păstra doar până la data votării, de către aleșii locali, a procesului-verbal aferent ședinței anterioare, iar audierea înregistrării se va face doar la solicitarea majorității consilierilor, când se consideră că în procesul-verbal nu au fost menționate cu exactitate opiniile acestora sau când există divergențe în acest sens.

Înregistrarea ședințelor de Consiliu Local de către alte persoane se va face numai cu acordul fiecărui participant la întâlnire. În caz contrar, președintele de ședință întrerupe dezbaterile.

Pentru asigurarea liberului acces la informații de interes public, secretarul general al comunei va pune la dispoziția celor interesați doar copia procesului-verbal în care a fost consemnat integral conținutul înregistrării, nu și înregistrarea în sine.

Astfel, secretarul general al comunei Poarta Albă, Camelia Cumpănașu, consideră că publicitatea ședințelor Consiliului Local este îndeajuns asigurată prin afișarea la sediul Primăriei și după caz, pe pagina de Internet a administrației locale a unei copii a procesului-verbal al întâlnirii.

Conform art. 12 din Legea 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, „autoritățile publice sunt obligate să elaboreze și să arhiveze minutele ședințelor publice. Atunci când se consideră necesar, ședințele publice pot fi înregistrate“. Trebuie menționat că, potrivit raportului de specialitate întocmit pentru aprobarea regulamentului de înregistrare audio/video a ședințelor Consiliului Local, din această formulare secretarul comunei Poarta Albă înțelege că înregistrările ședințelor publice sunt făcute doar de autoritățile administrației publice.

Valentin ISPAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.