VIDEO. Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară: proiectele care intră la vot

0
757

Consiliul Județean Constanța a fost convocat, miercuri dimineață, într-o ședință ordinară, în format fizic. Pe ordinea de zi se află 25 de proiecte de hotărâre.

Sunt prezenți 32 de consilieri județeni. Ordinea de zi a fost adoptată cu 32 de voturi.

UPDATE: Prin sistem de videoconferință au participat alți trei consilieri, fiind în total 35 de consilieri.

UPDATE 2: Toate proiecte au fost aprobate.

Ordinea de zi:

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data
de 31.08.2023.

II. Proiecte de hotărâri

 1. Proiect de hotărâre nr.194/12.09.2023 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri a Consiliului Județean Constanta, mandatul 2020
  – 2024.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
  (Susține Șef Serviciul Juridic și Contencios, Gheorghe Bucur).
 2. Proiect de hotărâre nr.172/17.08.2023 privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
  (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și
  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
 3. Proiect de hotărâre nr.173/17.08.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Centrul Scolar pentru
  Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, pentru anul scolar 2023-2024.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
  (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și
  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
 4. Proiect de hotărâre nr.193/12.09.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.173/31.08.2023.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
  (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și
  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
 5. Proiect de hotărâre nr.195/12.09.2023 privind desemnarea și validarea nominală în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța a unui nou membru.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
  (Susține Compartiment pentru Situații de Urgență și Secretariat Executiv ATOP, Sorin
  Georgescu).
 6. Proiect de hotărâre nr.196/12.09.2023 privind aprobarea aderării Unității Administrativ- Teritoriale Comuna Maia din Județul Ialomița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
  Canal Constanța.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Șef Serviciul Juridic și Contencios, Gheorghe Bucur)
 7. Proiect de hotărâre nr.197/13.09.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică Modernizare DJ 393, tronson Techirghiol-Arsa, Județ Constanța și Modernizare DJ 391, tronson Tuzla-Biruința, Județ Constanța.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
  (Susține Arhitect Șef Ferencz Eduard, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea
  Teritoriului)
 8. Proiect de hotărâre nr.198/13.09.2023 privind modificarea nivelului unor cotizații anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații, pe anul 2023.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
  (Susține Director general, Georgeta Emilia Țuțui, Direcția Generală Economico-Financiară).
 9. Proiect de hotărâre nr.199/13.09.2023 privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Direcției de Pază a Județului Constanța.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General al Direcției Generale de Pază, Mihai Angelescu)
 10. Proiect de hotărâre nr.200/13.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Modernizarea infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Săcele –
  Istria – Mihai Viteazu.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)
 11. Proiect de hotărâre nr. 201/13.09.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea de Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Șef Serviciu, Serviciul Juridic, DGASPC Constanța, Mihaela Ristea)
 12. Proiect de hotărâre nr. 202/13.09.2023 privind înființarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CabR) Hipocrate, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Șef Serviciu, Serviciul Juridic, DGASPC Constanța, Mihaela Ristea)
 13. Proiect de hotărâre nr. 203/13.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social fără Cazare Centrul de Zi de Recuperare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cristina” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Șef Serviciu, Serviciul Juridic, DGASPC Constanța, Mihaela Ristea)
 14. Proiect de hotărâre nr. 204/13.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Proiectul „TINERI ÎN COMUNITATE” – COD RCE 16, din cadrul Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Șef Serviciu, Serviciul Juridic, DGASPC Constanța, Mihaela Ristea)
 15. Proiect de hotărâre nr.205/13.09.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 pentru Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Agigea .
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Direcția Generală Economico-Financiară, Emilia Georgeta Țuțui)
 16. Proiect de hotărâre nr.206/14.09.2023 privind aprobarea Regulamentului Intern al Drumuri Județene Constanța SA.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Drumuri Județene Constanța SA, Zagon Răzvan Gabriel)
 17. Proiect de hotărâre nr. 207/14.09.2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență ,,Sfântul Apostol Andrei” Constanța.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
  (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și
  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
 18. Proiect de hotărâre nr.208/14.09.2023 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța numărul 305 din 22.11.2022.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).
 19. Proiect de hotărâre nr.209/14.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 223, Tronsonul Cernavodă- Rasova-Aliman-Ion Corvin.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).
 20. Proiect de hotărâre nr.210/14.09.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul de Stat Constanța.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea
  Instituțiilor de Cultură Subordonate).
 21. Proiect de hotărâre nr.211/14.09.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Teatrul de Stat Constanța.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea
  Instituțiilor de Cultură Subordonate).
 22. Proiect de hotărâre nr.212/14.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2023.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Direcția Generală Economico-Financiară, Emilia Georgeta Țuțui).
 23. Proiect de hotărâre nr.213/14.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).
 24. Proiect de hotărâre nr.214/14.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova).
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).
 25. Proiect de hotărâre nr.215/14.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentruproiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic.
  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
  (Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).


L.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.