Cum afectează prelungirea stării de urgenţă procesele civile şi penale

0
515
Curtea de Apel Constanța

Decretul preşedintelui din data de 14 aprilie, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României cu 30 de zile, începând din data de 15 aprilie, implică următoarele aspecte în domeniul juridic:

În materie civilă, pe durata stării de urgenţă continuă activitatea de redactare şi comunicare a hotărârilor judecătoreşti, de înregistrare a cererilor de chemare în jduecată introduse pe durata stării de urgenţă, precum şi efectuarea oricăror alte activităţi;

Prescripţiile, uzucapiunile şi termenele de decădere de orice fel, altele decât cele prevăzute la art. 63, alin. 12, nu încep să curgă iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă, dispoziţiile ar. 2.253 pct. 9 teza a II-a din Legea 287/2009 din Codul Civil sau alte dispoziţii legale contrare nefiind aplicabile.

*12 – termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, contestaţiilor sau căilor de atac de orice fel în cauzele prevăzute la alin. 11 – procesele civile, aflate în curs la data prelungirii stării de urgenţă, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data întreruperii stării de urgenţă. În cauzele prevăzute la alin. 11 – procesele civile în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii decretului, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgenţă.

Activitatea de judecată a proceselor va continua doar în cauzele de urgenţă deosebită, iar după încetarea stării de urgenţă, judecarea proceselor civile se reia din oficiu.

Termenele prevăzute de lege de exercitare a plângerilor, contestaţiilor şi căilor de atac în cauzele civile suspendate conform decretului, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgenţă.

Legea 287/2009 poate fi consultată aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109884

În materie penală: procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusive cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă.

În continuare termenele de comunicare a ordonanţelor, de formulare şi soluţionare a plângerilor se întrerup, urmând ca la data încetării stării de urgenţă să înceapă să curgă un nou termen, de aceeaşi durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepţia celor judecate potrivit noului decret, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgenţă să înceapă să curgă un nou termen, de aceeaşi durată.

Se suspendă de plin srept organizarea licitaţiilor publice în cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate în procesele penale, cu excepţia licitaţiilor publicedesfăşurate prin mijloace electronice.

Pe durata stării de urgenţă, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat conform noului decret, prescripţia răspunderii penale se suspendă. Suspendarea operează de drept, fără a fi necesară emiterea unei ordonanţe sau a unei încheieri în acest scop.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.