Decizie CCR: nici un condamnat nu poate fi încarcerat, până la motivarea instanței. Cum comentează avocații constănțeni

0
325

Nici o sentință penală nu va mai fi pusă în aplicare și nici un condamnat nu își va începe executarea pedepsei, indiferent de tipul acesteia, până când judecătorii nu își vor motiva hotărârea, potrivit unei noi decizii a Curții Constituționale Române (CCR). Altfel spus, pronunățile instanțelor, în dosare penale, trebuie să fie însoțite de motivarea acestora. Asta pentru că CCR a declarat unele articole din Codul de procedură penală ca fiind neconstituționale.

Potrivit deciziei CCR, nicio persoană condamnată nu va putea suporta consecințele unei sentințe penale, până când instanța nu se va motiva cu privire la aceasta. De precizat că, în cele mai multe cazuri, din momentul condamnării unei persoane, care își începea, practic, executarea pedepsei, și până la motivarea judecătorilor, trecea chiar și un an, deși Codul de procedură penală prevede un termen de maxim 30 de zile. Însă, din cauza numărului mare de cauze, al încărcăturii efective, se poate ajunge și până la un an sau chiar mai mult.

În urma analizării unei excepții de neconstituționalitate, CCR a decis, miercuri, 7 aprilie, că mai multe articole din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

Extras din decizia CCR:

Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare:

– art.400 alin.(1): „Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”;

– art.405 alin.(3): „(3) Președintele completului pronunță minuta hotărârii”;

– art.406 alin.(1) și (2): „(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunțare, și se semnează de toți membrii completului și de grefier”.

Curtea a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală încalcă atât prevederile art.1 alin.(3), art.21 alin.(1)-(3) și art.124 alin.(1) din Constituție, cât și prevederile art.5 paragraful 1 și art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În plus, Curtea a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1) și ale art.405 alin.(3) din Codul de procedură penală aduc atingere prevederilor art.23 alin.(11) din Legea fundamentală.

Curtea a reținut că redactarea hotărârii judecătorești penale (motivarea în fapt și în drept) ulterior pronunțării minutei (soluției) dispuse în cauză lipsește persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanță și dreptului la un proces echitabil. Totodată, Curtea a constatat că punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei și celor care consacră demnitatea umană și dreptatea, ca valori supreme ale statului de drept.

Prin urmare, Curtea a constatat că este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată, motivată în fapt și în drept, la data pronunțării”.

Ce păreri au avocații

Așa cum era de așteptat, părerile sunt împărțite cu privire la această nouă decizie. Pentru a afla părerea participanților direcți ai actului de justiție, am cerut opinia mai multor avocați colaboratori, cu privire la acest aspect. Iată ce ne-au răspuns:

Avocat Eduard Niță – Baroul Constanța: ”Este o decizie care ne aduce în normalitate, până acum se emitea o soluție și după săptămâni sau luni venea și motivarea, adică mai întâi tragi concluzia și apoi construiești raționamentul ceea ce nu este logic și firesc. În plus inculpații erau obligați să facă apel în 10 zile de la comunicarea minutei, fără să știe motivele condamnării, ori în civil de exemplu termenul de apel curge de la comunicarea hotărârii complet redactată și motivată. Și oricum dosarul nu se judeca în apelul penal până nu se motiva hotărârea în fond. Și să nu uităm că și hotărârile definitive de ultimă instanță pot fi atacate cu căi extraordinare, iar lipsa motivării împiedica judecarea unor asemenea căi de atac în condițiile în care inculpatul era deja în executarea pedepsei și privat astfel de posibilitatea de a i se schimba situația juridică. Îmi dau seama că acum pe moment se va îngreuna activitatea la instanțe căci vor fi obligați să depună o muncă suplimentară, de aceea ar trebui luate imediat măsuri legislative care să permită adaptarea la noua situație, una fiind probabil acordarea de termene mai lungi pentru motivare și pronunțare”.

Avocat Adrian Avram – Baroul Constanța: ”E o hotărâre foarte bună în sensul respectării dreptului de a exercita căile extraordinare de atac. Înainte inculpatul era depus în penitenciar, iar după 2-6 luni primea și hotararea. Drepturile procesuale erau limitate de starea de deținere”.

Avocat Alexandru Niță – Baroul Constanța: ”O decizie luată prea târziu dar binevenita. O metodă prin care se înlatură nedreptățile și scot din inerție nisște creaturi cu aere de zei. Consider că nerespectarea obligației ar trebui să atragă răspunderea penală a magistratului”.

Avocat Radu Doicescu – Baroul Constanța: ”Rămâne de văzut dacă se va aplica. Ar însemna o muncă în plus pentru judecători, care oricum au un volum mare de muncă și o încărcătură de dosare mare. Chiar dacă se va aplica, nu se știe dacă măsura este aplicabilă și pe măsurile preventive”.

După cum se poate observa, părerile sunt și ”PRO” și ”CONTRA”. Cert este că pentru aplicarea noilor prevederi mai trebuie făcuți câțiva pași importanți.

Daniel ALBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.