Dezastrul găsit de Curtea de Conturi la Primăria Cogealac: impozite neprevăzute în contabilitate, bilanțuri contabile cu date eronate, terenuri neînregistrate

0
796
sursa foto: Strugaru Mariana, Facebook

Un audit financiar al Curții de Conturi, desfășurat în urmă cu un an la Primăria Cogealac, a găsit un adevărat dezastru. Un raport al acestui control arată modul de gestionare a bugetului local, dar și al unor proiecte.

Reprezentanții instituției cu atribuții de control au concluzionat că s-au făcut abateri financiare grave în dauna UAT Cogealac, dar și a Liceului Tehnologic din localitate.

Unul din obiectivele urmărite este ”elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2018, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat”. Aici, cei care au efectuat auditul financiar au identificat, potrivit raportului, modul defectuos de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul precedent controlului, prin supradimensionarea sumelor defalcate din impozitul pe venit și a subvențiilor. În buget nu au fost prevăzute distinct sume aferente plăților restante în valoare de 868.615 lei, reprezentând datorii aflate peste termenul de scadență.

În continuare vă prezentăm punctual doar o parte din deficiențele constatate în urma controlului.

 • În anul 2018 nu au fost supuse la termen spre analiză și aprobare în lunile: aprilie, iulie, octombrie și decembrie, execuțiile bugetare trimestriale, cu scopul de redimensionare a cheltuielilor, în funcție de gradul de colectare a veniturilor.
 • Au fost identificate deficienţe la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare: stornări efectuate fără a avea la bază documente justificative; neinventarierea şi neclarificarea soldurilor prezentate în balanţa de verificare de la 31.12.2018; creanţe prescrise şi nescăzute din evidenţă în valoare de 169.044 lei; prezentarea în bilanţul contabil de date eronate cu privire la creanţele curente şl necurente in valoare de 55.624 lei; încadrarea eronată a unor cheltuieli cu dobânzile ca fiind cheltuieli de capital, amortizarea mijloacelor fixe necalculată, garanție de bună-execuție de 10.500 de lei neînregistrată în contabilitate.
 • Neconcordanţă între evidenţa fiscală şi cea contabilă a  creanţelor din impozite şi taxe locale. Au fost identificate creanțe bugetare (impozite, taxe, concesiuni şi amenzi, accesorii – n.r.) în valoare de 558.918 lei, neînregistrate în evidența financiar-contabilă a UAT Cogealac.
 • Necorelarea informaţiilor din registrul agricol cu cele din evidenţa fiscală, în ce priveşte contractele de inchiriere a păşunilor. Astfel, creanţe din chirie păşune şi taxă teren, în valoare de 1.746 lei aferente anului 2018, au fost menţinute în mod nejustificat în evidenţa fiscală.
 • La Liceul Tehnologic Cogealac s-a constatat neînregistrarea în evidenţa contabilă a unui teren de 10 hectare în valoare de 238 mii lei aflat în proprietatea acestuia precum şi nerespectarea normelor contabile la evidenţierea drepturilor salariale.
 • Neorganizarea controlului intern managerial, cu consecinţe asupra efectuării de operaţiuni de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor cu nerespectarea legislaţiei in vigoare.
 • Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea de impozit în sumă de 4.228 lei aferent clădirilor a căror autorizaţie de construire a expirat şi pentru care ori s-au finalizat lucrările de construcţie, ori acestea au elementele constitutive ale unei clădiri
 • Nerealizarea de venituri în sumă de 2.652 lei reprezentând redevenţă şi taxă pe clădiri şi pe teren pentru imobile proprietate publica a comunei închiriate şi date în folosinţă. Nerecuperarea de cheltuieli cu utilităţile aferente imobilelor închiriate, în sumă de 1.047 lei.
 • Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea impozitelor pe mijloace de transport lente, în sumă de 2.506 lei.
 • Nestabilirea de taxe pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi de alimentaţie  publică, precum şi de taxe de afişaj în valoare totală de 928 lei.
 • Liceul Tehnologic Cogealac nu a declarat la serviciul de impozite şi taxe al comunei terenul dat în arendă, in vederea stabilirii de impozit pe teren extravilan arabil în valoare estimată de354 lei.
 • Ne calcularea şi nevirarea la bugetul de stat în perioada 2015- 2019 a contribuţiei datorate la fondul de handicap, în sumă de 187.356 lei.

De remarcat că entitatea vizată, respectiv Primăria Cogealac și principalul ordonator de credite, în speță, primarul, au avut termen de soluționare a acestor deficiențe luna iunie a acestui an, ceea ce nu s-a întâmplat, motiv pentru care s-a ajuns în instanță și chiar s-au aplicat unele amenzi. Într-un alt articol vom reveni asupra acestui subiect și vom continua seria neregulilor descoperite de Curtea de Conturi la Primăria Cogealac, ”administrată” de fostul primar Gheorghe Alexa.

Daniel ALBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.