Se propune o nouă taxă la Constanţa, cea pentru îngrijirea spaţiilor verzi! Avocatul Emil Tatu: “Este ilegală”

0
906

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local anunţă cetăţenii şi operatorii economici că a fost publicat proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanţa în anul 2021.

Proiectul aduce în atenţie o serie de majorări de taxe, ca de exemplu: majorarea cu 50% a taxei pentru eliberarea certificatelor de urbanism pentru clădiri rezidențiale cu funcţiunea locuinţe colective sau individuale, inclusiv pentru acelea unde se prevăd funcţiuni mixte pe lângă locuirea permanentă sau temporară, în regim turistic sau de locuințe de vacanță, cu echipări conexe de tipul spațiilor comerciale, alimentație publică, spații pentru profesii liberale, activități sportive, servicii și altele asemenea. De asemenea, se propune şi creșterea taxei anuale de rezervare a locului de parcare pentru autoturismele deținute de persoanele fizice de la 208 lei la 399 lei.

O altă noutate este introducerea unei taxe de amenajare și întreținere spații verzi în cuantum de 50 lei/persoană fizică/an și desființarea obligației asociațiilor de proprietari de a curăța și întreține suprafața de spațiu verde tangentă condominiului care nu constituie parte comună a acestuia prevăzută în cuprinsul art. 5 pct. 2 din Regulamentul privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului prevăzut în Anexa la HCL nr. 77/2021.

Noua taxă este justificată în proiect după cum urmează: “Taxa de amenajare și întreținere spații verzi constituie venit cu destinație specială stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 484 alin. (1) – (3) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, art. 30 alin. (1) – (3) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 și art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 39 alin. (3) din OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat. Taxa de amenajare și întreținere spații verzi se instituie ca reacție la degradarea spațiilor publice, ca instrument fiscal menit să contrabalanseze efectele negative asociate cadrului urban construit și de atingere a standarului european de 26 mp de spațiu verde pentru fiecare locuitor al municipiului Constanța. Totodată, taxa creează și asigură veniturile necesare autorității locale pentru acoperirea costurilor cu întreținerea, conservarea, reabilitarea, și extinderea suprafețelor de spații verzi. Serviciul spații verzi este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 127/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța. În cazul delegării prestării serviciului, în baza contractului de achiziţie, Serviciul spații verzi, prin salariaţii proprii, monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract. Taxa pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, fiind utilizată în scopul întreținerii, conservării, reabilitării și extinderii suprafețelor de spații verzi, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie”.

Mai mulţi avocaţi susţin că noua taxă care se doreşte a fi introdusă este ilegală!

Iată ce declară avocatul Emil Tatu:

“Taxa pentru ingrijirea spaţiilor verzi este, în opinia mea, ilegală pentru următoarele argumente, la o primă vedere:

– Nu se respecta cerintele art. 484 Cod fiscal:

– Art. 484. – Taxe speciale – (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, […] consiliile locale, […] pot adopta taxe speciale.

– ((3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local.

Pornind de la textul legal şi de la principiile care guvernează ideea de taxă în general (este obligatoriu să existe o contraprestaţie bine stabilită pentru taxa specială iar contribuabilul trebuie să beneficieze direct), modul în care a fost instituită această taxă contravine legii. Mai mult decât atât, faptul că această taxă va fi plătită pentru un an întreg indiferent dacă locuiesc un an întreg în oraş este un alt neajuns al taxei în forma în care a fost propusă. Pe de altă parte, analizând ideea de oportunitate prin prisma principiului constituţional potrivit cu care : “(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”, apare ca fiind injustă şi impovărătoare pentru mulţi contribuabili instituirea acestei noi taxe, având în vedere şi creşterea celorlalte taxe şi impozite la nivel local. Cât timp proiectul se află în dezbatere publică, incurajez constănţenii să trimită propuneri şi opinii cu privire la proiect, să aducă la cunostinţa Consiliului Local şi fiecărui consilier în parte (indiferent de provenienţa politică) ceea ce le solicită în materie de vot. În sistemul administrativ din România, Consiliul Local decide!”.

A.C.

Citeşte şi:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.