Ședință de Consiliu Local cu surprize, la Constanța

0
995
Ședință a Consiliului Local Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară, vineri, 27 noiembrie 2020, ora 13.00. Sunt prezenți toți aleșii locali, 27 la număr.

Ordinea de zi a ședinței Consiliul Local Constanța a fost suplimentată cu șase proiecte de hotărâre, două dintre ele vizând constituirea Municipiului Constanța ca parte civilă în dosarele penale instrumentate de Parchetul de pe lângă Înalte Curte de Casație și Justiție – DNA Serviciul Teritorial Constanța, împotriva foștilor primari Radu Mazăre și Decebal Făgădău. În dosarul pe numele lui Decebal Făgădau, viceprimar la data presupusei fapte de corupție, de înstrăinare a unor terenuri, este calculat un prejudiciu de 133.699 de euro. În cel al lui Radu Mazăre, anchetat pentru o faptă de corupție asemănătoare, prejudiciul este de 1.732.685,5 euro.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 09.11.2020;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.11.2020;

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.11.2020;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

„Am introdus 20,4 milioane de lei la venituri primite prin subvenție. Am adăugat și 90.000 lei la cheltuieli rezultate de la preluarea rețelei de transport și preluarea resursei umane“, a declarat primarul Vergil Chițac.

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

„Se vacantează posturi pentru că medicii își dau demisia pentru că unii se îmbolnăvesc și pleacă, își dau demisia. Angajații se pozitivează cu coronavirus și își dau demisiile. Nu mai doresc sa vină la muncă. Legislația actuală permită angajarea rapidă și în contextul acesta, am primit un referat pentru a modifica statul de personal. Cinci noi asistente la Terapie Intensivă, patru muncitori pentru stația de oxigen și un brancadier“, a spus primarul Chițac.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS pentru semestrul I al anului 2020; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat: opt voturi pentru, 18 împotrivă și o abținere.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela; iniţiator: primar Vergil Chițac

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului „ABILITY TAXI”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din HCL nr. 329/2020 pentru modificarea art. 3 lit. a din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea programului „RESPECT”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului social „SOLIDARITATE”; iniţiator: consilier local Stere Hira

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru și o abținere.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității medicale a spitalului clinic de boli infecțioase Constanța, în contextul COVID -19” cod MySmis 139409 și a cheltuielilor aferente; iniţiator: primar Vergil Chițac

„Proiectul este în implementare din 5 octombrie, dar până acum nu s-a cerut proiect de hotărâre și votarea lui de către Consiliul Local. Sunt cheltuieli eligibile de 22 de milioane de lei, Primăria nu trebuie să vină cu cofinanțare. Sunt achiziționate echipamente pentru dotare laborator, Camera de gardă, Terapia intensivă, echipamente și materiale de protecție. Achizițiile se fac la nivelul spitalului și sunt în desfășurare“, a precizat Ani Merlă, director executiv Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru, consilierul local Costin Răsăuțeanu deconectându-se și nemafiind prezent la ședință.

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru, consilierul local Costin Răsăuțeanu deconectându-se și nemafiind prezent la ședință.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8 Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac

În cazul proiectului cu fonduri europene pentru obiectivul de investiții, în urma modificărilor apărute în Proiectul Tehnic față de Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții au apărut cheltuieli suplimentare de aproximativ 900.000 de lei, cheltuieli ce vor fi neeligibile, potrivit directorului executiv Fonduri Europene Ani Merlă.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru, consilierul local Costin Răsăuțeanu deconectându-se și nemafiind prezent la ședință.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Mircea cel Bătrân, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Traian nr. 20, et. 1, ap. 4, către Epifan Elena Florentina, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 2010/31.07.2014 încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 11544/11.10.2016, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 26544/212/2015, rămasă definitivă prin neapelare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Revoluției din 22 decembrie 1989 nr. 7, ap. 1, parter, către Mamut Sebatin, ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 2223/09.09.2014 încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 13786/20.11.2015, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 8364/212/2015, rămasă definitivă prin neapelare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

În urma acestui vot, parterul imobilului nu mai aparține Primăriei Constanța, fiind ocupat, o parte, de o firmă din București, Lacuri Sărate SRL, iar cealaltă parte, de Sebatin Mamut.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea onorariilor maximale pentru servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța pentru semnarea contractelor având ca obiect servicii de consultanță juridică; iniţiator: primar Vergil Chițac

„Experiența foarte scurtă de aici de la Primărie îmi arată că suntem abundați de litigiile pe care le avem în instanță, pe de o parte, și de hotărâri pe care trebuie să le punem în aplicare, pe de altă parte. Nu avem capacitatea cu actuala resursă umană de la Serviciul Juridic să le acoperim pe toate și, în plus, specializările necesare pentru a acoperi aceste litigii sunt foarte diverse“, a declarat primarul Vergil Chițac.

De exemplu, în cazul terenurilor retrocedate ilegal care trebuie recuperate de Primărie, o parte sunt libere, o parte au fost vândute succesiv de mai multe ori, iar o altă parte au fost vândute succesiv de mai multe ori și pe ele au apărut blocuri, în care deja locuiesc cetățeni. De aceea, și pentru recuperarea acestor terenuri este necesară consultanța juridică.

Consilierul local PNL Mihaela Andrei a solicitat administrației locale ca și consilierii juridici ai Primăriei să meargă în instanță să reprezinte Primărie, nu să fie folosite doar servicii externe de reprezentare în instanță.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire circulației publice situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord, aprobată prin HCL nr. 36/2015; iniţiator: primar Vergil Chițac

O aleea din zona Faleză Nord a primit numele Aleea Coralului.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 de voturi pentru, consilierul local Costin Răsăuțeanu reconectându-se.

23. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 538/2004; iniţiator: primar Vergil Chițac

Prin respectiva HCL se aprobase un Plan Urbanistic de Detaliu inițiat de Gheorghe Dinu, care însă nu a produs efecte, nu s-a construit nimic, nici nu s-a emis autorizație în acest sens. Din acest motiv, Gheorghe Dinu a solicitat, ultima dată în 13.11.2020, să fie anulat acest PUD, respectiv HCL.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de urbanism și amenajare a teritoriului; iniţiator: primar Vergil Chițac

A fost retras de pe ordinea de zi.

25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 177/2020 cu un membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Propunerea Iorgu Paraschiv a fost aprobată cu 21 de voturi pentru, cinci împotrivă, consilierul P.N.L. Adriana Teodora Câmpeanu fiind deconectat.

26. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor a societății „CT BUS S.A.” Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Propunerile primarului Vergil Chițac, consilierii locali Teodor Popa și Mihai Ochiuleț, fiind acceptate de consilierii locali.

Teodor Popa – 25 de voturi pentru, două împotrivă

Mihai Ochiuleț – 24 de voturi pentru, două împotrivă, o abținere

27. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

Propunerea PNL pentru CA al Telegondola Mamaia este fostul consilier local Bogdan Barață, iar primarul Chițac l-a propus pe Eduard Petrariu. Ambele propuneri au fost acceptate.

Bogdan Barață – 24 de voturi pentru, trei împotrivă

Eduard Petrariu – 26 de voturi pentru, unul împotrivă

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996; iniţiator: primar Vergil Chițac

Propuneri au fost următoarele:

USR-PLUS – Cătălin Iacob

PSD – Costin Răsăuțeanu

PNL – Mihaela Andrei și Ionuț Rusu

Componența comisiei va fi: Cătălin Iacob, Mihaela Andrei, Ionuț Rusu (fiecare a obținut 27 de voturi pentru), Costin Răsăuțeanu (23 de voturi pentru, un vot împotrivă) și Aurora Zan – funcționar public (22 de voturi pentru).

29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 326/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007; iniţiator: primar Vergil Chițac

30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campusul Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă; iniţiator: primar Vergil Chițac

Comisia va fi formată din Costin Valeriu Avătavului, Călin Iulian și Perodin Dede.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit; iniţiator: primar Vergil Chițac

Comisia va fi formată din Ionuț Rusu, Daniel Tatu, Cristian Omocea (fiecare cu 27 de voturi pentru), Aura Cerasela Badea, Mihai Ochiuleț (fiecare cu 25 de voturi pentru, unul împotrivă), Cristian Tincu (22 de voturi pentru, patru împotrivă).

32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri; iniţiator: primar Vergil Chițac

Propunerile pentru componența comisiei sunt:

PNL: Adriana Arghirescu, Teodor Popa

USR-PLUS: Mihai Ochiuleț, Mirela Garip

PSD: Claudia Dobre

Consilierii locali PNL au primit 26 de voturi pentru fiecare, Mirela Garip 25 de voturi pentru și unul împotrivă, ca și Claudia Dobre, iar Mihai Ochiuleț 23 de voturi pentru și două voturi împotrivă.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și reparizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință; iniţiator: primar Vergil Chițac

Propunerile pentru componența comisiei sunt:

PNL: Stere Hira, Ionuț Rusu

USR-PLUS: Florin Cocargeanu, Dumitru Caragheorghe

PSD: Marian Șerbănescu

Toate propunerile au primit câte 27 de voturi pentru fiecare.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local; iniţiator: primar Vergil Chițac

Propunerile pentru componența comisiei sunt:

PSD: Liviu Merdinian

USR-PLUS: Romeo Stavăr-Vergea, Dumitru Caragheorghe

PNL: Ionuț Rusu, Adriana Câmpeanu

Romeo Stavăr-Vergea și Liviu Merdinian au primit câte 26 de voturi pentru și unul împotrivă, restul propunerilor, 27 de voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor la nivelul Direcției generale de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Propunerile pentru componența comisiei sunt:

PSD – Nicolae Irinela

USR-PLUS – Romeo Stavăr-Vergea

PNL – Alexandru Marian Nazîru, Ionuț Rusu

Funcționari publici:

  • Iuliana Zahariciu
  • Mihaela Stere
  • Anca Mădularu

Proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi suplimentară

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Constanța ca parte civilă în dosarul penal nr. 118/P/2015 instrumentat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța

În acest caz există cel puțin suspiciunea înstrăinării presupus frauduloasă a unor terenuri din proprietatea privată a municipiului Constanța de către fostul primar Radu Mazăre, care ar fi creat un prejudiciu de 1.732.685,5 euro.

„Atâta timp cât există un presupus prejudiciu asupra patrimoniului orașului, eu cred că trebuie să ne constituim parte civilă în acest dosar pentru întreaga sumă“, a declarat primarul Vergil Chițac.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Constanța ca parte civilă în dosarul penal nr. 144/P/2019 instrumentat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța

În acest caz există cel puțin suspiciunea înstrăinării presupus frauduloasă a unor terenuri din proprietatea privată a municipiului Constanța de către fostul primar Decebal Făgădău, care ar fi creat un prejudiciu de 133.699 de euro.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 6 din HCL 324/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța“ și a cheltuielilor aferente

Proiectul de hotărâre ce vizează înlocuirea fostului primar Decebal Făgădău cu actualul edil-șef Vergil Chițac în cadrul art. 6 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 6 din HCL 146/2020 privind aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonală din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II“ și a cheltuielilor aferente

Proiectul de hotărâre ce vizează înlocuirea fostului primar Decebal Făgădău cu actualul edil-șef Vergil Chițac în cadrul art. 6 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale – municipiul Constanța

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice

E-Distribuție Dobrogea S.A. dorește să acceseze fonduri europene pentru modernizarea a 21 de posturi de transformare, de aceea are nevoie de drept de uz și servitute asupra terenurilor pe care se află acestea

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.