Copiii sub trei ani și persoanele vaccinate nu mai au nevoie la intrarea în țară de test PCR negativ

0
2073
Vaccinul, un avantaj în călătorie

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a făcut update la HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 4 februarie. Anumite categorii de călători nu mai trebuie să stea în carantină sau să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR.

Potrivit hotărârii sus menționate, pentru cei care vin în România din țările de pe lista statelor cu risc epidemiologic a fost a fost introdusă și obligația să prezinte certificatul unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data intrării în țară.

CNSU a revenit cu Hotărârea nr. 7 tot din data de 4 februarie, care o completează pe cea anterioară.

Se completează art. 2 din Hotărârea nr. 6 din 04.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență cu 2 noi alineate, care vor avea următorul cuprins:
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de
persoane:
a) copii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani;
b) persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2,
inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea
celei de a 2-a doză până la data contactului direct sau până la data intrării în România.
Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze se
realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a
administrat, din România sau din afara țării;
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-
2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente
medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel
puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea în țară;
Pagina 2 din 2
d) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 tone;
e) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult
de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
f) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) şi lit. b) care se deplasează în interesul
desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență,
indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
g) piloții de aeronave şi personalul navigant;
h) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe
diplomatice acreditate la București, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul
asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular
al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii
familiilor acestora;
i) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice
mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru
lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
j) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj
la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl
arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă
prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul
transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
k) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie
interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia
asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul
internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe
timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre
voiajuri;
l) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria,
Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai
operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada
raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi.
(5) Măsurile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) intră în vigoare începând cu data
de 12.02.2021, ora 00.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.