Proiectul consilierilor locali PNL privind acordarea unor facilități fiscale constănțenilor la plata impozitelor, pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local: va fi supus la vot

0
639

Consilierii locali municipali sunt întruniți în ședință ordinară, marți, 30 iunie a.c., pentru a supune la vot mai multe proiecte de pe ordinea de zi (vezi AICI). Unul dintre proiecte, se referă la acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, în contextul pandemiei de coronavirus, proiect inițiat de consilierii locali liberali.

Art. 1. (1) –  Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

(2) Se aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25%, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. (1) – Se aprobă scutirea, pentru perioada stării de urgență, de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.  

(2) Se aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3.  (1) – Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

  (2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Art. 4. (1) – Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Constanța. Procedura de acordare este prevăzută în Anexa 3.

  (2) Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetară privind finanțele publice locale, pentru realizarea obiectivului “Acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020”.

Art. 6. – Primarul Municipiului Constanța va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică  și Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța.

Art. 7. – Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Constanța, Direcției Economice și Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanța.

Art. 8. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Constanța, prezenta hotărâre se va comunica în termenul legal Instituției Prefectului – Județului Constanța.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.