Angajată a Baylor Marea Neagră, concediată la revenirea din concediul de creștere a copilului. Instanța i-a dat dreptate, plus despăgubiri

0
5922

O fostă angajată a Fundației Baylor – Marea Neagră din Constanța reclamă faptul că i-a fost desfăcut contractul de muncă în mod abuziv, la revenirea din concediul pentru creșterea copilului. Femeia s-a adresat instanței de judecată, prin intermediul unui avocat, iar instanța de fond i-a dat câștig de cauză, ba a obligat instituția să-I plătească și sumele de bani care i se cuveneau, cu dobânzile aferente.

Potrivit documentelor depuse la dosarul cauzei, Georgiana Radu a fost angajată a acestei fundații pe postul de statistician medical, în baza unui contract individual de muncă din 2014, iar printre atribuțiile sale, oficiale și neoficiale, se număra și concilierea persoanelor care veneau să se testeze pentru boli precum hepatită sau SIDA. Tot ea le dădea și rezultatele.

După revenirea la serviciu după concediul pentru creștereea copilului, i-a fost desfăcut contractul de muncă, în mod nejustificat, după cum susține reclamanta.

”Întrucât am născut la dată de 03.11.2017, după epuizarea concediului medical post-natal am intrat în concediu de creștere și îngrijire copil în vârstă de până la 2 ani, începând cu dată de 10.01.2018. Anterior împlinirii vârstei de 2 ani de către copil, și pentru a beneficia de plata suplimentului de inserție până la împlinirea vârstei de 3 ani, la data de 02.09.2019 am revenit în activitate. În aceiași zi angajatorul a dispus concedierea mea. Prin prezența acțiune am solicitat anularea deciziei prin care s-a dispus concedierea pentru motive care nu țin de persoană mea, pe motiv că anterior concedierii nu am beneficiat de termenul de preaviz. (…) Menționez că, după ce am revenit la locul de muncă, mi s-a solicitat să dau o declarație că renunț la termenul de preaviz și astfel să solicit comunicarea deciziei de concediere înainte de această perioadă, având in vedere că până la dată revenirii definitive in activitate beneficiam de indemnizația pentru creștere și îngrijire copil in vârstă de până la 2 ani, cunoscând că am solicitat reluarea activității cu 60 de zile mai devreme toocmai pentru a beneficia de suplimentul de inserție”, susține reclamanta, potrivit plângerii depusă la dosar. 

Georgiana Radu consideră că decizia de concediere este lovită de nulitate, și apreciază că este întemeiată solicitarea sa de a i se acorda despăgubiri şi de a fi repusă în funcție.

A câștigat la Tribunal

După administrarea și analizarea tuturor probelor, instanța de fond – Tribunalul Constanța a admis, pe data de 2 octombrie 2020, solicitările formulate.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta RADU GEORGIANA în contradictoriu cu pârâta FUNDAŢIA BAYLOR – MAREA NEAGRĂ. Constată nulitatea declaraţiei reclamantei de renunţare la dreptul la preaviz înregistrată în evidenţele pârâtei sub nr. 543/02.09.2019. Constată nulitatea absolută a Deciziei nr. 276/02.09.2019 de încetare a contractului individual de muncă. Obligă pârâta la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care fi beneficiat reclamanta începând cu data de 02.09.2019 şi până la data reintegrării efective, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare, sume care se actualizează cu indicele de inflaţie. Repune părţile în situaţia anterioară concedierii, în sensul că dispune reintegrarea reclamantei în cadrul pârâtei pe funcţia deţinut anterior concedierii. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 9100 lei, cu titlu de despăgubire echivalentă cu contravaloarea stimulentului de inserţie aferent perioadei 02.09.2019-03.11.2020, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare, sume care se actualizează cu indicele de inflaţie. (…) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”. 

Așa cum se arată în finalul hotărârii, urmează judecarea apelului formulat, declarat împotriva sentinței civile de pe fond. De precizat că reprezentanții Fundației Baylor – Marea Neagră nu au dorit să comenteze pe acest subiect.

Daniel ALBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.