Începe judecata primarului Robert Șerban de la Eforie, pentru vânzarea unui teren către societatea fostului viceprimar Dănuţ Chiparu

0
1200

Începe procesul propriu-zis de judecată a primarului orașului Eforie, Robert Șerban, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, alături de alți doi funcționari publici, pentru vânzarea ilegală a terenului către firma fostului viceprimar.

Tribunalul Constanța a respins contestațiile formulate de primarul orașului Eforie, Robert Șerban, Florian Cojea, consilier local la data faptelor, împotriva deciziei Judecătoriei Constanța privind trimiterea acestora în judecată, alături de Viorica Greceanu, la data faptelor secretar al orașului, pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Pe data de 6 octombrie a.c., dosarul cei trei funcționari publici a ajuns pe masa judecătorilor, însă a fost nevoie de soluționarea contestațiilor pentru a începe cercetarea judecătorească.

Acuzațiile

Potrivit procurorilor, Robert Șerban, în calitate de primar al oraşului Eforie, a efectuat demersuri, cu încălcarea dispoziţiilor legale, în vederea vânzării imobilului teren în suprafaţă de 3.150 mp, ce împrejmuieşte restaurantul Litoral din Eforie (imobil compus din construcţie şi terenul de sub construcţie), către S.C. Briza Mării Negre S.R.L., societate care administra restaurantul de mai sus, şi în care viceprimarul staţiunii din acea vreme, Chiparu Dănuţ, are calitatea de asociat, şi a încheiat, prin semnătură delegată, contractul de vânzare-cumpărare din data de 08.03.2019, în schimbul preţului de 189.000 euro, asigurând astfel un folos necuvenit S.C. Briza Mării Negre S.R.L., respectiv suprafaţa de teren ce a trecut, în mod nelegal, în patrimoniul S.C. Briza Mării Negre S.R.L.

Vânzare-cumpărare a avut loc cu încălcarea legii administraţiei publice locale, care prevede că hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

În concret, Hotărârea Consiliului Local Eforie nr.223/23.12.2016, prin care s-a decis vânzarea imobilului-teren sus-menţionat către S.C. Briza Mării Negre S.R.L. a fost votată de 11 consilieri dintre cei 17 în funcţie, însă două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie este 11, 33 (3), astfel că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii.

Totodată, vânzarea-cumpărarea a avut loc şi fără organizarea licitaţiei publice, aşa cum în mod imperativ prevede actul normativ amintit, şi, prin invocarea, în mod simulat, a aparentei excepţii de la obligativitatea organizării licitaţiei prevăzute de la alin.3, respectiv că vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor, ipoteză ce nu se aplica în cazul vânzării imobilului-teren în suprafaţă de 3.150 mp, ce împrejmuieşte Restaurantul Litoral din Eforie, către S.C. Briza Mării Negre S.R.L.

În ceea ce o privește pe  Viorica Greceanu, în calitate de secretar oraş, cu intenţie, cu ocazia şedinţei de consiliul local din data de 23.12.2016, a facilitat adoptarea unei hotărâri de consiliu local care în realitate nu fusese adoptată, prin aceea că a contrasemnat pentru legalitate, Hotărârea de Consiliul Local Eforie nr.229/23.12.2016, act administrativ ce a intrat în circuitul juridic şi ulterior a constituit temei pentru încheierea de către inculpatul Şerban Robert Nicolae, prin semnătură delegată, a contactului de vânzare-cumpărare din data de 08.03.2019, pentru suprafaţa de 3.150 mp.

Inculpatul Florian Cojea, în calitate de preşedinte şedinţă al Consiliului Local Eforie, cu ocazia şedinţei de consiliul local din data de 23.12.2016, cu intenţie, a facilitat adoptarea unei hotărâri de consiliu local care în realitate nu fusese adoptată, prin aceea că a semnat Hotărârea de Consiliul Local Eforie nr.229/23.12.2016, act administrativ ce a intrat în circuitul juridic şi ulterior a constituit temei pentru încheierea de către inculpatul Şerban Robert Nicolae a contactului de vânzare-cumpărare sus-menţionat.

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, cei trei funcționari publici au produs o vătămare a intereselor legitime ale unităţii administrativ-teritoriale Eforie, prin aceea că, fără acordul consiliului local, for învestit de lege să-şi exprime acordul, au scos, chiar şi contra cost, din patrimoniul său, terenul de 3.150 mp în beneficiul S.C. Briza Mării Negre S.R.L.

Cei trei inculpaţi au exercitat de facto, sub pretextul interpretării, însă în realitate contra legem, atribuţiile unui consiliu local, deşi legea prevede în mod expres partajarea atribuţiilor executive de cele deliberative, şi stabileşte în sarcina fiecăreia dintre instituţiile indicate atribuţii exprese şi distincte.

Relevantă în cauză este şi împrejurarea că prin trei adrese diferite, trei prefecţi diferiţi au atenţionat cu privire al nelegalitatea procedurii de adoptare a hotărârilor de consiliu local cu un număr de voturi inferior cotei de 2/3 din numărul de consilieri; aceştia au indicat în cuprinsul adreselor care este soluţia juridică în cazul în care cota sus-menţionată nu este un număr întreg.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul Şerban Robert Nicolae, acesta cunoştea tot parcursul de adoptare a HCL Eforie nr.229/23.12.2016, a fost implicat activ în adoptarea acesteia, şi, deşi fusese în mod succesiv învederat de Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa că procedura de adoptare a HCL Eforie nr.229/23.12.2016 fusese nelegală, a pus-o în executare, prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui imobil-teren aparţinând primarului Robert Şerban.

Daniel ALBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.