Motivele pentru care Primăria Constanța a pierdut procesul, pe fond, privind Regulamentul de acces în Zona Peninsulară – scurt rezumat al sentinței judecătorești

0
968

Cum a pierdut Primăria Constanța procesul, pe fond, privind regulamentul de acces în Zona Peninsulară, care sunt motivele pentru care această entitate a pierdut în fața oamenilor, după ce, într-un alt dosar similar, a câștigat? Vă prezentăm, în cele ce urmează, un rezumat al sentinței, întocmit de avocat Mirela Doicescu, cea care a ținut piept, în linia I, Primăriei Constanța și a tuturor celor implicați în elaborarea acestui regulament defectuos.

În urma analizării motivelor de chemare în judecată, instanța de fond a reținut că vechiul Regulament de acces în Zona Peninsulară (HCL 371/2018) a fost anulat pentru lipsa unui studiu de impact și că în vederea adoptării unui nou Regulament de acces, autoritatea a elaborat un nou studiu, care însă nu analizează impactul regulamentului asupra vieții sociale și religioase a comunității.

În sentință sunt amintite concluziile studiului de impact prin care se sugereaza beneficiarului studiului, „o atitudine de satisfacție civică, bunăvoință și spirit constructiv din partea Primăriei Municipiului Constanța, pentru a realiza obiectivele de a implementa un regulament de acces auto în Zona Peninsulară din Municipiul Constanța, mai degrabă decât să lase să predomine perplexitatea sau chiar ostilitatea”.

Instanța a reamintit că un act administrativ se poate suspenda în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții:

– Să existe o îndoială puternică asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actul administrativ (adică existența unui caz bine justificat),

-Prin suspendare să se prevină producerea unor pagube iminente

În speţă, se reţine că îndoiala serioasă în privința legalității actului administrativ atacat rezultă din deficiențele studiului de impact, care nu a inclus analiza impactului asupra activității lăcașelor de cult sau asupra posibilelor încălcări și atingeri aduse libertății religioase.

Se mai reține, tot în susținerea cazului bine justificat, că adoptarea HCL-ului contestat s-a făcut cu două avize nefavorabile – Regulamentul a intrat în vigoare fără să existe toate avizele necesare – avizul emis de Poliția Circulație; totodată Avizele emise de Comisia nr. 5 și Comisia nr. 3 din CL Constanța sunt avize nefavorabile; Regulamentul a fost emis cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă (etapa de consultare a fost scurtă, nepermitând o cercetare reala și eficientă a situațiilor de fapt cu care se confruntă persoanele fizice riverane).

Referitor la încălcarea art. 25 alin. 1 din Constituția României (dreptul la libera circulație), instanța analizează conținutul dreptului la circulație pentru persoanele cu dizabilități sau handicap, care au o afecțiune medicală temporară sau permanentă care nu le permite deplasarea. Pentru astfel de persoane, dreptul la libera circulație include dreptul de a se deplasa cu un dispozitiv tehnic de locomoție, sens în care, îngradirea deplasării cu autoturismul pentru această persoană echivalează cu îngradirea a însuși dreptului la libera circulație.

Se reține, de asemenea, că există în HCL 294/2021 o serie de prevederi discriminatorii (cele mai importante cu privire la situațiile de discriminare care afectează persoanele cu dizabilități, dar și alte tipuri de discriminare).

Se mai retine că HCL 294/2021 a fost emisă cu încălcarea disp. art. 44 din OG 43/1997 cu modificările ulterioare, administratorul drumului public putând institui restricții pe drumul public doar în anumite condiții legale, care nu se verifică în cadrul actului administrativ.

Cu privire la condiţia pagubei iminente, se arată ca aceasta este concretizată în principal de imposibilitatea efectivă a persoanelor de a participa la slujbele religioase, precum si la alte evenimente cu conotație religioasă. În plus, HCL 294/2021 restricționează în anumite cazuri  dreptul la sănătate al persoanelor cu probleme de mobilitate care nu pot să beneficieze de transport către și de la unități sanitare de investigații sau tratament și instituie și alte situații de discriminare.

Instanța ia în considerare și susținerile Primăriei cu privire la proiectele asumate de Autoritate în vederea reabilitării zonei și pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor. Toate aceste proiecte au obligații corelative ale Autorității, asumate prin contractele de finanțare cu organismele europene.

În acest context, însă, nu poate fi acceptat ca obiectivul general al Autoritatii, declarat ca fiind reprezentat de îmbunătățirea accesibilității în cadrul municipiului Constanța, a mobilității populației, în vederea dezvoltării economice durabile și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din municipiu, sa fie atins corelativ cu nesocotirea si incalcarea fără justificare temeinica a unor drepturi fundamentale ale persoanelor, o astfel de ingerință în drepturile persoanelor nefiind permisă.

Având în vedere aceste argumente și considerente, instanța a apreciat că cererea formulată de către reclamanți și intervenienți este întemeiată și dispune suspendarea HCL 294/2021.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de  la comunicare.

Daniel ALBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.