Ameropa Grains SA, undă verde de la constănţeni pentru un nou complex rezidențial în zona Halta Traian

0
1839

Societatea Ameropa Grains SA are intenţia de a elabora un Plan Urbanistic Zonal pentru zona deliminată de bulevardul Aurel Vlaicu, strada Nicolae Filimon, strada Interioară 4 şi proprietăţi private. Obiectivul PUZ-ului constă în modificarea reglementărilor urbanistice aprobate în teritoriul studiat şi încadrarea într-o singură zonă de reglementare. După ce beneficiarul a demarat procedura informării şi consultării publicului, iar cetățenii interesați au fost invitați să vină cu observații, pe parcursul consultării nu au fost depuse solicitări de la constănţeni, referitor la reglementările propuse. Cu alte cuvine, cei de la Ameropa așteaptă ca PUZ-ul să ajungă în viitoarea ședință de Consiliul Local.

Prin Planul Urbanistic Zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea amplasamentului, inălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. Suprafaţa zonei studiate este de aproximativ 89.645,16 mp, aproximativ 8,96 ha.

Conform memoriului de prezentare elaborat de Masstudio SRL, scopul este acela de a modifica reglementările urbanistice aprobate pentru amplasamentele situate pe bulevardul Aurel Vlaicu, incintă Siloz Traian, Poligon, lot 1, n.c. 203240 şi încadrarea într-o singură zonă de reglementare. Terenul dispune de o linie de cale ferată privată şi care va fi dezafectată. Terenul propus pentru studiu este situat în intravilanul Municipiului Constanţa în cartierul Halta Traian, şi prezintă interdicție temporara de construire pana la aprobarea P.U.Z., conform Legii 350/ 2001. Amplasamentul, reprezintă proprietatea privată a Ameropa Grains SA, conform actelor de proprietate, şi este încadrat conform extrasului de Carte Funciară la categoria de folosinta „curți construcţii. Terenul prezintă 99 de construcţii dintre care 24 construcţii industriale şi edilitare (silozuri, ateliere, garaje, grupuri sanitare, magazii etc.) şi 75 de construcții anexe (patule), ce vor fi demolate, împreună cu dezafectarea căii ferate private, în vederea realizări unei investiții unitare.

Se vor construi blocuri, creşe, biblioteci, dispensare şi unităţi de alimentaţie

Zona propusă spre studiu face parte din intravilanul Municipiului Constanta, si conform Planului Urbanistic General al Municipiul Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită ultima dată prin H.C.L. nr. 429 din 31.10.2018 în trei zone de reglementare, după cum urmează: ZRE2 – Subzona echipamentelor publice la nivel de cartier și complex rezidențial propuse în zone de extindere sau dezvoltări noi; ZRA3 – Zona unităților de depozitare 3 şi ZRL2c – Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi! De exemplu în subzona echipamentelor publice la nivel de cartier și complex rezidențial propuse în zone de extindere sau dezvoltări noi se vor face creșe, grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee, dispensare urbane și dispensare policlinici, biblioteci de cartier sau altele.

Mihaela GIUGLEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.