Extinderea Spitalului Privat ISIS, contestată. Un proprietar din zonă susține că un teren rămâne nereglementat

0
1030

Patronii Spitalului Privat ISIS au planuri de extindere. În acest sens a fost depus un memoriu pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de strada Tudor Vladimirescu, strada Mircea cel Bătrân, strada Decebal, Școala gimnazială nr. 28, strada Sarmisegetuza și bulevardul Tomis. Mai exact, se dorește înființarea de noi construcții, lipite de actuala clădire, în care să funcționeze cabinete medicale, laboratoare s.a.

Inițiatorul, S.C. ISIS MEDICAL CENTER S.R.L., propune conversia funcțională din funcțiunea de hotel în cea de spital și supraetajare. Funcțiuni propuse: instituții și/sau servicii medicale (spital, cabinete specializate, laboratoare etc.), iar regimul maxim de înălțime: D+P+3E+4Emax. Constănțenii au fost invitați să transmită sesizări, iar pe parcursul consultării publicului au fost înregistrate două adrese care contestă investiția propusă.

Pe amplasamentul prezentului P.U.Z. se află terenuri aparţinând domeniului public şi privat al primăriei municipiului Constanţa, domeniul public al județului Constanța, respectiv al statului, precum și terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Zona studiată face parte dintr-o zonă mixtă, preponderent ocupată de construcții ce adăpostesc funcțiuni de interes municipal si supramunicipal, îmbinată cu locuire individuală și / sau colectivă și comerț și servicii, cu regim de înălțime variat. Vecinătăţile sunt reprezentate de zone rezidenţiale în regim individual și colectiv și spații cu caracter comercial și de servicii, situate de-a lungul străzii Mircea cel Bătrân si a Bulevardului Tomis.

Beneficiarul a trimis 98 de notificări către proprietarii din zonă și au fost primite două adrese ce vizează reglementările propuse.

Şapte Costel-Ciprian, proprietar al unui teren în zona de studiu, solicită modificarea încadrării în regulamentul local de urbanism aferent prezentului PUZ a terenului deținut în proprietate de petent astfel încât actualizarea reglementărilor să se faca echitabil pentru toate terenurile aflate în zona studiată. În adresă acesta menționează că în regulamentul local de urbanism realizat de elaborator, nu este menționat HCL nr. 440/2003 aferent terenului deţinut în proprietate de petent și consideră inacceptabil ca terenul cu număr cadastral 211344, să rămână nereglementat, în contextul în care elaboratorul PUZ modifică reglemenările aprobate din zona ZRC1A, doar pentru anumite terenuri şi nu pentru toată zona studiată.

O altă adresă a fost formulată de R.A.D.E.T. Constanţa, prin care se transmite că începând cu data de 01.01.2020, în conformitate cu HCLM nr. 568/19.12.2019, R.A.D.E.T. Constanţa are în administrare şl reţeaua de agent termic primar pe amplasamentul propus de PUZ, aşa cum este reprezentată in planul anexat adresei.

Prin răspusurile formulate, elaboratorul PUZ a menţionat că se va da curs solicitării de a prezenta în cadrul PUZ, documentia urbanistică aprobată anterior prin HCL nr. 440/21.03.2003, reglementările urbanistice stabilite prin aceasta urmând a fi analizate coroborat cu situaţia existentă. Totodată, se va prelua în cadrul documentaţie PUZ situaţia noilor reţele deţinute în proprietate de R.A.D.E.T. Constanţa, aşa cum sunt reperezentate în planul anexă al adresei transmise.

Se propune înființarea unei noi treceri pentru pietoni

Pentru creșterea gradului de siguranța a pietonilor, dar și avand în vedere construirea unui nou parcaj, ce va deservi Policlinica ISIS, se propune înființarea unei noi treceri de pietoni pe strada Mircea cel Bătrân, care va fi la jumătatea distanţei dintre cele 2 treceri de pietoni deja existente în zonă.

„Din analiza gradului de ocupare al traficului cât și direcției de deplasare a vehiculelor se recomandă ca strada Smârdan să aibe circulație în dublu sens pentru ca prin strada Mihai Eminescu traficul se poate deversa în bulevardul Mamaia fără a supraaglomera intersecția semaforizată strada Mircea cel Batran – bulevardul Mamaia. Un alt punct de vedere în susținerea acestei afirmații este datorat de faptul că strada Smârdan are lățimea carosabilă de minim 7 m, pretabilă traficului în două sensuri și este continuarea străzii Mihai Eminescu, pe care circulația se desfășoara în ambele sensuri. Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecarei artere s-a efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului M.T. nr. 49 / 27.01.1998”, potrivit memoriului de prezentare.

Mihaela GIUGLEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.