Patronii unui hotel din Mamaia contestă PUZ-ul pentru reconfigurarea zonei Butoaie

0
1670

PUZ-ul din zona Butoaie prin care se dorește ridicarea unui nou hotel a fost în consultare publică și au fost primite și sesizări care vizează reglementările propuse. Este vorba despre o zonă delimitată de alei carosabile și pietonale, platforme. În acest loc urmează să se ridice un imobil, dar pentru acest lucru trebuie stabilit regimul de înălțime, având în vedere că potrivit actualului plan urbanistic al stațiunii în zona menționată construcțiile nu trebuie să depășească patru etaje. Pia Maria Dumitru Danielopolu este cea care a inițiat PUZ-ul, iar contestatarii sunt patronii hotelului Alcor.

Activitatea de construire în zona studiată se va desfășura în cadrul următoarelor principale categorii: construirea pe teren liber și extinderea sau modernizarea construcțiilor existente. Autorizarea acestor categorii de construcții și amenajări urmează să se supună procedurilor legale și regulamentului aferent PUZ. Planul va reglementa terenul în vederea construirii unui imobil cu funcțiuni turistice sau de locuire, stabilind indicatorii urbanistici, regimul de înălțime, retragerile construcțiilor față de vecinătăți, precum și modul de integrare funcțională și volumetrică în peisajul construit al stațiunii Mamaia.

În data de 03.06.2020 beneficiarul a demarat procedura informării şi consultării publicului privind Planul Urbanistic Zonal – “modificarea reglementărilor urbanistice pentru terenul cu număr cadastral 249016, zona restaurant Estival, Staţiunea Mamaia“, depunând anunţul de intenţie şi planul cu adresele stradale în vederea notificării proprietarilor din zona de studiu.

Pe parcursul derulării procesului de informare şi consultare publică au fost transmise două sesizări care vizează reglementările propuse.

Prima sesizare aduce obiecţiuni cu privire la supraaglomerarea zonei, în apropiere fiind în derulare şi alte şantiere pentru unităţi de cazare de P+10E; distrugerea spaţiilor verzi; va fi afectată vederea panoramică a camerelor hotelului Alcor, dinspre Complexul Estival; se propune menţinerea unui regim de înălţime la nivel de parter pentru Complexul Estival şi clădirile din zona şi păstrarea spaţlulul liber ca piaţă /bazar necesare turismului din zonă.

O altă adresă este formulată de SC COMPLEX ALCOR SA – administrator Cuşa Cornel, prin avocat Avram Adrian, prin care se aduce la cunoştinţă opoziţia faţă de proiectul PUZ fiind contestate următoarele aspecte: afectarea căilor de acces (o stradă şi două alei) indispensabile accesului turiştilor către unităţile de cazare şi alimentaţie publică deţinute de petenţi; suprimarea căilor de acces pentru intervenţia pompierilor şi ambulanţelor; distanţa foarte mică între imobilele (M1 cu P+4E şi M2 cu P+2+3E retras), ce urmează a fi construite, de 5 metri, respectiv 10 metri, faţă de faţada nordică a hotelului deţinut de petenţi, ceea ce va duce la estomparea vederii pentru ferestrele de nord ale hotelului; necesitatea studiului de însorire; viitorul imobil ocupă spaţiul de parcare al hotelului Alcor, deţinut de petenţi; afectarea spaţiului verde aferent zonei de nord a hotelulul Alcor; edificarea noilor construcţii M1 şi M2 în zona în care se află nodul de canalizare al hotelul Alcor, restaurantului Estival si autoservirii Siret.

Prin răspusurile formulate, elaboratorul PUZ a menţionat privitor la spaţiiie verzi şi zona destinată comerţuIui artizanal că acestea vor menţinute propunăndu-se amenajări contemporane. Amenajarea unei pieţe de legume/fructe în zona ocupă o suprafaţă mult mai mare decat cea a parcelelor din zona studiată iar proprietarii acestor parcele nu şi-au anunţat disponibilitatea pentru construirea unei pieţe. De asemenea, se intenţionează prin propunerile PUZ ca la parterul clădirilor să fie amplasate funcţiuni destinate publicului.

În privinţa aleilor pietonale şi a străzii care desparte zona studiată de Complexul Estival, ocazional carosabilă, acestea aparţin domeniului public şi se menţin în PUZ, flind configurate în plan, atât în situaţia existentă cât şi în cea propusă.

Totodată, distanţa construcţiilor propuse faţă de latura nordică a hotelului Alcor depăşeşte în punctul cel mai apropiat 10 metri, astfel încât ferestrele hotelulul nu vor fi obturate. Înălţimea construcţiilor descreşte până la P+2E spre est, astfel încât vizibilitatea spre nord, dincolo de construcţia propusă, a camerelor de hotel, este menţinută pentru cele 5 etaje, iar spre est nu este obturată de nicio construcţie.

Mihaela GIUGLEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.