Planuri pentru extinderea spitalului ISIS. Se propune și înființarea unei noi treceri pentru pietoni, pe strada Mircea

0
1634

Patronii Spitalului Privat ISIS au planuri de extindere. În acest sens a fost depus un memoriu pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de strada Tudor Vladimirescu, strada Mircea cel Bătrân, strada Decebal, Școala gimnazială nr. 28, strada Sarmisegetuza și bulevardul Tomis. Mai exact, se dorește înființarea de noi construcții, lipite de actuala clădire, în care să funcționeze cabinete medicale, laboratoare s.a.

Inițiatorul, S.C. ISIS MEDICAL CENTER S.R.L., propune conversia funcțională din funcțiunea de hotel în cea de spital și supraetajare. Funcțiuni propuse: instituții și/sau servicii medicale (spital, cabinete specializate, laboratoare etc.), iar regimul maxim de înălțime: D+P+3E+4Emax. Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Constanța (http://www.primaria-constanta.ro/) prin e-mail: primarie@primaria-constanta.ro în perioada 21.08.2020 – 15.09.2020.

Pe amplasamentul prezentului P.U.Z. se află terenuri aparţinând domeniului public şi privat al primăriei municipiului Constanţa, domeniul public al județului Constanța, respectiv al statului, precum și terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Zona studiată face parte dintr-o zonă mixtă, preponderent ocupată de construcții ce adăpostesc funcțiuni de interes municipal si supramunicipal, îmbinată cu locuire individuală și / sau colectivă și comerț și servicii, cu regim de înălțime variat. Vecinătăţile sunt reprezentate de zone rezidenţiale în regim individual și colectiv și spații cu caracter comercial și de servicii, situate de-a lungul străzii Mircea cel Bătrân si a Bulevardului Tomis. Terenul ce a iniţiat prezenta documentație, este situat la adresa Str. Mircea cel Bătrân, Nr.102- 102A (LOT 1)-102C, Municipiul Constanța, în suprafaţă totală de 2.314,00 metri pătrați fiind în proprietate privată a S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A. De asemenea, amplasamentul este proprietate închiriată de beneficiarul S.C. ISIS MEDICAL CENTER S.R.L.

Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 74.016,00 metri pătrați, a fost divizat în următoarele zone de reglementare:

• ZRCA1a – Subzona centrală conținând funcțiuni publice, cu clădiri de înălțimi de până la 24,00 metri, alcătuind fronturi continue sau discontinue

• ZRCA1 – Subzona centrală conținând funcțiuni publice, cu clădiri de înălțime medie, până la P+4, alcătuind fronturi continue sau discontinue

Potențialul deosebit al acestei zone pentru dezvoltarea centrului municipiului Constanţa impune realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), fiind interzise abordarile punctuale prin Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD), anterior aprobarii P.U.Z. in conditiile legii. Prevederile acestui regulament care provin din considerente de ansamblu asupra localitatii si zonei centrale vor fi preluate, dezvoltate si detaliate prin regulamentul P.U.Z., se arată în memoriul de prezentare.

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții: pentru zona casei scării și liftului și pentru echipamente, dotări tehnice. Înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent. Retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia. Se permite realizarea de subsol/ demisol. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcţiilor. Realizarea de mezanin sau supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.

Se propune înființarea unei noi treceri pentru pietoni

Pentru creșterea gradului de siguranța a pietonilor, dar și avand în vedere construirea unui nou parcaj, ce va deservi Policlinica ISIS, se propune înființarea unei noi treceri de pietoni pe strada Mircea cel Bătrân, care va fi la jumătatea distantei dintre cele 2 treceri de pietoni deja existente în zonă.

Din analiza gradului de ocupare al traficului cât și direcției de deplasare a vehiculelor se recomandă ca strada Smârdan să aibe circulație în dublu sens pentru ca prin strada Mihai Eminescu traficul se poate deversa în bulevardul Mamaia fără a supraaglomera intersecția semaforizată strada Mircea cel Batran – bulevardul Mamaia. Un alt punct de vedere în susținerea acestei afirmații este datorat de faptul că strada Smârdan are lățimea carosabilă de minim 7 m, pretabilă traficului în două sensuri și este continuarea străzii Mihai Eminescu, pe care circulația se desfășoara în ambele sensuri. Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecarei artere s-a efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului M.T. nr. 49 / 27.01.1998, potrivit memoriului de prezentare.

Mihaela GIUGLEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.