VIDEO. Proiectul imobiliar de lângă blocul Creion, al finului lui Gigi Becali, nu a fost aprobat de consilierii locali

0
560

A început ședința Consiliului Local Constanța, convocat în ședința ordinară a lunii februarie a.c., în sistem de videoconferință. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 proiecte de hotărâre, iar pe cea suplimentară, alte 13.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța trebuia să fi supus vineri, 26 februarie a.c., începând cu ora 14.30, votului consilierilor locali. Primarul Vergil Chițac l-a retras de pe ordinea de zi suplimentară.

Iată proiectele incluse pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.01.2021

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020

Conform contului de execuție la finele trimestrului IV al anului anterior, Constanța a avut venituri de 778 de milioane de lei aproximativ, plus 8 milioane de lei fonduri europene, iar cheltuieli de 766 de miliolane de lei. Dintre acestea 40% din veniturile proprii cheltuiți pentru prestațiile sociale și afectează dezvoltarea. E adevărat, unele dintre acestea sunt, însă, necesare, consideră Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021

Legea 34/1998 permite administrației locale să acorde subveții asociațiilor, fundațiilor acreditate ca furnizori de servicii sociale.

„Asociația Giovanni Bosco, care a fost selectată și finanțată anul trecut, a fost selectată și în acest an. Ea prestează două categorii de servicii sociale pentru copii: unii care locuiesc în centrul rezidențial (cinci copii, cheltuieli de 250 de lei/lunar/copil), unii care vin la centrul de zi (17 copii, 175 de lei/lunar/copil). Vă rog să aprobați susținerea acestei subvenții“, a declarat primarul Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică

„Școlile pot să închirieze spații, la rândul lor. Problema se pune cât din această chirie revine Primăriei și cât revine școlilor. Propunerea noastră este ca, în baza contractelor încheiate, 50% din chirii să se vireze sub formă de venit la bugetul local“, a explicat primarul Constanței.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

S-a solicitat modificarea repartizării consilierilor locali în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ, deoarece Stere Hira nu mai este consilier local, fiind înlocuit de Ateș Casimceali.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii H.C.L. nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța“ și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației

Prin acest proiect se reconfirma calitatea de membru asociat a municipiului Constanța în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța“ și se împuternicește primarul Vergil Chițac să reprezinte U.A.T. în Asociația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţia branşamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța“

Acest obiectiv a fost solicitat de către Direcția de Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale, fiind necesar mai ales în perioada estivală, mai ales pentru Neversea.

Achiziția a fost deja făcută, contractul fiind semnat cu Energobit S.A., și este necesară aprobarea sumei ce trebuie cheltuită pentru execuția branșamentului, aproximativ 374.000 de lei cu T.V.A. inclus.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței Comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor

Evaluarea anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța se face în două etapă: întâi se evaluează raportul de activitate al managerului Maria Magiru, iar apoi acesta susține raportul de activitate în cadrul unui interviu.

De asemenea, trebuia aprobată componența Comisiei de evaluare a managementului, dar și cea a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

În Comisia de evaluare se numește și un reprezentant al Consiliului Local, astfel că aleșii locali P.N.L. au propus-o pe Adriana Cîmpeanu, cei de la U.S.R.-P.L.U.S. nu au avut nicio propunere, iar cei de la P.S.D., pe Liviu Merdinian.

Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor, consilierii locali P.N.L. nu au avut nicio propunere, cei de la U.S.R.-P.L.U.S. l-au propus pe Romeo Stavăr Vergea, iar aleșii locali P.S.D., pe Cristian Tincu.

Adriana Cîmpeanu a obținut 23 de voturi pentru, Liviu Merdinian 10 voturi pentru, Cristian Tincu 10 voturi pentru, iar Romeo Stavăr Vergea 23 de voturi pentru. Astfel în Comisia de evaluare va participa Adriana Cîmpeanu, iar în Comisia de soluționare a contestațiilor, Romeo Stavăr Vergea.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare H.C.L. nr. 538/2000, B-dul Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe

„Direcția de Urbanism a emis un aviz nefavorabil deoarece funcțiunea propusă pentru clădirea proiectată diferă de reglementările existente pentru acea zonă“, a declarat arhitectul-șef Dan Petre Leu.

Proiectul a fost respins cu 9 voturi pentru, 17 voturi împotrivă.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria

Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, a emis și pentru acest proiect imobiliar un aviz nefavorabil.

Proiectul a fost respins cu 1 vot pentru, 18 voturi împotrivă și 6 abțineri.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan

Direcția de Urbanism a emis și pentru acest proiect imobiliar un aviz nefavorabil, deoarece zona studiată prin acest P.U.Z. conține și alte zone studiate prin alte P.U.Z.-uri, dar și zone reglementate de P.U.G. Iar cei doi investitori se raportau în Memoriul Tehnic când la P.U.Z.-urile deja votate, când la P.U.G., a susținut arhitectul-șef al Constanței. În plus, au fost primite multe reclamații din partea constănțenilor în faza de consultare a acestui Plan Urbanistic Zonal.

Proiectul a fost respins cu 8 voturi pentru, 18 voturi împotrivă.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL

Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local a avut un amendament: amenajarea ansambului de clădiri cu funcțiune mixtă, inclusiv rezidențială, să fie posibilă doar după realizarea de rețele de canalizare, apă potabilă, electricitate etc. și după realizarea de drumuri publice, deci după echiparea utilitară a terenului și amenajarea de drumuri și trotuare.

Amendamentul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru, 5 împotrivă și 1 abținere.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este atributul, dar și datoria administrației locale. În prezent RADET și CET sunt în insolvență și este previzibil falimentul RADET. De aceea revitalizarea acestui sistem este absolut necesară și trebuie eliminate pierderile. Însă, fondurile necesare sunt mari, circa 250 de milioane de euro.

Reabilitarea sistemului de transport al agentului termic va fi reabilit cu fonduri europene, speră administrația locală, mai ales că acesta a fost cumpărat și aparține Municipalității. Iar pentru depunerea proiectului este nevoie și de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică către o societate care nu este în insolvență, care va fi noua societate înființată de Consiliul Local. Apoi, va putea fi obținut avizul A.N.R.E.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța

În urma alegerilor locale din septembrie 2020 și instalarea noii administrații locale și a noului Consiliu Local, se modifică componența Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța.

Comisia trebuie să includă și trei consilieri locali, așa că au fost votate propunerile grupurilor de aleși locali.

Consilierii P.N.L. l-au propus pe Costin Avătavului, Alianța U.S.R.-P.L.U.S. pe Mihai Ochiuleț, iar grupul consilierilor P.S.D. pe Marian Șerbănescu.

Avătavului a primit 23 de voturi pentru, Ochiuleț 24 de voturi pentru, iar Șerbănescu 22 de voturi pentru. Vergil Chițac este președintele comisiei.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

Pe ordinea de zi suplimentară sunt incluse următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind „Creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța”

„Vorbim de o procedură privind cheltuirea banului public: publicarea pe site-ul Primăriei și ale instituțiilor din subordine a tuturor contractelor, actelor adiționale și a situațiilor de plăți aferente acestora“, a explicat viceprimarul Florin Cocargeanu.

„Proiectul acesta, la prima vedere, ar trebui să arate o mișcare tactică de imagine, cu care ne-am obișnuit. Veniți să propuneți un proiect de hotărâre care, de fapt, nu spune nimic altceva decât ce spune legea, deja. Există legi care reglementează transparența decizională. Din păcate, apropos de Regulamentul privind parcările, nu ați respectat deloc Legea privind transparența decizională, dar veți să veniți cu un proiect de hotărâre care aprobă o procedură privind transparența decizională. Deci, dincolo de ipocrizie, eu nu mai am nimic de spus, noi vom vota abținere, pentru că mi se pare doar un joc de imagine“, a declarat consilierul local P.S.D. Constanța, Costin Răsăuțeanu.

„În acest caz, aș vrea să îl întreb pe domnul Răsăuțeanu dacă legea prevedea această transparență de ce nu au fost încărcate pe site informațiile cu privire la cheltuirea banului public, de ce Consiliul Local trecut a funcționat pe un regulament care nu mai era în concordanță cu prevederile Codului Administrativ, de ce până când nu a venit noua administrație deși trebuia din 2019, site-ul nu conținea Monitorul Oficial Local?“, a replicat Cocargeanu.

Consilierul local Răsăuțeanu a susținut că aceste informații ar fi existat pe site, actualul viceprimar Cocargeanu a precizat încă o dată că nu e adevărat, iar discuțiile au continuat astfel câteva minute.

Proiectul a fost aprobat cu 18 de voturi pentru și 8 abțineri.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de participare a unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației Județene pentru Dezvoltare Durabilă Constanța pentru Constanța

Codul Administrativ încurajează asocierea mai multor unități administrativ-teritoriale în scopul derulării unor proiecte de anvergură, pentru evitarea dificultăților generate de insuficiența resurselor ori de capacitatea administrativă redusă, a explicat primarul Vergil Chițac.

Consiliul Județean Constanța deja a aprobat participarea sa, tot în calitate de membru fondator, la înființarea acestei asociații.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța

„Este o cerere venită de la R.A.E.D.P.P., ca urmare a necesității actualizării acestor tarife“, a explicat Chițac.

„În urma unei decizii a noului Consiliu de Administrație, s-a hotărât să comandăm o nouă evaluare a tot ce înseamnă nivelul chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât locuire, inclusiv pentru mesele din piețe. În urma acestei evaluări, a rezultat un raport de evaluare făcut cu un evaluator autorizat, cu care regia a mai colaborat“, a declarat Stere Hira, directorul general interimar al R.A.E.D.P.P.

Grupul consilierilor P.S.D. Constanța a avut un amendament ca tarifele să rămâne la aceeași valoare ca până acum, considerând că nu este o perioadă potrivită pentru majorarea oricăror tarife, mai ales pentru cei care vând în piețe. „În perioada pandemică, măsurile aberante ale Guvernului nu au făcut decât să închidă multe activități, au fost piețele închise, și o majorare a tarifelor, o majorare a chiriilor pentru agenții economici, pentru constănțeni, în această perioadă de criză, când mulți și-au pierdut locurile de muncă, este total nepotrivită“, consideră Costin Răsăuțeanu.

Stere Hira a replicat că acesta nu ar fi citit proiectul de hotărâre, de aceea are un astfel de amendament: „Dacă l-ați fi citit, ați fi observat că există categorii unde tarifele au scăzut. De exemplu, pentru producătorii români din piețe, nu pentru comercianți, tarifele au scăzut cu aproximativ 25%. De asemenea, pentru meseriile uitate, pentru hand-made-uri, pentru micile manufacturi, acest raport de evaluare ne prezintă niște prețuri foarte mici pentru a readuce farmecul de altădată în orașul nostru. Deci venim în sprijinul micilor producători români și a micilor întreprinzători locali“, a explicat Hira.

Amendamentul nu a fost aprobat, primind doar 8 voturi pentru, 16 împotrivă și 1 abținere.

Cel mai mult au crescut chiriile pentru spațiile în care se desfășoară jocuri de noroc, a mai spus Hira.

Proiectul a fost aprobat cu 18 de voturi pentru, 7 împotrivă și 1 abținere.

4. Proiect de hotărâre privind completarea art. 7 din H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

„La acest proiect nu facem decât să îndreptăm art. 7, unde partidelor politice le era interzis să închirieze pentru propriile birouri parlamentare. În urma cererilor formulate de către toate partidele politice, am luat această hotărâre în Consiliul de Administrație și anume că se vor excepta de la interzicerea închirierii a spațiilor cu altă destinație decât locuire partidele politice și se va permite închirierea acestor spații pentru amenajarea birourilor parlamentare“, a explicat Stere Hira, directorul general interimar al R.A.E.D.P.P.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat“ Constanța

Modificarea a fost realizată pentru atingerea obiectivelor de performanță din contractele de mandat, a explicat Stere Hira.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 7 abțineri.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat“ Constanța

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 7 abțineri.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 411/2019 privind  delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

R.A.R. București, prin directorul Marian Tufă, și-a exprimat dorința să mute baza actuală a R.A.R. Constanța din Inel II în altă parte, deoarece această zonă este improprie.

„Este situată undeva între blocuri și deranjează cetățenii. Pe de altă parte, pentru ca mașinile care vin să fie inspectate trebuie să străbată o mare parte din oraș, iar dacă sunt și de mare tonaj, blochează de multe ori sensul giratoriu.

Vom oferi o porțiune de teren din Zona Industrială, la CT Bus, unde vor face o construcție modernă, iar mașinile care vin acolo nu mai măresc fluxul și așa îngreunat al traficului din Cosntanța.

De aceea vom retrage din gestiunea CT Bus acest teren“, a explicat Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru, 7 împotrivă și 1 abținere.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10

Terenul are o suprafață de 1.880mp și va fi preluat din administrarea CT Bus.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru, 8 împotrivă.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Port Tomis“ din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța

„În momentul de față, Portul Tomis, construit în 1958, este dat în folosință unei firme private, de mulți ani. Actualmente, aceasta plătește către Statul Român 5.206 euro/lună. Dar încasează, numai pentru o barcă, ca să poată acosta acolo, 10.000 de euro.

Contractul acesta, extrem de oneros, expiră la 30.06.2021.

Portul Tomis aparține domeniului public al Statutului Român, aflat în exploatarea Administrației Porturilor Maritime Constanța, din subordinea Ministerului Transporturilor.

Noi am purtat discuții, există dorința ca, în contextul în care se lucrează la un P.U.Z. care înseamnă toată Peninsula, să integrăm și acest spațiu, ceea ce ar fi absolut firesc și solicităm ca imobilul Port Tomis să treacă din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța, ca să putem să demarăm procedurile în acest sens“, a declarat primarul Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie“ din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța

Lacul Tăbăcărie, printr-o decizie definitivă și irevocabilă, se află în administrarea Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură.

„Lacul Tăbăcărie și tot parcul a fost construit în 1978. De atunci, din păcate, nu s-a mai intervenit. Noi, Primăria, nu putem să intervenim decât dacă îl obținem în proprietate. După discuțiile pe care le-am avut cu ministrul Agriculturii, vă propunem acest lucru“, a spus Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile-teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța

„Discuțiile nefinalizate încă asupra Programului național și reziliență au relevat faptul că este posibilă finanțarea unor unități spitalicești noi și eligibile sunt doar municipiile reședință de județ.

Totul pornește de la proprietatea terenului. Iar poziția unui Spital Municipal, conform unor specialiști, nu poate fi alta decât zona în care se găsește acum secția aceasta de Boli Infecțioase. Dar această zonă este partajată: o parte aparține Municipiului, o parte C.J.C. Am găsit posibilitatea, după măsurare, și înțelegere la C.J.C. ca o parte din acest teren să treacă în proprietatea noastră, ca să putem localiza un eventual Spital Municipal Policlinic, la care visăm cu toții“, a explicat primarul Chițac consilierilor locali.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către R.A.E.D.P.P. a unor imobile situate în municipiul Constanța

Potrivit edilului-șef, au fost inventariate cinci imobile la CT Bus care nu sunt folosite, stații de redresare, care pot fi revitalizate.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, pentru a reintra în consultare publică.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.